Dezbatere publică la nivel comunitar privind propunerea de modificare a „Directivei TVA”

Dezbatere publică la nivel comunitar privind propunerea de modificare a „Directivei TVA”

Numărul 5, 9-15 feb. 2022  »  Direct de la sursă

Propunerea vizează prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană (CE) a lansat în dezbatere publică propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA. Inițiatorii propunerii precizează că scopul demersului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 („Directiva TVA”) este de a prelungi: 1) posibilitatea aplicării de către statele membre a mecanismului de taxare inversă pentru a combate frauda existentă în ceea ce privește livrările de bunuri și servicii menționate la articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA și 2) posibilitatea utilizării mecanismului de reacție rapidă (MRR), astfel cum se prevede la articolul 199b din Directiva TVA, pentru a combate frauda prin aplicarea mecanismului de taxare inversă în cazuri foarte specifice.

Ca regulă generală, articolul 193 din Directiva TVA prevede că TVA se plătește de către orice persoană impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Prin derogare de la acest sistem, mecanismul de taxare inversă permite desemnarea unui destinatar al livrării/prestării ca persoană care are obligația de a plăti TVA. În cadrul acestui mecanism de taxare inversă, TVA nu este percepută de furnizor, ci este contabilizată de client (persoană impozabilă) în declarația sa de TVA. Această TVA este apoi dedusă în aceeași declarație de TVA și, prin urmare, în măsura în care persoana respectivă are drept deplin de deducere, rezultatul este zero.

„Mecanismul de taxare inversă este utilizat pentru a combate frauda și, în special, frauda intracomunitară cu firme «fantomă» (Missing Trader Intra-Community – MTIC). Acest tip de fraudă se produce atunci când un comerciant achiziționează bunuri, transportate sau expediate dintr-un alt stat membru, în cadrul unei livrări scutite de la plata TVA și le vinde facturând cumpărătorului TVA. După încasarea TVA de la client, respectivul comerciant dispare înainte de a achita autorităților fiscale TVA datorată. În același timp, clientul, acționând cu bună-credință, poate în mod normal deduce TVA achitată furnizorului în baza declarației sale de TVA. Prin urmare, în cadrul mecanismului de taxare inversă, TVA nu este plătită efectiv furnizorului”, menționează inițiatorii propunerii.

Aplicarea mecanismului de taxare inversă în temeiul articolului 199a din Directiva TVA este opțională pentru statele membre. Potrivit Expunerii de motive care însoțește propunerea, „acesta le permite să combată acest tip de fraudă în zonele sensibile predefinite în care se produce de obicei (de exemplu, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizările de telefoane mobile, furnizările de certificate pentru gaze și energie electrică, furnizările de servicii de telecomunicații și furnizările de cereale și alte culturi industriale) pe teritoriul lor. Odată ce furnizorii sunt obligați să utilizeze mecanismul de taxare inversă pentru astfel de livrări interne, aceștia nu pot percepe TVA pe factura emisă. Aceștia nu vor încasa ulterior TVA de la clientul lor, neputând astfel să dispară cu valoarea TVA încasată. MRR prevăzut la articolul 199b este o măsură cu caracter excepțional, care permite statelor membre să introducă rapid, în cazuri de urgență imperativă, un mecanism temporar de taxare inversă pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în sectoare în care au avut loc cazuri de fraudă neprevăzută și masivă și care nu sunt enumerate la articolul 199a din Directiva TVA. Această procedură este excepțională și extrem de rapidă, deoarece Comisia trebuie să reacționeze în termen de o lună, fie prin formularea unui aviz negativ, fie confirmând în scris statului membru în cauză că nu are obiecții cu privire la măsura respectivă. Statul membru poate adopta măsura specială MRR de la data primirii confirmării respective. Prin utilizarea acestui mecanism, statele membre pot reduce perioada necesară pentru obținerea derogării «normale» în temeiul articolului 395 din Directiva TVA, care poate dura până la șase luni. O astfel de derogare necesită o propunere din partea Comisiei și adoptarea în unanimitate de către Consiliu”.

Inițiatorii mai precizează că articolul 199a din Directiva TVA a fost introdus pentru perioada 2010 – 30 iunie 2015, iar aplicabilitatea sa a fost prelungită inițial, cu modificări, până la 31 decembrie 2018. Articolul 199b din Directiva TVA a fost introdus pentru perioada 2013 – 31 decembrie 2018. Aplicabilitatea atât a articolului 199a, cât și a articolului 199b din Directiva TVA a fost prelungită ulterior până la 30 iunie 2022 pentru a coincide cu data prevăzută inițial pentru intrarea în vigoare a sistemului definitiv de TVA.

La momentul la care perioada de aplicare a articolelor 199a și 199b din Directiva TVA urma să fie prelungită până la 30 iunie 2022, Comisia a prezentat un raport privind efectele mecanismelor prevăzute la aceste articole și a concluzionat, pe baza contribuțiilor administrațiilor fiscale și ale părților interesate din mediul de afaceri, că măsurile prevăzute la aceste articole sunt utile în combaterea fraudei. Pentru a aborda problema fraudei (MTIC) într-un mod mai structural, Comisia a prezentat o propunere de introducere a așa-numitului sistem definitiv de TVA, un sistem mai simplu și invulnerabil la fraude pentru comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii. Acest regim, cu intrare în vigoare la 1 iulie 2022 potrivit propunerii Comisiei, oferă un răspuns decisiv la problema fraudei MTIC.

Cu toate acestea – spun reprezentanții CE – situația actuală a negocierilor în curs din cadrul Consiliului indică faptul că nu va fi posibil ca sistemul definitiv de TVA să intre în vigoare la 1 iulie 2022. Pentru a permite continuarea negocierilor cu privire la sistemul definitiv, fără a pune în pericol instrumentele disponibile pentru combaterea fraudei în domeniul TVA, inițiatorii propunerii consideră că este oportun să se prelungească aplicabilitatea măsurilor antifraudă prevăzute la articolele menționate pentru o nouă perioadă limitată.

Prelungirea perioadei de aplicare a articolelor 199a și 199b ar permite, de asemenea, dezvoltarea unor instrumente suplimentare de combatere a evaziunii fiscale. În acest scop și în conformitate cu pachetul fiscal, Comisia pregătește o propunere pentru modernizarea normelor actuale în domeniul TVA, ținând seama de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. Sub titulatura de „TVA în era digitală”, Comisia va evalua obligațiile de raportare în domeniul TVA, eventual inclusiv în ceea ce privește raportarea pe bază de tranzacții (TBR) și un sistem îmbunătățit de facturare electronică. Acest lucru ar trebui să furnizeze administrațiilor fiscale informații mai rapide și mai detaliate cu privire la tranzacțiile individuale și, prin urmare, să reducă riscul de fraudă. „Pe baza acestor evoluții legislative, necesitatea prelungirii în continuare a aplicabilității articolelor 199a și 199b ar trebui reevaluată în viitor”, subliniază CE.

Cei interesați pot accesa textul integral al propunerii pe site-ul CE (aici) și pot formula observații cu privire la document timp de 8 săptămâni, respectiv până la 7 aprilie. Toate observațiile primite vor fi sintetizate de către Comisia Europeană și prezentate Parlamentului European și Consiliului în vederea integrării acestora în dezbaterea legislativă. Observațiile primite vor fi publicate pe site și, prin urmare, trebuie să respecte regulile privind formularea observațiilor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.