Contasist – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Suceava

Contasist – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Suceava

Numărul 2, 24-30 ianuarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Contasist este o firmă de contabilitate din municipiul Suceava, formată dintr-un grup de zece profesioniști contabili, dintre care patru experți contabili și șase economiști, având cunoștințele teoretice și experiența practică necesare pentru a-i ajuta pe oamenii de afaceri suceveni și nu numai să beneficieze rapid și substanțial de colaborarea cu Contasist.

● Mai puține taxe, mai mult profit

Societatea Contasist a fost înființată în anul 2000, de atunci și până în prezent dobândind experiență în rezolvarea problemelor de consultanță și de contabilitate ridicate în fiecare lună de clienții săi, ale căror activități și structuri de capital sunt diferite. Potrivit reprezentanților Contasist, deviza firmei este „Mai puține taxe, mai mult profit”, iar acest deziderat îl atinge printr-o bună cunoaștere și utilizare a legilor în slujba clienților săi. Compania este încă de la înființare membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, plasându-se în fiecare an printre primele trei firme de profil din județul Suceava.

● Politică de prețuri flexibilă

Contasist are o experiență solidă câștigată pe durata colaborării cu reprezentanțele a diverse companii străine, care au avut cerințe speciale în domeniile raportării financiare și consultanței fiscale. În același timp, datorită bunei reputații și profesionalismului său, Contasist se bucură de relații profesionale bune cu reprezentanții celorlalte societăți de profil și ai instituțiilor publice din zonă.

Contasist înțelege dorința clienților săi de a beneficia de servicii de contabilitate care se pliază pe specificul activității fiecărui client în parte, cu respectarea legislației fiscale și contabile. Ea asigură clienților săi promptitudine, confidențialitate și prețuri echitabile, având o politică de prețuri flexibilă și ajustată perfect la volumul de muncă și corelată cu activitățile clienților și cu solicitările lor specifice. Compania are convingerea că activitatea pe care o desfășoară sprijină clienții săi în realizarea scopului afacerii acestora, ajutându-i la îmbunătățirea deciziilor managementului și concentrarea lui pe proiectele firmei.

Serviciile oferite de Contasist în domeniile contabilitate, taxe, salarizare, expertiză contabilă și audit sunt complete. Aria de expertiză a specialiștilor companiei acoperă întregul registru de cerințe al oricărei firme românești și internaționale care își desfășoară afacerile în România.

Servicii

Contabilitate
 • Depunerea declarațiilor și consultanță contabilă imediat după înființare, înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor contabile;
 • Instruire cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
 • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Evidența trezoreriei;
 • Evidența salariilor și a contribuțiilor aferente datorate;
 • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora;
 • Elaborarea balanței de verificare lunare și a balanței analitice;
 • Stabilirea obligațiilor de plată, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată / de recuperat;
 • Întocmirea jurnalelor contabile;
 • Întocmirea deconturilor de TVA și depunerea lor;
 • Calculul impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, al impozitului pe dividende, al impozitului pe veniturile persoanelor fizice, întocmirea și depunerea declarațiilor;
 • Supervizarea inventarierii patrimoniului;
 • Întocmirea ordinelor de plată / foilor de vărsământ aferente obligațiilor de plată;
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Întocmirea de situații financiare solicitate de stat, bănci etc.;
 • Reprezentarea în relațiile cu organele de control;
 • Obținerea certificatelor de atestare fiscală / certificatelor constatatoare.
Consultanță fiscală
 • Informări periodice cu privire la modificările legislative;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală;
 • Suport și asistență pe perioada controalelor și inspecțiilor fiscale;
 • Optimizarea impozitelor și taxelor de plată la bugetele locale și centrale;
 • Întocmirea rapoartelor financiare necesare pentru obținerea de credite;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților de natură fiscală;
 • Asistență pe probleme contabile și fiscale;
 • Informare privind impozitele și taxele locale.
Resurse umane
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Consultanță privind întocmirea fișelor de evaluare;
 • Întocmirea fișelor de post pentru salariați;
 • Întocmirea adeverințelor de salariați;
 • Întocmirea Regulamentelor de ordine interioară;
 • Întocmirea contractelor colective de muncă;
 • Întocmirea statelor de plată a salariilor;
 • Calculul concediilor de odihnă;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare;
 • Completarea ordinelor de plată / foilor de vărsământ pentru plata obligațiilor fiscale;
 • Depunerea dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.