În proiect, modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

În proiect, modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Numărul 10, 20-26 martie 2018  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat și postat pe site-ul instituției pentru consultare un Proiect de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

 În referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, începând cu data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care aduce îmbunătățiri modului de administrare a creanțelor fiscale. Avându-se în vedere că, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 207/2015, au fost abrogate dispozițiile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a impus promovarea unui nou ordin al președintelui ANAF prin care să fie aprobate modelele formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, adaptate noilor cerințe legislative, astfel fiind emis Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor iscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Totodată, a fost emis Ordinul președintelui ANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă, act normativ prin care au fost aprobate modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a unor acte administrative fiscale ce sunt tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă. 

ANAF menționează, totodată, că prin OG nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost modificat art. 236 alin. (12) din actul normativ menționat în sensul excluderii din cuprinsul acestuia a următoarei prevederi:„(…) În acest caz, prin excepție de la art. 230 alin. (1), poprirea nu poate fi înființată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației.”, fapt ce a condus la modificarea formularului Somație în sensul excluderii din conținutul acestuia a dispozițiilor privind termenul la care se instituie poprirea bancară în raport cu data comunicării somației.

O altă noutate adusă de OG nr. 30/2017 este reprezentată de introducerea unor reglementări care vizează posibilitatea anulării unui act administrativ fiscal prin decizie emisă de organul fiscal central în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 49 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. Astfel, pentru o aplicare unitară a acestor dispoziții legale, Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 a fost completat, în sensul introducerii în cuprinsul acestuia a unui nou model de formular care va fi utilizat în activitatea de colectare a creanțelor fiscale, respectiv formularul Decizie de anulare a actului administrativ fiscal.

Pe de altă parte – mai subliniază reprezentanții ANAF –, la art. 23 și art. 27 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare este reglementată preluarea obligațiilor fiscale datorate de debitorii radiați din registrele în care au fost înregistrate, potrivit legii, de către succesorii acestora. Pentru realizarea acestei operațiuni, este necesară folosirea unitară, la nivel teritorial, a unui document prin care să fie puse în sarcina succesorilor obligațiile fiscale restante ale debitorilor radiați. Prin urmare, Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 a fost completat și cu formularul Decizie de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați.

Acest act normativ a fost completat și cu formularul Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale, necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 165, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora organele fiscale comunică înștiințarea privind stingerea creanțelor fiscale numai pentru debitorii care solicită acest lucru, prin depunerea unei cereri în acest sens.

Totodată, potrivit dispozițiilor OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, anumite categorii de contribuabili au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont dedicat încasării și plății TVA, care poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorată bugetului de stat, precum și în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii. Astfel, pentru implementarea acestui mecanism, au fost modificate în sensul includerii în cuprinsul acestuia a unor dispoziții care să prevadă cuantumul obligației fiscale reprezentând TVA din totalul obligației de plată, următoarele formulare din Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice:

Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;

  • Somație;
  • Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești;
  • Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
  • Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
  • Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;
  • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești.

Totodată, au fost modificate și următoarele formulare din Ordinul președintelui ANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă

  • Somație;
  • Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
  • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești. 

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și documentele însoțitoare, pot fi consultate pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență decizională.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.