CECCAR angajează, vezi detalii

La început a fost cuvântul...

Dimineața, la primele ore

Dimineața, la primele ore

Toți cei care doresc să fie bine informați ascultă, zi de zi, la primele ore ale dimineții, înainte de a pleca la muncă, emisiunile de radio și TV, iar nu puțini citesc câte ceva din ziarele și revistele preferate. Astfel, pe lângă o cantitate apreciabilă de știri și comentarii utile, ni se oferă – din păcate – și multe exemple de exprimare incorectă, cum ar fi cele reținute în însemnările de față.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Agenda CECCAR

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

CECCAR Filiala București, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organizează luni, 30 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sistemul de luptă împotriva spălării banilor, sistemul de raportare online, cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri sunt subiectele care alcătuiesc agenda întâlnirii găzduite de CECCAR Filiala București.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

CECCAR Dolj: Târgul de Comerț al Olteniei, la a II-a ediție

CECCAR Dolj: Târgul de Comerț al Olteniei, la a II-a ediție

Filiala CECCAR Dolj a participat, în perioada 13-15 octombrie a.c., la Târgul de Comerț al Olteniei, eveniment aflat la a II-a ediție. Expozanți din diverse domenii – industrie, alimentație, construcții, comerț, servicii, industria auto și asigurări – și-au prezentat oferta la târg. Evenimentul a constituit un prilej pentru filiala Dolj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a promova serviciile pe care le pot presta profesioniștii contabili. 

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

CECCAR Gorj: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP

CECCAR Gorj: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP

CECCAR Filiala Gorj a organizat luni, 16 octombrie a.c., o întâlnire pe teme de fiscalitate cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP).  Experți contabili membri ai filialei au analizat, împreună cu Teodora Vlaicu-Popa, șeful Serviciului Asistență contribuabili – AJFP Gorj, noutățile legislative din domeniul financiar-contabil.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Curier legislativ

Precizări ale MFP privind reducerea obligațiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Precizări ale MFP privind reducerea obligațiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) informează că a solicitat Comisiei Europene, în luna aprilie a acestui an, continuarea aplicării măsurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depășește un prag specific.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea și plata TVA

Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea și plata TVA

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ordin prin care propune modificarea Planului de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modificarea vine ca urmare a prevederilor OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și se referă la introducerea a două noi conturi prin care să se evidențieze strict operațiunile privind încasarea și plata TVA în lei și în valută.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidență a salariaților

În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidență a salariaților

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a elaborat și lansat în consultare publică un proiect de hotărâre privind Registrul general de evidență a salariaților, demers necesar ca urmare a unor recente modificări de acte normative din domeniu. Se stipulează că persoanele fizice sau juridice de drept privat indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate publică, instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite Registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Noi reglementări privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Noi reglementări privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Astfel, proiectul stipulează înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Direct de la sursă

IFAC: Dileme etice în era digitală

IFAC: Dileme etice în era digitală

IFAC a publicat recent articolul Dileme etice în era digitală, elaborat de Narayanan Vaidyanathan, directorul Departamentului pentru inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de schimbările rapide aduse de era digitală. Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației. 

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

În proiect, un Monitor al prețurilor în domeniul carburanților auto

În proiect, un Monitor al prețurilor în domeniul carburanților auto

Executivul a aprobat, prin memorandum, crearea unei platforme de monitorizare a prețurilor pentru carburanți. Potrivit unui comunicat al Guvernului, este vorba despre un instrument similar Monitorului prețurilor în domeniul de retail alimentar, care va conduce la transparentizarea pieței pentru consumatori, astfel încât aceștia să poată alege carburanții auto cu cel mai bun raport preț-calitate.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Orientări la nivel comunitar privind vânzările de terenuri agricole

Orientări la nivel comunitar privind vânzările de terenuri agricole

Comisia Europeană (CE) a publicat recent o serie de orientări care să ajute statele membre să își protejeze terenurile agricole de acțiuni precum specularea excesivă a prețurilor și concentrarea drepturilor de proprietate, informează Reprezentanța Comisiei Europene în România. Acestea se referă la măsurile ce pot fi adoptate pentru a reglementa vânzările din acest sector, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a UE.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

România aderă la Pilonul European al Drepturilor Sociale

România aderă la Pilonul European al Drepturilor Sociale

Guvernul a aprobat memorandumul cu tema Elemente generale de poziționare a României cu privire la „Proclamația interinstituțională privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”. Prin documentul lansat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, avizat de mai multe ministere, se propune, pe de o parte, aderarea României la Pilonul European al Drepturilor Sociale și semnarea Proclamației interinstituționale și, pe de altă parte, aprobarea elementelor de poziție menționate la punctul VII din memorandum.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Breviar statistic

Balanța de plăți și datoria externă – august 2017

În perioada ianuarie-august 2017, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 4,043 miliarde euro, comparativ cu 2,653 miliarde euro în intervalul similar al anului anterior, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În structură, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,433 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 146 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 113 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 216 milioane euro.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național, 1,2% din PIB în anul 2016

Cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național, 1,2% din PIB în anul 2016

În anul 2016, cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național au fost de 9 miliarde lei, reprezentând 1,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). La nivel național, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului au fost înregistrate în domeniul deșeurilor la producătorii specializați, acestea reprezentând 76,6% din totalul cheltuielilor aferente domeniului deșeurilor.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

9 ani de la lansarea portabilității: peste 4,2 milioane de numere de telefon și-au schimbat operatorul

9 ani de la lansarea portabilității: peste 4,2 milioane de numere de telefon și-au schimbat operatorul

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că, în cei 9 ani de la lansarea portabilității, peste 4,2 milioane de numere de telefon și-au schimbat operatorul, dar nu și utilizatorul. Dintre acestea, peste 3,5 milioane de numere sunt de telefonie mobilă și aproape 700.000 de telefonie fixă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Comentariul ediției

Totul se judecă prin comparație

Totul se judecă prin comparație

Teodor Brateș

Temele economico-financiare de actualitate – în centrul cărora se află, firesc, proiecția bugetară pe anul viitor – oferă date și fapte concludente privind influențele reciproce între macro și microeconomie. Profesioniștii contabili cunosc foarte bine nu numai modul în care se manifestă această conexiune, ci și impactul ei asupra indicatorilor principali ai fiecărei companii.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Eveniment

56 de spectacole memorabile la Festivalul Național de Teatru

56 de spectacole memorabile la Festivalul Național de Teatru

Alexandra Rizea

Vineri, 20 octombrie a.c., a sunat „gongul” Festivalului Național de Teatru, ediția 2017. Prestigioasa manifestare va dura până la 30 octombrie. Sunt programate 56 de spectacole, 31 ale teatrelor din Capitală, 22 ale celor din alte localități ale țării și 3 ale unor trupe din străinătate. Sunt date – să le spunem statistice – care relevă amploarea festivalului, dar ceea ce este, incontestabil, mai important vizează calitatea actului teatral, atât în privința repertoriului, cât și a valorii punerii în scenă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Deschiderea către diversitate și schimbare – condiție esențială a performanțelor profesionale

Deschiderea către diversitate și schimbare – condiție esențială a performanțelor profesionale

Interviu cu Mihail-Dan Stan, membru al Filialei CECCAR Dâmbovița: „Aș sublinia, în primul rând, preocuparea mea continuă legată de adaptarea la exigențele contemporaneității, în sensul luării în considerare, în formarea profesională, a conexiunilor, a intercondiționărilor reciproce din cele mai diverse sfere ale cunoașterii. Astfel, precizez că, în 1994, am absolvit Universitatea Politehnica din București, Secția Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice – baza solidă a gândirii logice-matematice.”

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (II)

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (II)

Luiela Magdalena Csorba

În ultimii ani, industria asigurărilor s-a dezvoltat tot mai mult atât la nivel mondial, cât și în România. În acest context s-a născut și ideea de protecție a consumatorilor de servicii de asigurare, oamenii fiind tot mai expuși la riscurile declanșate de eveni­mente nefaste și neprevăzute. Articolul de față abordează aspecte privind istoricul evoluției asigurărilor la nivel mon­dial și în țara noastră, tipologia serviciilor de asigurare, drepturile consumatorilor de astfel de ser­vicii și pro­tecția lor.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Analiza presiunii fiscale din statele membre ale Uniunii Europene (I)

Analiza presiunii fiscale din statele membre ale Uniunii Europene (I)

Scopul prezentului articol este acela de a evidenția că este necesar ca autoritățile să țină seama și de factorii comportamentali atunci când elaborează politicile fiscale. Studiile în domeniu au arătat că factorul determinant al comportamentului contribuabilului (persoană fizică sau juridică) este reprezentat de presiunea fiscală, calculată în literatura de specialitate ca raportul dintre veniturile din impozite obținute într-un anumit interval de timp și produsul intern brut din aceeași perioadă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri simplifică procesul de garantare prin digitalizarea etapelor de evaluare

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri simplifică procesul de garantare prin digitalizarea etapelor de evaluare

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat lansarea unor facilități destinate beneficiarilor garanțiilor emise – persoane fizice sau juridice eligibile pentru diferite forme de finanțare garantată. Astfel, începând cu 20 octombrie a.c., odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.644/2017, FNGCIMM acceptă extrasele de carte funciară în format electronic, obținute de beneficiari prin solicitarea online de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, simplificând major procesul de solicitare a garanției.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Piața de capital

BVB: România, în topul european al creșterii valorii tranzacțiilor cu acțiuni în primele nouă luni (+31,5%)

BVB: România, în topul european al creșterii valorii tranzacțiilor cu acțiuni în primele nouă luni (+31,5%)

Investitorii și-au intensificat activitatea de tranzacționare în Europa de Est, atrași de câștigurile de două cifre raportate de bursele de valori importante, cu un nivel al valorii tranzacțiilor cu acțiuni de peste un miliard de euro, cum este cazul Poloniei și României, informează Bursa de Valori București (BVB).

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Conectarea la era digitală

Platforma Europeana, pentru promovarea patrimoniului cultural, în consultare publică

Platforma Europeana, pentru promovarea patrimoniului cultural, în consultare publică

O consultare publică online, lansată de Comisia Europeană (CE), va aduna opiniile cetățenilor și organizațiilor interesate de cultura digitală cu privire la utilizarea platformei online Europeana, dedicată conservării patrimoniului cultural, ce înregistrează peste 700.000 de vizite lunar. Platforma asigură accesul la peste 53 de milioane de lucrări, inclusiv imagini, texte, înregistrări video și audio, precum și material 3D din colecțiile a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii sau colecții de materiale audiovizuale din întreaga Europă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Lumea în care trăim

Deloitte Technology Fast 50: Creștere medie record de 1.127% între 2013 și 2016 pentru companiile de tehnologie din Europa Centrală și de Est prezente în clasament

Companiile de tehnologie din Europa Centrală continuă să crească într-un ritm accelerat, lucru confirmat de clasamentul Fast 50, care arată o creștere medie record de 1.127% între 2013 și 2016 pentru firmele prezente în clasament. Faptul reprezintă o confirmare a faptului că boomul tehnologic din regiune este sănătos.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Studiu: Aproape două treimi dintre români vor să-și cumpere o mașină electrică, dar nu mai devreme de trei ani

Studiu: Aproape două treimi dintre români vor să-și cumpere o mașină electrică, dar nu mai devreme de trei ani

Prețul ridicat este motivul pentru care o treime dintre români nu ar cumpăra o mașină electrică, iar 61% dintre ei se gândesc să facă o astfel de achiziție, dar nu mai devreme de trei ani, arată un studiu efectuat de compania de market research 4Service Group, citat de News.ro. Anul 2017 a înregistrat un record în materie de importuri de mașini second-hand, pe fondul eliminării timbrului de mediu, iar românii au adus în țară aproape 380.000 de mașini second-hand în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 124% față de 2016.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Fonduri UE destinate unei mai bune protejări a locurilor publice

Fonduri UE destinate unei mai bune protejări a locurilor publice

Comisia Europeană (CE) a anunțat că deblochează aproape 120 de milioane de euro cu scopul de a ajuta țările europene să apere spațiile publice din orașele lor, tot mai vizate de atacuri jihadiste „low-cost”, precum cel de la Barcelona, relatează AFP, citată de News.ro. Planul de acțiune prezentat de Bruxelles prevede 18,5 milioane de euro disponibili încă din 2017 prin „proiecte transnaționale care să îmbunătățească protecția spațiilor publice” și 100 de milioane de euro în 2018 destinați ajutorării „orașelor care investesc în soluții de securitate”.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Sondaj PE: 64% dintre cetățenii europeni consideră că țara lor a beneficiat de statutul de stat membru al UE

Sondaj PE: 64% dintre cetățenii europeni consideră că țara lor a beneficiat de statutul de stat membru al UE

Rezultatele celui mai recent sondaj al Parlamentului European (sondaj denumit Parlametru) arată că o majoritate clară de 57% dintre cetățenii europeni consideră că apartenența țării lor la UE este un lucru bun, un nivel care se apropie de cel înregistrat înainte de criză. Totodată, ponderea cetățenilor UE care consideră că țara lor a beneficiat de apartenența la UE este de 64%, consemnându-se o creștere cu patru puncte procentuale față de rezultatele din octombrie 2016.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Roza vânturilor

Monedă numismatică din argint: Laureați ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel

Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic, la 20 octombrie a.c., o monedă din argint cu tema Laureați ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, diametrul de 37 mm și o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei redă casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmației, inscripția în arc de cerc ROMANIA, valoarea nominală 10 lei, stema României și anul de emisiune 2017.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 40, 24-30 oct. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.