Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

Numărul 38, 10-16 oct. 2017  »  Direct de la sursă

Dobânda-cheie a fost menținută la 1,75% pe an; rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a crescut la 0,5%, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) s-a redus la 3%

În ședința din luna octombrie a.c., Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât următoarele:
  • menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an;
  • gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar;
  • îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/– 1,25 puncte procentuale de la +/– 1,5 puncte procentuale. Astfel, începând cu 4 octombrie a.c., rata dobânzii pentru facilitatea de depozit crește la 0,5%, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se reduce la 3%.

Industria, principalul determinant al intensificării activității economice din trimestrul II

Rata anuală a inflației și-a continuat ascensiunea pe ansamblul primelor două luni ale trimestrului III, înregistrând o creștere semnificativă în luna iulie (la 1,42%, de la 0,85% în luna anterioară), urmată de o temperare a acesteia până la 1,15% în luna august, nivel ușor inferior celui prognozat. „Creșterea a fost determinată de componenta prețurilor administrate, ca efect al majorării tarifului la energie electrică, fiind susținută și de evoluția prețului combustibililor în condițiile măririi cotațiilor internaționale ale petrolului, precum și de accelerarea inflației de bază. Efectele menționate au fost parțial compensate de impactul scăderii prețurilor volatile ale produselor alimentare”, precizează BNR, într-un comunicat.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a depășit marginal nivelul prognozat, ajungând în luna august la 1,6%, de la 1,42% în luna iunie, pe seama accelerării creșterii prețurilor serviciilor și, în mai mică măsură, a prețurilor produselor alimentare procesate.

În luna iulie a.c., rata medie anuală a inflației IPC a intrat în teritoriul pozitiv (de la -0,1% în luna iunie) continuând să crească de la 0,1% în luna iulie la 0,2% în luna august; calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, media anuală și-a consolidat valoarea pozitivă până la 0,3% în luna august (de la 0,2% în luna iunie).

„Datele statistice privind creșterea economică în trimestrul II 2017 indică accelerarea peste așteptări a dinamicii anuale a PIB real – 5,9%, comparativ cu 5,7% în trimestrul anterior. Evoluția s-a datorat integral cererii interne – consumul privat s-a majorat cu 7,4% (cu o contribuție de 5,3 puncte procentuale la creșterea PIB), sub impulsul măsurilor fiscale și salariale și al îmbunătățirii gradului de ocupare a forței de muncă, iar formarea brută de capital fix a revenit în teritoriul pozitiv (2,4%, cu o contribuție de 0,6 puncte procentuale). Un impact semnificativ la dinamica PIB l-a avut în acest trimestru variația stocurilor (1,3 puncte procentuale). În condițiile decelerării mai pronunțate a dinamicii anuale a exporturilor de bunuri și servicii comparativ cu cea a importurilor, aportul exportului net la evoluția PIB a redevenit negativ (-1,4 puncte procentuale). Totodată, deficitul contului curent s-a majorat de aproape trei ori comparativ cu primele trei luni ale anului, iar gradul de acoperire prin investiții străine directe și transferuri de capital a devenit subunitar”, se subliniază în comunicat.

Potrivit BNR, pe partea ofertei, principalul determinant al intensificării activității economice din trimestrul II 2017 a fost industria, al cărei ritm anual de creștere, de 7,7%, a reprezentat cea mai înaltă valoare din trimestrul III 2008. Sectorul serviciilor își menține contribuția principală la formarea PIB (3,8 puncte procentuale). Cele mai recente date statistice arată scăderea în luna iulie a dinamicii anuale a producției industriale (la 7,4%, de la 9,2% în luna anterioară) și întreruperea declinului în sectorul construcțiilor, în timp ce volumul cifrei de afaceri din comerț și cel al serviciilor prestate populației și-au intensificat dinamica anuală.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a atins 6,5% în august, vârful ultimilor cinci ani

Condițiile monetare reale au fost accentuat acomodative și în trimestrul III. Spre finalul intervalului, ratele dobânzilor de pe piața monetară interbancară au manifestat o tendință pronunțată de creștere, apropiindu-se de rata dobânzii de politică monetară, în contextul revizuirii ascendente semnificative a anticipațiilor inflaționiste, al consolidării așteptărilor privind ajustarea conduitei politicii monetare, precum și al înregistrării unor fluctuații de lichiditate, sub influența factorilor autonomi ai lichidității.

BNR mai menționează că dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat și-a accelerat substanțial ascensiunea, atingând în luna august nivelul de 6,5%, vârful ultimilor cinci ani, în condițiile amplificării fluxului de credite noi, concomitent cu restrângerea operațiunilor de externalizare a creditelor neperformante. Ponderea creditului în lei a continuat să se majoreze până la 61%, evoluție care certifică o mai bună transmisie a politicii monetare.

Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva continuării creșterii ratei anuale a inflației în următoarele luni, dar într-un ritm ușor mai alert decât cel din prognoza pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din august 2017, ca urmare a materializării unor riscuri asociate evoluției unor componente exogene ale IPC. Incertitudinile și riscurile asociate acestei perspective sunt însă influențate de evoluții din mediul intern și din cel extern.

Pe plan intern, acestea sunt sporite de conduita politicii fiscale și a celei de venituri, precum și de perspectiva prețurilor administrate (gaze naturale, energie electrică) și a celor volatile ale produselor alimentare.

Pe plan extern, relevante rămân incertitudinile și riscurile legate de creșterea economică în zona euro și pe plan global, de escaladarea unor tensiuni geopolitice, dar și de deciziile principalelor bănci centrale (BCE, FED). Totodată, are loc o reconfigurare a politicilor băncilor centrale care schimbă evoluția ratelor dobânzilor pe piețele financiare internaționale.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR, întrunit în ședință periodică, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, menținerea ratelor rezervelor minime obligatorii la nivelurile existente și continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar. CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/– 1,25 puncte procentuale de la +/– 1,5. Corespunzător acestora, începând cu 4 octombrie a.c., rata dobânzii pentru facilitatea de depozit crește la 0,5%, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se reduce la 3%.

„Deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și progresul reformelor structurale sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional, fiind pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune”, se precizează în comunicatul băncii centrale.

Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc la 7 noiembrie a.c., când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflației.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.