HG nr. 422/2021: Noi prevederi în aplicarea programului IMM Invest România

HG nr. 422/2021: Noi prevederi în aplicarea programului IMM Invest România

Numărul 14, 14-20 apr. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Normele metodologice de aplicare a programului IMM Invest România au fost modificate prin HG nr. 422/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 12 aprilie 2021. Redăm, în continuare, principalele prevederi ale actului normativ.

Principalele modificări/completări ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin HG nr. 282/2020:

1. Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM INVEST, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.

2. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, Ministerul Finanțelor (MF) plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea comisionului de administrare și valoarea comisionului de risc, în pondere de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF – Acțiuni generale. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.

3. Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei.

Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.

4. Plata pentru componentele de comisioane și dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

Atenție! Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare: 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.; 649 – Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

b) asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare: cod CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare; cod CAEN 6511 – Activități de asigurări de viață;

c) tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de agenții imobiliari: Cod CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

d) 920 – Activități de jocuri de noroc și pariuri;

e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

f) 110 – Fabricarea băuturilor, cu excepția clasei 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 – Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 – Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 – Fabricarea berii, 1106 – Fabricarea malțului și 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;

g) 1200 – Fabricarea produselor din tutun;

h) 2540 – Fabricarea armamentului și muniției;

i) 2051 – Fabricarea explozivilor;

j) 4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun; 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

k) activități de investigare și protecție: 803 – Activități de investigații;

l) 77 – Activități de închiriere și leasing.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.