Normele de aplicare a programului IMM Factor. Au fost stabilite plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare a acestora

Normele de aplicare a programului IMM Factor. Au fost stabilite plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare a acestora

Numărul 14, 14-20 apr. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

În Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021 a fost publicată HG nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Principalele prevederi ale actului normativ:

1. Norme metodologice ale Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial reglementează:

a) plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare, plată și recuperare a garanțiilor de stat;

b) condițiile de acordare a facilităților de factoring și criteriile de eligibilitate pentru finanțatori;

c) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;

d) regulile de gestionare a garanțiilor de stat emise în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor (MF), în favoarea fiecărui beneficiar participant la program;

e) modalitatea de acordare a granturilor prevăzute la art. 14 din OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare.

2. Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al programului, iar cuantumul total al unei facilități de factoring nu trebuie să depășească:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după data de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

3. Valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

4. Costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5% pe an.

Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente operațiunilor conexe activității de factoring, respectiv: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor și alte costuri conexe;

b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul programului, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea garanției.

Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea contractată inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de FNGCIMM și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:

Comision de risc = (valoarea plafonului de garantare x procent comision de risc x nr. luni de garantare*) / 12

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

c) comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de beneficiarul programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.

După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea de tip factoring, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului și este virat de finanțator pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.

Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:

Comision de administrare = (valoarea plafonului de garantare x procent comision de administrare x nr. luni de garantare*) / 12

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

5. Finanțatorul va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului, respectiv componenta de dobândă. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum și canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii, respectiv în convenția privind implementarea programului.

6. Plata ajutorului de stat aferent granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare se efectuează până la 30 aprilie 2022, în limita bugetului alocat schemei din bugetul MF – Acțiuni Generale.

7. Între MF și FNGCIMM se încheie o convenție privind implementarea programului, iar între FNGCIMM și finanțatorii participanți în cadrul programului se încheie convenții de garantare și plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțărilor cu garanție de stat.

8. Perioada de derulare a programului este determinată de alocarea de către MF a plafonului de garanții de stat.

9. Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.000.000.000 lei.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.