Deschiderea către diversitate și schimbare – condiție esențială a performanțelor profesionale

Deschiderea către diversitate și schimbare – condiție esențială a performanțelor profesionale

Numărul 40, 24-30 oct. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

PUBLICITATE
s="titlu-negru">Interviu cu Mihail-Dan Stan, membru al Filialei CECCAR Dâmbovița

Pornind de la CV-ul dvs., vă propunem să le împărtășiți cititorilor principalele momente ale formării și afirmării profesionale, atât în calitate de licențiat în inginerie, cât și în finanțe.

Aș sublinia, în primul rând, preocuparea mea continuă legată de adaptarea la exigențele contemporaneității, în sensul luării în considerare, în formarea profesională, a conexiunilor, a intercondiționărilor reciproce din cele mai diverse sfere ale cunoașterii. Astfel, precizez că, în 1994, am absolvit Universitatea Politehnica din București, Secția Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice – baza solidă a gândirii logice-matematice. Apoi, în 1997, am absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori de la Academia de Studii Economice București – baza solidă a cunoștințelor privind finanțele întreprinderii. Într-o continuitate firească, în 2001 am devenit membru CECCAR și ulterior, în 2003, membru ACCA, ceea ce a constituit o certificare a pregătirii în sfera profesiei contabile, cu accent pe însușirea și aplicarea reglementărilor naționale în domeniu și a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. În 2012 am devenit auditor membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). 

Din această scurtă trecere în revistă derivă o altă întrebare, și anume raportul dintre însușirea de cunoștințe în domeniile menționate de dvs. și modalitățile prin care le-ați valorificat. Așadar, cum s-au îmbinat studiul, experiența, în practica nemijlocită?

Afirmarea profesională a început cu inițierea în audit și consultanță în cadrul unei firme de prestigiu, unde am deprins bazele abordării în afaceri a școlii anglo-saxone; aceasta a continuat cu dezvoltarea de abilități de analiză financiară, bugetare, consolidare, implementare ERP, elaborarea de planuri de afaceri-dezvoltare acoperind diverse arii de producție și servicii, consolidând, astfel, cunoștințele acumulate. Au urmat provocările profesionale reprezentate de proiectele de consultanță cu Banca Mondială și proiectele europene de accesare a finanțărilor nerambursabile. Pasul următor a constat în dezvoltarea și consolidarea de know-how privind raportări aferente sectorului bancar, respectiv fuziuni și achiziții în cadrul unor grupuri bancare. 

Sunt activități care presupun lucrul în echipă, conlucrarea între diferite generații de specialiști. Cum le-ați împărtășit din experiența dvs. colegilor, mai ales celor tineri?

Am continuat să mă dezvolt în paralel în aria de training profesional și să împărtășesc cunoștințe teoretice și practice prin predarea cursurilor de IFRS în parteneriat cu ATC International-ExecEdu/Asebuss, cursuri ACCA în colaborare cu Institutul Bancar Român și în cadrul altor programe de training profesional. 

Având în vedere cele prezentate de dvs., ce anume considerați că a fost și este mai important în asigurarea unei performanțe profesionale în domenii diferite, dar conexe, la interferența dintre spațiul național și internațional, în legătură cu acordarea de consultanță în domeniul managementului unor companii multinaționale, precum și în realizarea unor proiecte susținute de Banca Mondială și Uniunea Europeană?

 Importante sunt pasiunea, implicarea, ambiția, motivația interioară de a reuși, precum și o cât mai mare deschidere către diversitate și schimbare, dorința de a lucra în echipă – cum ați remarcat –, de a intra contact cu specialiști de foarte bună calitate din țări diferite/culturi diverse și, desigur, pregătirea profesională continuă. În astfel de provocări profesionale trebuie să fim deschiși și să promovăm o gândire de tip „out of the box”, orientată spre nou. Trebuie să acționăm astfel încât să lăsăm „cale liberă” creativității și inovației, să găsim soluții prin abordări noi, să ieșim din tipare și din rutină, să nu ne mulțumim cu clasicul răspuns „lasă că merge și așa”. Prin urmare, succesul, performanța vin aproape de la sine atunci când lucrezi cu pasiune și credința că totdeauna este loc de mai bine și că mai sunt soluții de îmbunătățire, de perfecționare. 

Suntem convinși că, în calitate de profesor, în procesul de pregătire a studenților ACCA aveți de împărtășit aspecte de larg interes subsumate obiectivului CECCAR de a stimula performanța în exercitarea profesiei contabile.

Performanța poate fi atinsă, stimulată și menținută prin dezvoltarea profesională continuă, mai ales prin intermediul cursurilor de pregătire. Obiectivele mele principale sunt de a-i stimula pe studenți să-și dezvolte natural pasiunea de a învăța, de a-și extinde aria cunoștințelor, de a o actualiza permanent, de a-și însuși și a valorifica gândirea logică, structurată, orientată spre soluții în studiile de caz analizate, de a-și fructifica abilitățile pentru aplicarea cunoștințelor, a experienței acumulate. Am pus și pun accentul pe discuții, pe schimburi de păreri între cursanți privind spețele supuse analizei în clasă. 

În continuarea celor prezentate de dvs. vă rugăm să prezentați propria evaluare privind rolul și importanța calității de membru al CECCAR în raporturile cu clienții și cu autoritățile locale.

Din punctul meu de vedere, calitatea de expert contabil reprezintă o consacrare a profesionalismului în domeniul financiar-contabil, ceea ce contează enorm în raporturile cu clienții, cu autoritățile publice, cu societatea civilă. Este, incontestabil, o sursă și, în același timp, o atestare a prestigiului social dobândit prin ceea ce constituie un obiectiv esențial al CECCAR, și anume slujirea interesului public. 

Care este viziunea dvs. în privința legăturii dintre activitatea Filialei CECCAR Dâmbovița și obiectivele de dezvoltare economico-socială a județului?

Filiala CECCAR Dâmbovița are un rol semnificativ în multe domenii incluse în conceptul de dezvoltare economico-socială. În acest context consider că se cere subliniată și importanța susținerii parteneriatelor între micile cabinete locale de expertiză contabilă, astfel încât acestea să asigure împreună servicii complete, integrate și pentru investiții ale companiilor mari. Un model funcțional ar putea fi cel similar utilizat de clinicile medicale private care administrează integrat echipele de medici specialiști pe diverse domenii de profil. În acest fel se pot dezvolta și la noi în județ huburi de outsourcing pentru aria de servicii financiar-contabile acordate firmelor mari, atât din țară, cât și din străinătate. 

Implicarea dvs. teoretică și practică într-un ansamblu de activități economico-financiare ne îndreptățește să vă adresăm, în final, o întrebare care face legătura între prezent și viitor: cum vedeți evoluția profesiei contabile sub impactul erei digitale?

Sub impactul noilor tehnologii de tip blockchain, cred că expertul contabil va deveni un designer de produs; el va realiza prototipul sau modelul financiar-contabil pentru tranzacțiile de afaceri. Modelul va defini modul de înregistrare financiar-contabilă a unei tranzacții în timp real, cu costuri minime, în registre distribuite (distributed ledgers), simultan pentru toate părțile implicate în tranzacția respectivă. Restul operațiunilor vor fi executate automatizat de aplicațiile software fără nicio altă intervenție umană. Aceste orientări au fost evidențiate și la Congresul Profesiei Contabile din toamna anului trecut și aprofundate de atunci, cu o largă deschidere spre provocările și oportunitățile viitoare, prin tot ceea ce întreprinde CECCAR, organizația noastră profesională de înalt prestigiu în țară și peste hotare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.