Forţa de convingere a argumentului

Forța de convingere a argumentului

Numărul 29, 18-24 octombrie 2016  »  Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile din România

Se poate considera, cu deplin temei, că lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile se prelungesc, în timp, prilejuind o permanentă raportare la ceea ce se întreprinde în prezent, la nivel individual, de firmă, cât și în structurile centrale și teritoriale ale CECCAR, respectiv analize, dezbateri, schimburi de opinii dintre cele mai fructuoase. Se confirmă, astfel, din nou, marea capacitate a argumentelor viabile – generate de viziuni și abordări strategice – de a convinge și de a mobiliza. Tocmai în funcție de aceste argumente se dovedește utilă prezentarea sistematică, în sinteză, a lucrărilor în secțiunile Congresului. În consecință, continuăm acest demers publicistic.

Sesiunea I: Experții contabili – parteneri de business versus funcții suport

În cuvântul său, moderatoarea dezbaterii, Anca Bogorin, vicepreședinte al CECCAR, a subliniat că, într-o proporție covârșitoare, serviciile financiare și contabile sunt utilizate de antreprenori/manageri pentru a adopta deciziile de business în deplină cunoștință de cauză. Din acest motiv, apelul la expertiza profesionistului contabil a devenit o necesitate de prim ordin, necesitate marcată tot mai pronunțat de exigențele erei digitale. Profesioniștii contabili au nevoie de feedback-ul antreprenorilor/managerilor, de consultări permanente, astfel încât serviciile oferite să conțină nu numai informații relevante despre stările de fapt, ci și premise în materie de anticipații care nu pot fi asigurate decât printr-o consultare, printr-o comunicare bazate pe teoria și practica societății informaționale. Sintetizând considerațiile expuse în cuvântul introductiv, vicepreședintele CECCAR a spus: „În esență, un partener financiar de business deține un mix de abilități analitice, tehnice, comerciale, de relaționare, de comunicare, de informare necesare pentru adoptarea deciziilor, în timp real, decizii menite să adauge valoare afacerilor”.

În continuare, Amalia Sterescu, CEO – Outsourcing Advisors, a pus accentul, în intervențiile sale, pe așteptările managerilor în relațiile cu experții contabili, în funcție de stadiul business-ului, arătând că, în faza de start-up, își doresc să li se insufle speranță în succesul lor în lumea afacerilor. În acest fel, se diminuează, până la eliminare, sentimentul de insecuritate determinat de insuficienta cunoaștere a practicilor specifice activităților economice. Adică, se așteaptă ca experții contabili să ajute efectiv la realizarea visurilor antreprenoriale. În faza de expansiune a afacerilor, accentul se mută pe participarea activă la luarea deciziilor, profesionistul contabil fiind chemat să manifeste, el însuși, spirit antreprenorial.

Aceeași idee a trecerii de la conformitate la statutul de partener în afaceri a fost susținută de Angela Manolache, Partener KPMG, prin împărtășirea experienței sale de colaborator apropiat al întreprinzătorilor. Vorbitoarea a subliniat că, într-un mediu de volatilitate și incertitudine, așa cum se petrec lucrurile în economia reală, capătă o importanță primordială capacitatea profesionistului contabil de a identifica și de a propune soluții pentru valorizarea surselor de creștere a profitului. Există o presiune puternică asupra experților financiari de a aduce mai multă valoare organizației, iar această presiune se cere transformată în oportunități, în sensul măririi semnificative a ponderii activităților de tip consultanță, de tip parteneriat în raporturile cu antreprenoriatul. Un factor stimulativ în acest proces îl constituie noile tehnologii care permit ca operațiunile repetitive să fie efectuate de computer, iar expertul în domeniul financiar să-și consacre mai mult timp și energie activității de concepție.

La rândul său, Adrian Gabriel Dumitru, director economic la CNE Cernavodă, a relevat că se impune realizarea unui echilibru între modalitățile de vânzare a produselor, a serviciilor (reducându-se marja) și obținerea de profit. În acest sens, expertul poate și trebuie să participe la fundamentarea deciziilor de preț, dar și în alte sfere economico-financiare. În prezent, când se vorbește despre era digitală, despre un volum imens de date care trebuie procesate de profesioniștii contabili, apar noi provocări. Datele respective trebuie să fie interpretate în așa fel încât să ajute efectiv la luarea deciziilor companiei. Este nevoie de abordări proactive, de o mai mare implicare în conducerea companiilor, mai ales prin alinierea funcțiilor specifice profesiei la funcțiile operaționale ale respectivelor companii în vederea fructificării mai eficiente a avantajelor competitive.

Valentina Radu, Senior Manager la PricewaterhouseCoopers, și-a concentrat intervențiile pe soluțiile de ordin practic prin care să se asigure echilibrul între conformarea financiaro-fiscală și procesul decizional. Între exemplele date a fost și cel referitor la studiile efectuate de Comisia Europeană pe tema colectării TVA. Cu toate progresele înregistrate, România se situează – și sub acest aspect – spre „coada” statelor membre ale UE, iar un asemenea fapt este de natură să determine o mai mare participare a experților fiscali la stabilirea cauzelor și la contracararea factorilor negativi. Efortul se cere îndreptat spre calitatea tranzacțiilor, menținându-se centrul de greutate pe creșterea substanței economice, în special în condițiile implementării tehnologiilor erei digitale. Procesele de integrare și de globalizare complică lucrurile și impun răspunsuri adecvate la problemele noi care apar în economie. Din punct de vedere fiscal sunt de dorit o adaptare a profesioniștilor la noile condiții, o stabilitate legislativă mai mare, diminuarea birocrației, adoptarea de noi măsuri care să întărească sistemul de garanții în sprijinul declarării corecte a tranzacțiilor, tot dintr-o perspectivă fiscală.

Alexandra Roată, Managing Partner – SoftLead, a atras atenția asupra importanței preocupărilor îndreptate spre asigurarea unor viziuni creative și acțiuni convergente între compartimentul de business și cel de contabilitate în interiorul fiecărei companii. Dacă ambele compartimente acționează în aceeași direcție se asigură cele mai favorabile condiții pentru succesul companiilor. Procesul de implementare și de valorizare a noilor tehnologii, a noilor metode nu este lin, lipsit de dificultăți, de persistența unor mentalități care frânează progresul afacerilor. De aceea, vorbitoarea a pledat pentru acțiuni comune, manager – expert contabil, în vederea înlăturării reticențelor, astfel încât să se armonizeze interesele „părților” în numele obiectivelor comune. Însușirea realizărilor erei digitale îl ajută pe profesionistul contabil să-și exercite mult mai bine atribuțiile nu numai în privința înregistrării datelor economico-financiare, ci și în calitate de consultant de neînlocuit al factorului decident din companie, tip de activitate care trebuie să capete o pondere tot mai mare.

Vicepreședintele CECCAR, Alexandru Bunea, a expus participanților punctele sale de vedere – rezultate dintr-o vastă experiență profesională – în legătură cu interdependența dintre componentele tehnice și cele economice ale actului decizional la nivel de firmă. Fără o simbioză între cele două componente nu este posibil succesul în afaceri. În acest context, rolul experților contabili devine tot mai important. Însăși accepțiunea care se conferă noțiunii de expert contabil – care domina până în prezent – se cere revizuită. Potrivit acestei accepțiuni, nu se acoperea decât o parte dintre atribuțiile reale ale expertului contabil. Or, în noile condiții, în special sub impactul erei digitale, noțiunea include, într-o tot mai mare măsură, capacitatea, gradul de competență de a participa la adoptarea deciziilor. Au încetat să fie doar simpli înregistratori de informații puse la dispoziția managerilor, devenind – tot mai mult – autori de analize economico-financiare pertinente, ai unor propuneri de soluții temeinic fundamentate pentru obținerea de rezultate mereu mai bune în afacerile companiilor. De aici, creșterea considerabilă a rolului lor în ansamblul activităților fiecărei firme în condițiile actuale și în perspectivă.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.