„Dezvoltarea pieței atrage după sine noi specializări și oportunități, iar expertul contabil este și va fi, cu siguranță, oricând pregătit pentru abordarea lor”

„Dezvoltarea pieței atrage după sine noi specializări și oportunități, iar expertul contabil este și va fi, cu siguranță, oricând pregătit pentru abordarea lor”

Numărul 45, 17-23 nov. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Dorina Ursu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași 

Alexandra Rizea: Cititorii noștri manifestă un interes deosebit față de experiențele profesionale performante. În acest context, vă rugăm să prezentați principalele etape ale carierei dvs., ca o contribuție directă la conturarea unei imagini vii a ceea ce înseamnă profesionistul contabil în zilele noastre. 

Dorina Ursu: Încă din adolescență, am avut o înclinație spre activitățile economice aplicative, activități care presupun lucrul cu cifre, apelul permanent la logică, atenție deosebită la detalii, chiar dacă, uneori, mă aflam în fața unor capcane a căror descoperire generează adevărate satisfacții profesionale. Astfel, deși am absolvit un liceu teoretic, acesta nu a fost un impediment în orientarea mea către o facultate cu profil financiar-contabil, facultate absolvită în anul 1980. Imediat după absolvire, am lucrat în producție, la CPICP Călărași – ulterior numit COMSUIN Călărași –, domeniu care m-a ajutat să pun în practică ceea ce învățasem la facultate, dar și să-mi „ajustez” cunoștințele de profil, dată fiind încărcătura profesională specifică din acest gen de activitate. Aici am lucrat până în anul 1994, într-o echipă de profesioniști cu viziune și spirit de colegialitate, iar după Revoluție aproape toți am ocupat funcții de conducere și de execuție importante, nu numai în producție, ci și în servicii, în domeniul public, în bănci etc. În anul 1994, am obținut, prin concurs, postul de contabil-șef al Spitalului Județean Călărași, unde am lucrat până anul 1998, când – tot prin concurs – m-am angajat la Sucursala CEC Călărași. Din anul 2003 și până am ieșit la pensie, în anul 2018, am fost directorul economic al Centrului Județean pentru Cultură și Creație Călărași.

Ați avut, deci, șansa de a lucra în domenii dintre cele mai diverse. În ce măsură calitatea de membru al CECCAR a potențat acest parcurs profesional?

În paralel cu derularea carierei și în strânsă legătură cu aceasta, am obținut calitatea de expert contabil în cadrul Filialei CECCAR Călărași și, astfel, am beneficiat de cunoștințele necesare pentru a performa în profesie. În mod special, țin să menționez cunoștințele valoroase dobândite, în calitate de membru al CECCAR, care mi-au permis să realizez diferite proiecte cu finanțări externe, atât pe fondurile de pre-aderare (SAPARD, PHARE etc.), cât și de post-aderare (POSDRU/POCU, PNDR, ERASMUS etc.) în calitate de manager financiar sau de deținătoare a altor poziții cu profil economic. Am lucrat 15 ani în acest domeniu, ceea ce mi-a adus numeroase satisfacții profesionale, întrucât a trebuit, în mod constant, să îmi actualizez cunoștințele potrivit ghidurilor de aplicare a proiectelor și legislației financiar-contabile, factori care s-au constituit într-o veritabilă garanție a absorbției acestor fonduri. De asemenea, în calitate de membră a Grupului Experților Contabili Judiciari, am efectuat expertizele de profil, atât individual, cât și în echipă cu alți colegi, completându-se, în acest mod, aria mea de activitate.

În contextul evocat, care sunt, după părerea dvs., modalitățile practice de perfecționare profesională continuă, inclusiv în condițiile prelungirii pandemiei?

Am conștientizat tot mai mult faptul că profesionistul contabil are delicata sarcină de a se adapta permanent la cerințele pieței, precum și la alte „comenzi” sociale, în funcție de evoluțiile la scară administrativ-teritorială și națională, sub impactul apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană. Astfel, pe lângă documentarea continuă în ceea ce privește legislația specifică, noi, contabilii, avem nevoie de o profundă cunoaștere a domeniilor conexe pentru a flexibiliza intervențiile noastre financiar-contabile și pentru a contribui prin lucrările pe care le elaborăm la fundamentarea unor decizii manageriale de succes. Ca să nu mai amintesc de cunoștințele conexe foarte necesare în expertizele contabile judiciare. Cu aceste precizări, cred că am prefațat și argumentele care subliniază importanța deosebită a participării la cursurile organizate de filialele CECCAR, în cazul meu, de filiala Călărași. Aceste cursuri au avut și au un rol esențial în pregătirea noastră profesională permanentă, în special în vederea utilizării tot mai eficiente a instrumentelor puse la dispoziție de tehnologiile societății informaționale. Aceste mijloace ne-au fost de foarte mare folos în condițiile actuale, de pandemie prelungită, în special tutorialele pe care le urmărim pe internet, mai ales cele de pe platforma online a CECCAR. Prezintă o mare importanță faptul că nu s-au întrerupt cursurile obligatorii organizate de CECCAR, care se desfășoară, de asemenea, online. Digitalizarea în domeniul economic are un rol important și în ceea ce privește consolidarea pozițiilor noastre pe piața serviciilor contabile, în descoperirea de noi competențe, pentru noi piețe. E clar că, pentru noi, profesioniștii contabili, a devenit primordială capacitatea de a ne menține la un standard superior al serviciilor de specialitate, standard care impune o permanentă actualizare a pregătirii profesionale. Numai așa putem asigura clientului consultanță de calitate, logică și relevantă pentru implementarea proiectelor manageriale. Așa se explică și faptul că, pe un plan mai larg, deși omenirea trece prin situații dificile, noi, profesioniștii contabili, ne-am continuat activitatea alături de clienți, utilizând cunoștințele și metodele moderne de comunicare gen WhatsApp, e-mail, Messenger, intranet, My-smis etc.

Pentru că v-ați referit la piața serviciilor contabile, vă rugăm să evidențiați modul în care Filiala CECCAR Călărași acționează pentru sprijinirea membrilor în vederea menținerii și extinderii portofoliului de clienți.

Piata serviciilor contabile din județul Calarasi a evoluat și evoluează în strânsă legătură cu dezvoltarea economică și socială în profil teritorial. Suntem dependenți de forța economică a firmelor, a instituțiilor, a ONG-urilor cărora le prestăm servicii, și ele afectate de pandemia COVID-19, dar, în același timp, prin ansamblul activităților pe care le desfășurăm, contribuim nemijlocit la depășirea dificultăților cu care ne confruntăm cu toții. Mă refer, desigur, la participarea noastră efectivă în procesul decizional care permite atât continuarea, cât și amplificarea afacerilor. Am în vedere schimbările care au loc în piața serviciilor specifice, determinate de diversele opțiuni ale operatorilor economici, fie pentru angajarea de contabili – persoane fizice, fie pentru apelul lor la serviciile firmelor de contabilitate și cabinetelor individuale ale experților contabili. Filiala CECCAR, prin președintele, directorul și angajații săi, ține în permanență legătura cu noi, membrii, ne prezintă noi oprortunități, în mod analitic, în funcție de nișele pe care suntem profilați, ceea ce este o dovadă palpabilă a atașamentului, a responsabilității deopotrivă față de noi, cât și față de cauza dezvoltării județului în care trăim și muncim.

În această ordine de idei, vă propunem să vă referiți, în continuare, la modalitățile practice de aprofundare a colaborării cu instituțiile publice, mediul de afaceri și alte organizații profesionale în vederea unei dezvoltări mai puternice a economiei județului Călărași.

Filiala noastră a fost și este activ implicată în viața economico-socială a județului, printr-o multitudine de forme, în rândul cărora un loc important îl au acțiunile comune cu instituțiile și organizațiile pe care le-ați menționat. Subliniez faptul că aceste relații s-au statornicit și se dezvoltă la nivelul tuturor entităților administrativ-teritoriale – comune, orașe, municipii și județ. Avem o relație strânsă cu Administrația Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Prefectura, Casa Județeană de Pensii etc. De asemenea, Filiala CECCAR Călărași a inițiat și inițiază o serie de consultări și acțiuni comune cu organizația auditorilor publici și a auditorilor independenți, cu asociația evaluatorilor, cu asociația juriștilor etc., identificarea problemelor comune fiind urmată de elaborarea și aplicarea de soluții care pun accentul pe dezvoltarea județului, pentru ieșirea lui din zona defavorizată și depășirea dificultăților generate de dubla criză pe care o traversăm, medicală și economică.

Care este opinia dvs. și a colegilor din filială referitoare la perspectivele profesiei contabile în contextul extinderii tehnologiilor caracteristice erei digitale?

În condițiile actuale ale unei piețe puternic concurențiale, succesul unei afaceri va fi într-o tot mai mare măsură determinat de accesarea și aplicarea digitalizării. Utilizarea aplicațiilor informatice, a căilor de comunicare, a motoarelor de căutare digitale reprezintă modalități de asigurare a performanței profesionistului contabil, contribuții efective la dezvoltarea afacerilor clienților noștri. Noi, profesioniștii contabili, am fi inexistenti pe piața serviciilor de specialitate dacă nu am cunoaște și nu am adopta programe informatice flexibile cu opțiuni care să asigure o multitudine de date, în mod rapid, care să constituie elemente de fundamentare a deciziilor manageriale. „Invadarea” activității contabile de către tehnologia informatică nu trebuie, însă, să genereze teama că se va reduce nevoia de capital uman, deoarece dezvoltarea pieței atrage după sine noi specializări și noi nișe cu profil economic și social, iar expertul contabil este și va fi, cu siguranță, oricând pregătit pentru abordarea lor.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.