Domeniile și studiile universitare de master pentru 2017-2018, aprobate de Guvern

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Direct de la sursă

Guvernul a aprobat domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locurile de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018.

Reglementările, incluse într-o hotărâre adoptată de Executiv, au fost stabilite la propunerea senatelor universităților, a rapoartelor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior validate în consiliile din perioada septembrie 2016 – februarie 2017 și sunt în concordanță cu angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020.

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul universitar 2016-2017 la învățământul universitar de master este de 35.600 de granturi de studii, care vor fi repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat. Alocarea acestor cifre respectă prevederile legale potrivit cărora pentru învățământul universitar de master trebuie asigurat cel puțin jumătate din numărul de granturi de studii alocate învățământului universitar de licență.

Pentru următorul an universitar sunt stabilite 75 de domenii de studii universitare de master cu 2.745 de programe de studii în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și 40 de domenii de studii universitare de master cu 328 de programe de studii în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate.

Au fost evaluate și acreditate 43 de programe de studii de master noi. Documentul conține, de asemenea, modificările generate pentru 88 de programe de studii universitare de master ca urmare a înființării noului domeniu de studii universitare de master Asistență socială. Astfel, 39 de programe de studii universitare de master au fost mutate din domeniul Sociologie în noul domeniu Asistență socială, în timp ce 49 de programe de studii universitare de master au rămas în domeniul Sociologie. Hotărârea include și 41 de programe de studii universitare de master intrate în lichidare la cererea universităților.

Domeniile și programele de studii universitare de masterat cuprinse în hotărârea aprobată au avut la bază:
  • crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licență și studiile universitare de masterat;
  • implicarea comunității academice în prospectarea cererilor sociale și economice de calificări universitare, în organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii în funcție de aceste cereri, astfel încât învățământul superior să aibă o contribuție sporită la orientarea și accelerarea schimbărilor din societate;
  • dobândirea de competențe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativității și inovării, asigurarea competenței și încurajarea mobilității studențești.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.