„De la nivelul firmelor la cel al județului, implicarea profesioniștilor contabili în procesul dezvoltării economico-sociale este vitală”

„De la nivelul firmelor la cel al județului, implicarea profesioniștilor contabili în procesul dezvoltării economico-sociale este vitală”

Numărul 38, 10-16 oct. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Grigore Marian, membru în Consiliul Filialei CECCAR Giurgiu

Alexandra Rizea: Vă propunem, înainte de toate, să vă referiți la principalele etape ale carierei dvs. profesionale, astfel încât să se reliefeze, prin experiența dvs., trăsături definitorii pentru ceea ce reprezintă experții contabili și contabilii autorizați din țara noastră.

Grigore Marian: Etapele unei cariere profesionale diferă, desigur, de la o persoană la alta. În ceea ce mă privește, după terminarea liceului cu profil economic, provocarea principală a constat în angajarea în calitate de contabil într-o firmă cu activitate de construcții, specifică zonei din care provin. A fost un moment cu impact major în evoluția mea profesională. Odată cu absolvirea cursurilor universitare din domeniul contabilității și cu accesul ca stagiar în cadrul Filialei CECCAR Giurgiu mi s-a deschis drumul spre dobândirea calității de expert contabil. 

Și ce a urmat?

Pasiunea mea pentru domeniul economic, în special pentru contabilitate, a devenit, pe măsura trecerii timpului, tot mai puternică. În acest fel, și motivația de a mă autoperfecționa a căpătat mai multă consistență. Practic, am simțit și simt nevoia organică de a-mi lărgi aria cunoașterii, astfel încât, îmbinând teoria cu practica, să fiu cât mai folositor clienților noștri și, implicit, dezvoltării economico-sociale a județului nostru. În prezent, finalizez teza de doctorat intitulată Auditul financiar și controlul performanțelor la entitățile din domeniul construcțiilor –abordare națională și europeană

Pornind tocmai de la aceste elemente ale biografiei dvs. profesionale, vă propunem să le împărtășiți cititorilor câteva concluzii cu valoare de generalizare. Sintetizând parcursul dvs. profesional, pe ce anume puneți accentul?

Noi, profesioniștii contabili, ne subordonăm activitatea unor deziderate fundamentale prin întruchiparea unei manifestări libere și independente în raport cu activitatea pe care o desfășurăm, astfel încât să fim un pilon al dezvoltării afacerilor. Pentru a face față exigențelor în creștere urmărim să fim permanent la curent cu noutățile legislative, să ne aliniem standardelor europene în materie, să promovăm bunele practici, unitatea de măsură a calității serviciilor pe care le prestăm constituind-o rezultatele clienților noștri, mai ales ale celor aflați la început de drum în afaceri. Luăm în considerare tendințele europene și mondiale în materie de contabilitate și fiscalitate, analizele noastre – bazate pe cunoașterea nemijlocită a economiei reale – căpătând astfel noi valențe de ordin calitativ. Urmărim să facilităm clienților desfășurarea activităților lor într-un cadru modern și elegant. 

Dat fiind faptul că vă desfășurați activitatea într-un județ a cărui dezvoltare economico-socială se impune a fi accelerată pentru a se alinia cel puțin la nivelul mediu pe plan național, ce anume întreprindeți dvs. personal și filiala CECCAR pentru a contribui la realizarea acestui deziderat?

Dacă aș menționa că județul Giurgiu se situează pe ultimul loc din țară în privința numărului de angajați – respectiv numai 34.442 de persoane, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2016 – și tot va fi suficient pentru a ne da seama că principalul imperativ îl constituie diminuarea semnificativă a decalajelor față de alte zone ale țării. Cum este firesc, în acest proces este angajată și Filiala CECCAR Giurgiu prin implicarea membrilor în acțiunile concrete, practice de sprijinire a întreprinzătorilor în eforturile lor de dezvoltare a afacerilor ca o contribuție directă la progresul economico-social al județului nostru. Evident, contribuțiile individuale și la scara întregii filiale sunt direct proporționale cu capacitatea noastră profesională. De aici, și preocuparea deosebită pentru buna desfășurare a cursurilor adresate tuturor profesioniștilor contabili, inclusiv prin apelul la lectori cu o bună pregătire, apreciați de cursanți pentru calitatea expunerilor lor. Personal, locuind în imediata vecinătate a Bucureștiului, în orașul Bolintin Vale, împreună cu câțiva colegi din zonă, chiar dacă străbatem un drum relativ lung până în municipiul Giurgiu, o facem de fiecare dată cu plăcere pentru a participa la acțiunile inițiate de filiala CECCAR, acțiuni tot mai diversificate în spiritul cerințelor la care m-am referit. 

Este normal ca municipiul reședință de județ să reprezinte elementul de coeziune, de generare a unor acțiuni comune, iar faptul că dvs. și colegii la care v-ați referit participați la respectivele acțiuni reprezintă tocmai o garanție că obiectivele stabilite pot fi atinse.

Pentru că ați vorbit despre coeziune, despre obiective și acțiuni comune, țin să relev că suntem profund atașați de valoroasele tradiții locale pe care județul și municipiul de reședință le prețuiesc și le îmbogățesc. Aș menționa, în acest sens, necesitatea de a pune mai bine în valoare obiectivele istorice. Dacă aș restrânge aceste considerații la zona în care locuiesc, aș menționa importanța moștenirii unor personalități care și-au înscris pentru totdeauna numele în istoria națională, cum a fost marele poet Dimitrie Bolintineanu, unul dintre cei care au pus bazele Universității din București. Atât personal, cât și împreună cu întreaga redacție a revistei de cultură și tradiții istorice SUD, acționăm pentru a aduce în atenția întregii comunități județene necesitatea de a valorifica tradițiile istorice în demersurile îndreptate spre o mai rapidă dezvoltare economico-socială caracterizată și prin respectarea normelor ecologice, pentru crearea și consolidarea unui mediu la nivelul de civilizație și cultură demn de prezentul și viitorul țării. 

După ce ați enunțat aceste preocupări, vă rugăm să vă exprimați opinia în legătură cu principalele direcții de acțiune pentru perfecționarea profesională a experților contabili și contabililor autorizați, în strânsă legătură cu cerințele clienților și, evident, cu imperativele dezvoltării întregului județ.

Propria experiență, precum și cea a colegilor arată că noi, profesioniștii contabili, suntem și putem deveni tot mai eficienți dacă pe baza diagnozelor de calitate oferim fundamentul unor soluții care să le permită clienților obținerea unor rezultate tot mai bune. Consemnez cu satisfacție că, la nivelul județului, avem asemenea colegi care, oferind servicii tot mai complexe, răspund cerințelor la care m-am referit. În această ordine de idei țin să subliniez rolul nostru deosebit în promovarea noilor tehnologii, ceea ce implică și efortul de a ne convinge clienții asupra importanței capitale a înscrierii activității lor la nivelul cerințelor erei digitale. Extinderea și aprofundarea modalităților de informatizare și retehnologizare, inclusiv în cadrul instituțiilor publice cu care venim în contact, mai ales prin posibilitatea transmiterii și primirii documentelor în format electronic, se află în centrul preocupărilor fiecăruia dintre noi și la nivelul întregii Filiale CECCAR Giurgiu. Prin urmare, pot conchide că, începând cu firmele și terminând cu structurile județene, atât cele publice, cât și cele civice, profesionale, implicarea experților contabili și contabililor autorizați în dezvoltarea economico-socială este vitală.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.