CECCAR angajează, vezi detalii

La început a fost cuvântul...

Dimineața, la primele ore

Dimineaţa, la primele ore

Toţi cei care doresc să fie bine informaţi ascultă, zi de zi, la primele ore ale dimineţii, înainte de a pleca la muncă, emisiunile de radio şi TV, iar nu puţini citesc câte ceva din ziarele şi revistele preferate. Astfel, pe lângă o cantitate apreciabilă de ştiri şi comentarii utile, ni se oferă – din păcate – şi multe exemple de exprimare incorectă, cum ar fi cele reţinute în însemnările de faţă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Agenda CECCAR

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

CECCAR Filiala Bucureşti, în colaborare cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organizează luni, 30 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, seminarul cu tema Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului. Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, sistemul de luptă împotriva spălării banilor, sistemul de raportare online, cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri sunt subiectele care alcătuiesc agenda întâlnirii găzduite de CECCAR Filiala Bucureşti.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

CECCAR Dolj: Târgul de Comerț al Olteniei, la a II-a ediție

CECCAR Dolj: Târgul de Comerţ al Olteniei, la a II-a ediţie

Filiala CECCAR Dolj a participat, în perioada 13-15 octombrie a.c., la Târgul de Comerţ al Olteniei, eveniment aflat la a II-a ediţie. Expozanţi din diverse domenii – industrie, alimentaţie, construcţii, comerţ, servicii, industria auto şi asigurări – şi-au prezentat oferta la târg. Evenimentul a constituit un prilej pentru filiala Dolj a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România de a promova serviciile pe care le pot presta profesioniştii contabili. 

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

CECCAR Gorj: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP

CECCAR Gorj: Întâlnire cu reprezentanţi ai AJFP

CECCAR Filiala Gorj a organizat luni, 16 octombrie a.c., o întâlnire pe teme de fiscalitate cu reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP).  Experţi contabili membri ai filialei au analizat, împreună cu Teodora Vlaicu-Popa, şeful Serviciului Asistenţă contribuabili – AJFP Gorj, noutăţile legislative din domeniul financiar-contabil.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Curier legislativ

Precizări ale MFP privind reducerea obligațiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Precizări ale MFP privind reducerea obligaţiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) informează că a solicitat Comisiei Europene, în luna aprilie a acestui an, continuarea aplicării măsurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte un prag specific.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea și plata TVA

Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea şi plata TVA

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ordin prin care propune modificarea Planului de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modificarea vine ca urmare a prevederilor OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi se referă la introducerea a două noi conturi prin care să se evidenţieze strict operaţiunile privind încasarea şi plata TVA în lei şi în valută.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidență a salariaților

În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a elaborat şi lansat în consultare publică un proiect de hotărâre privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, demers necesar ca urmare a unor recente modificări de acte normative din domeniu. Se stipulează că persoanele fizice sau juridice de drept privat indiferent dacă au obţinut sau nu statutul de utilitate publică, instituţiile/autorităţile publice/alte entităţi juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligaţia de a întocmi, completa şi transmite Registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Noi reglementări privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Noi reglementări privind activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Astfel, proiectul stipulează înfiinţarea agenţiilor de mediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Direct de la sursă

IFAC: Dileme etice în era digitală

IFAC: Dileme etice în era digitală

IFAC a publicat recent articolul Dileme etice în era digitală, elaborat de Narayanan Vaidyanathan, directorul Departamentului pentru inovaţii tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de schimbările rapide aduse de era digitală. Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări şi rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conştiinţă etică” a organizaţiei. 

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

În proiect, un Monitor al prețurilor în domeniul carburanților auto

În proiect, un Monitor al preţurilor în domeniul carburanţilor auto

Executivul a aprobat, prin memorandum, crearea unei platforme de monitorizare a preţurilor pentru carburanţi. Potrivit unui comunicat al Guvernului, este vorba despre un instrument similar Monitorului preţurilor în domeniul de retail alimentar, care va conduce la transparentizarea pieţei pentru consumatori, astfel încât aceştia să poată alege carburanţii auto cu cel mai bun raport preţ-calitate.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Orientări la nivel comunitar privind vânzările de terenuri agricole

Orientări la nivel comunitar privind vânzările de terenuri agricole

Comisia Europeană (CE) a publicat recent o serie de orientări care să ajute statele membre să îşi protejeze terenurile agricole de acţiuni precum specularea excesivă a preţurilor şi concentrarea drepturilor de proprietate, informează Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Acestea se referă la măsurile ce pot fi adoptate pentru a reglementa vânzările din acest sector, pe baza jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

România aderă la Pilonul European al Drepturilor Sociale

România aderă la Pilonul European al Drepturilor Sociale

Guvernul a aprobat memorandumul cu tema Elemente generale de poziţionare a României cu privire la „Proclamaţia interinstituţională privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”. Prin documentul lansat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, avizat de mai multe ministere, se propune, pe de o parte, aderarea României la Pilonul European al Drepturilor Sociale şi semnarea Proclamaţiei interinstituţionale şi, pe de altă parte, aprobarea elementelor de poziţie menţionate la punctul VII din memorandum.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Breviar statistic

Balanța de plăți și datoria externă – august 2017

Balanţa de plăţi şi datoria externă – august 2017

În perioada ianuarie-august 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4,043 miliarde euro, comparativ cu 2,653 miliarde euro în intervalul similar al anului anterior, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,433 miliarde euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 146 milioane euro, balanţa veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 113 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 216 milioane euro.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național, 1,2% din PIB în anul 2016

Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional, 1,2% din PIB în anul 2016

În anul 2016, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de 9 miliarde lei, reprezentând 1,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate în domeniul deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 76,6% din totalul cheltuielilor aferente domeniului deşeurilor.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

9 ani de la lansarea portabilității: peste 4,2 milioane de numere de telefon și-au schimbat operatorul

9 ani de la lansarea portabilităţii: peste 4,2 milioane de numere de telefon şi-au schimbat operatorul

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat că, în cei 9 ani de la lansarea portabilităţii, peste 4,2 milioane de numere de telefon şi-au schimbat operatorul, dar nu şi utilizatorul. Dintre acestea, peste 3,5 milioane de numere sunt de telefonie mobilă şi aproape 700.000 de telefonie fixă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Comentariul ediției

Totul se judecă prin comparație

Totul se judecă prin comparaţie

Teodor Brateş

Temele economico-financiare de actualitate – în centrul cărora se află, firesc, proiecţia bugetară pe anul viitor – oferă date şi fapte concludente privind influenţele reciproce între macro şi microeconomie. Profesioniştii contabili cunosc foarte bine nu numai modul în care se manifestă această conexiune, ci şi impactul ei asupra indicatorilor principali ai fiecărei companii.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Eveniment

56 de spectacole memorabile la Festivalul Național de Teatru

56 de spectacole memorabile la Festivalul Naţional de Teatru

Alexandra Rizea

Vineri, 20 octombrie a.c., a sunat „gongul” Festivalului Naţional de Teatru, ediţia 2017. Prestigioasa manifestare va dura până la 30 octombrie. Sunt programate 56 de spectacole, 31 ale teatrelor din Capitală, 22 ale celor din alte localităţi ale ţării şi 3 ale unor trupe din străinătate. Sunt date – să le spunem statistice – care relevă amploarea festivalului, dar ceea ce este, incontestabil, mai important vizează calitatea actului teatral, atât în privinţa repertoriului, cât şi a valorii punerii în scenă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Deschiderea către diversitate și schimbare – condiție esențială a performanțelor profesionale

Deschiderea către diversitate şi schimbare – condiţie esenţială a performanţelor profesionale

Interviu cu Mihail-Dan Stan, membru al Filialei CECCAR Dâmboviţa: „Aş sublinia, în primul rând, preocuparea mea continuă legată de adaptarea la exigenţele contemporaneităţii, în sensul luării în considerare, în formarea profesională, a conexiunilor, a intercondiţionărilor reciproce din cele mai diverse sfere ale cunoaşterii. Astfel, precizez că, în 1994, am absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti, Secţia Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – baza solidă a gândirii logice-matematice.”

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (II)

Aspecte generale privind protecţia consumatorilor de servicii de asigurare (II)

Luiela Magdalena Csorba

În ultimii ani, industria asigurărilor s-a dezvoltat tot mai mult atât la nivel mondial, cât şi în România. În acest context s-a născut şi ideea de protecţie a consumatorilor de servicii de asigurare, oamenii fiind tot mai expuşi la riscurile declanşate de eveni­mente nefaste şi neprevăzute. Articolul de faţă abordează aspecte privind istoricul evoluţiei asigurărilor la nivel mon­dial şi în ţara noastră, tipologia serviciilor de asigurare, drepturile consumatorilor de astfel de ser­vicii şi pro­tecţia lor.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Analiza presiunii fiscale din statele membre ale Uniunii Europene (I)

Analiza presiunii fiscale din statele membre ale Uniunii Europene (I)

Scopul prezentului articol este acela de a evidenţia că este necesar ca autorităţile să ţină seama şi de factorii comportamentali atunci când elaborează politicile fiscale. Studiile în domeniu au arătat că factorul determinant al comportamentului contribuabilului (persoană fizică sau juridică) este reprezentat de presiunea fiscală, calculată în literatura de specialitate ca raportul dintre veniturile din impozite obţinute într-un anumit interval de timp şi produsul intern brut din aceeaşi perioadă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri simplifică procesul de garantare prin digitalizarea etapelor de evaluare

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri simplifică procesul de garantare prin digitalizarea etapelor de evaluare

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunţat lansarea unor facilităţi destinate beneficiarilor garanţiilor emise – persoane fizice sau juridice eligibile pentru diferite forme de finanţare garantată. Astfel, începând cu 20 octombrie a.c., odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.644/2017, FNGCIMM acceptă extrasele de carte funciară în format electronic, obţinute de beneficiari prin solicitarea online de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, simplificând major procesul de solicitare a garanţiei.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Piața de capital

BVB: România, în topul european al creșterii valorii tranzacțiilor cu acțiuni în primele nouă luni (+31,5%)

BVB: România, în topul european al creşterii valorii tranzacţiilor cu acţiuni în primele nouă luni (+31,5%)

Investitorii şi-au intensificat activitatea de tranzacţionare în Europa de Est, atraşi de câştigurile de două cifre raportate de bursele de valori importante, cu un nivel al valorii tranzacţiilor cu acţiuni de peste un miliard de euro, cum este cazul Poloniei şi României, informează Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Conectarea la era digitală

Platforma Europeana, pentru promovarea patrimoniului cultural, în consultare publică

Platforma Europeana, pentru promovarea patrimoniului cultural, în consultare publică

O consultare publică online, lansată de Comisia Europeană (CE), va aduna opiniile cetăţenilor şi organizaţiilor interesate de cultura digitală cu privire la utilizarea platformei online Europeana, dedicată conservării patrimoniului cultural, ce înregistrează peste 700.000 de vizite lunar. Platforma asigură accesul la peste 53 de milioane de lucrări, inclusiv imagini, texte, înregistrări video şi audio, precum şi material 3D din colecţiile a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii sau colecţii de materiale audiovizuale din întreaga Europă.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Lumea în care trăim

Deloitte Technology Fast 50: Creștere medie record de 1.127% între 2013 și 2016 pentru companiile de tehnologie din Europa Centrală și de Est prezente în clasament

Deloitte Technology Fast 50: Creştere medie record de 1.127% între 2013 şi 2016 pentru companiile de tehnologie din Europa Centrală şi de Est prezente în clasament

Companiile de tehnologie din Europa Centrală continuă să crească într-un ritm accelerat, lucru confirmat de clasamentul Fast 50, care arată o creştere medie record de 1.127% între 2013 şi 2016 pentru firmele prezente în clasament. Faptul reprezintă o confirmare a faptului că boomul tehnologic din regiune este sănătos.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Studiu: Aproape două treimi dintre români vor să-și cumpere o mașină electrică, dar nu mai devreme de trei ani

Studiu: Aproape două treimi dintre români vor să-şi cumpere o maşină electrică, dar nu mai devreme de trei ani

Preţul ridicat este motivul pentru care o treime dintre români nu ar cumpăra o maşină electrică, iar 61% dintre ei se gândesc să facă o astfel de achiziţie, dar nu mai devreme de trei ani, arată un studiu efectuat de compania de market research 4Service Group, citat de News.ro. Anul 2017 a înregistrat un record în materie de importuri de maşini second-hand, pe fondul eliminării timbrului de mediu, iar românii au adus în ţară aproape 380.000 de maşini second-hand în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 124% faţă de 2016.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Fonduri UE destinate unei mai bune protejări a locurilor publice

Fonduri UE destinate unei mai bune protejări a locurilor publice

Comisia Europeană (CE) a anunţat că deblochează aproape 120 de milioane de euro cu scopul de a ajuta ţările europene să apere spaţiile publice din oraşele lor, tot mai vizate de atacuri jihadiste „low-cost”, precum cel de la Barcelona, relatează AFP, citată de News.ro. Planul de acţiune prezentat de Bruxelles prevede 18,5 milioane de euro disponibili încă din 2017 prin „proiecte transnaţionale care să îmbunătăţească protecţia spaţiilor publice” şi 100 de milioane de euro în 2018 destinaţi ajutorării „oraşelor care investesc în soluţii de securitate”.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Sondaj PE: 64% dintre cetățenii europeni consideră că țara lor a beneficiat de statutul de stat membru al UE

Sondaj PE: 64% dintre cetăţenii europeni consideră că ţara lor a beneficiat de statutul de stat membru al UE

Rezultatele celui mai recent sondaj al Parlamentului European (sondaj denumit Parlametru) arată că o majoritate clară de 57% dintre cetăţenii europeni consideră că apartenenţa ţării lor la UE este un lucru bun, un nivel care se apropie de cel înregistrat înainte de criză. Totodată, ponderea cetăţenilor UE care consideră că ţara lor a beneficiat de apartenenţa la UE este de 64%, consemnându-se o creştere cu patru puncte procentuale faţă de rezultatele din octombrie 2016.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Roza vânturilor

Monedă numismatică din argint: Laureați ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel

Monedă numismatică din argint: Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, la 20 octombrie a.c., o monedă din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, diametrul de 37 mm şi o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei redă casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmaţiei, inscripţia în arc de cerc ROMANIA, valoarea nominală 10 lei, stema României şi anul de emisiune 2017.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017