Help Cont Expert – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brașov

Help Cont Expert – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brașov

Numărul 5, 14-20 februarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Este timpul să-ți alegi un contabil PROFESIONIST, care să te ajute să câștigi bani, să nu pierzi timp inutil și cu care să lucrezi ușor.

Help Cont Expert este o firmă de contabilitate, consultanță financiară și audit care pune pe primul plan ca principii de bază în colaborarea cu clienții săi competența, calitatea, profesionalismul, corectitudinea.

Compania și-a început drumul în anul 2000, atunci când inițiatorii săi, un economist și un inginer informatician, au realizat că în domeniul contabilității și consultanței financiare calitatea serviciilor lasă mult de dorit. După mai multe schimbări ale sediului firmei, în prezent acesta a devenit un mediu optim pentru susținerea activității la un standard înalt de profesionalism și eficiență, fiind complet echipat cu tehnologii moderne de IT și comunicare. Facilitățile includ conexiune de bandă largă la internet, telefon, fax, săli de întâlnire și acces securizat. Ținând cont de avansul tehnologiilor web, compania a dezvoltat un portal de raportări financiare accesibil pe internet, care poate fi pus la dispoziția fiecărui client pe bază de parolă, concept operațional începând cu anul 2014, care a adus un plus de fiabilitate și flexibilitate serviciilor oferite clienților săi.

Help Cont Expert se adresează în special firmelor din județul Brașov, întrucât poate să fie mai aproape de problemele lor și să colaboreze pe tot parcursul anului. Help Cont Expert dorește ca, prin calitatea serviciilor prestate, să dea încredere partenerilor săi în afacerea lor, astfel încât aceștia să poată evalua corect poziția în care se situează pe piața de profil. Clienții firmei se bazează pe ea pentru a le raporta asupra situațiilor financiare și a le oferi consultanță clară, eficientă și documentată pentru afacerile pe care le conduc.

Clienții Help Cont Expert sunt microîntreprinderi cu capital integral românesc, mixt sau integral străin din Germania, Franța, Austria, Italia, Suedia, Elveția, Israel, Spania. Printre tipurile de activități în care este specializată și în care poate asigura suport economic se numără: producție, sănătate și asistență socială, construcții, transport, comerț, hoteluri și restaurante, informații și comunicații, industria imobiliară, activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii-suport.

Clienții Help Cont Expert beneficiază de un proces de lucru în trei pași:
 • Inserarea documentelor: se emit documentele contabile (facturi, chitanțe, rapoarte de producție, bonuri de consum), se introduc documentele primite de la furnizori, se înregistrează operațiunile bancare, se introduc notele contabile de salarii etc.;
 • Raportarea inițială: la o dată stabilită de comun acord cu clientul se fac raportările preliminare prin prezentarea balanței, a contului de profit și pierdere, a structurii veniturilor și cheltuielilor, a listei cu cheltuieli nedeductibile etc.;
 • Raportarea finală: după aprobarea situațiilor financiare de către client, se întocmesc declarațiile financiare lunare/trimestriale și se depun pe site-ul ANAF. Se trimit clientului toate raportările aferente firmei sale, inclusiv cele referitoare la indicatorii financiari.
Servicii
 Consultanță financiară, privind:
 • Organizarea contabilității financiare și de gestiune;
 • Organizarea departamentului financiar-contabil;
 • Întocmirea documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Optimizarea fiscalității;
 • Întocmirea raportărilor semestriale și anuale și certificarea acestora;
 • Evitarea dublei impuneri;
 • Identificarea celor mai avantajoase politici contabile și fiscale;
 • Obținerea facilităților fiscale legale și aplicabile;
 • Modificările legislației financiar-contabile și fiscale;
 • Reglementările contabile pentru activitățile de import și export;
 • Redactarea contestațiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale.
✔ Consultanță managerială, privind:
 • Organizarea și conducerea societății (organigrame, structuri, definiri de funcții);
 • Elaborarea de proceduri și norme interne privind desfășurarea activității de bază și a activităților conexe;
 • Analiza și organizarea fluxului informațional (comunicarea între departamente);
 • Alegerea sistemului informatic necesar.
✔ Consultanță fiscală, privind:
 • TVA;
 • Impozitul pe venit;
 • Impozitul pe profit;
 • Accizele;
 • Impozitele cu reținere la sursă.
 Asistență pe durata inspecțiilor fiscale:
 • Analiza prevederilor legislative, investigația situației de fapt și pregătirea argumentelor de bază pentru formularea unei eventuale contestații;
 • Realizarea unei evaluări complet independente a aspectelor fiscale în dezbatere;
 • Pregătirea și formularea argumentelor în favoarea poziției adoptate de clienți;
 • Gestionarea procesului de control fiscal;
 • Reprezentarea clienților în fața autorităților fiscale române;
 • Asistență în cadrul eventualelor litigii fiscale.
✔ Informări legislative:
 • Informări periodice cu privire la problemele de natură fiscală, actualizate concomitent cu schimbările legislației;
 • Interpretări ale principalelor modificări legislative și opinii cu privire la modul de punere în practică a acestora.
✔ Expertize contabile judiciare și extrajudiciare:
 • Expertize contabile civile (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile);
 • Expertize contabile penale (dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile atașate litigiilor penale);
 • Expertize contabile comerciale (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale);
 • Expertize contabile fiscale (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale);
 • Alte categorii de expertize contabile judiciare și extrajudiciare.
✔ Audit:
 • Audit statutar;
 • Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și cu alte standarde de contabilitate;
 • Audit intern;
 • Audit cu scop special conform procedurilor convenite;
 • Revizuirea situațiilor financiare trimestriale;
 • Raportări către autoritățile de reglementare și către terți;
 • Dezvoltarea și evaluarea politicilor, procedurilor și controalelor interne.
 Consultanță în resurse umane:
 • Evaluarea împreună cu clienții a necesarului unui post și conceperea fișei postului;
 • Evaluări psihologice periodice ale personalului;
 • Consultanță cu privire la diferențele de impozitare în diferite state ale Uniunii Europene;
 • Consultanță în aria resurselor umane;
 • Consultanță pentru restructurări de posturi;
 • Consultanță privind salarizarea;
 • Recomandări privind structura personalului necesar.
✔ Contabilitatea salarizării:
 • Redactarea contractelor de muncă pentru orice tip de relație de muncă;
 • Asistență privind întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă în REVISAL;
 • Calculul statelor de plată lunare;
 • Stabilirea obligațiilor aferente salariaților și întocmirea ordinelor de plată pentru vărsarea impozitelor;
 • Raportarea și administrarea statelor de plată în conformitate cu cerințele clienților;
 • Asigurarea transferurilor salariale către conturile angajaților;
 • Întocmirea și înregistrarea statelor de plată la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare la administrația financiară;
 • Înregistrarea mișcărilor de personal în REVISAL.
 Recrutări de personal:
 • Planificarea campaniei de recrutare;
 • Publicarea anunțurilor de angajare;
 • Colectarea CV-urilor și selecția acestora;
 • Interviuri directe cu candidații selectați;
 • Evaluări psihologice ale candidaților;
 • Propunerea a trei candidați pentru selecția finală, împreună cu sugestiile aferente.
✔ Consultanță în dreptul muncii:
 • Consultanță în legislația muncii privind contracte de muncă și alte contracte similare, decizii de încetare a contractelor de muncă, acorduri de răspundere materială a angajaților, acorduri de extindere a calificării, opinii în probleme specifice în legislația muncii;
 • Consultanță fiscală și consultanță pentru nerezidenți: pregătirea declarațiilor fiscale, pregătirea unor opinii scrise în aspecte fiscale complexe;
 • Alte servicii de consultanță conexe salarizării: analiza departamentului salarizare, implementarea eficientă și sigură a fluxului de documente, audit pentru salarizare, supervizarea departamentului de salarizare, stabilirea unui sistem de pontaj, stabilirea unui mecanism de control, training personalizat.
✔ Alte servicii:
 • Restructurări: analiza diagnostic a firmei, pregătirea programelor de restructurare pe termen scurt, mediu și lung, aplicarea programelor, monitorizarea și evaluarea performanțelor de restructurare;
 • Rambursări de TVA: analiza situației curente și stabilirea modalităților de abordare a rambursării; verificarea și pregătirea documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, pregătirea situațiilor solicitate de organele de control, reprezentarea clienților în fața organelor de control pe durata verificării, urmărirea și asistența continue pe durata procesului de rambursare, formularea contestațiilor atunci când este cazul;
 • Due diligence fiscal: crearea de structuri de investiție eficiente, analiza implicațiilor fiscale care decurg din reorganizări, fuziuni și achiziții, simularea mai multor scenarii posibile privind tranzacțiile și evaluarea consecințelor lor fiscale.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.