În proiect, modificări ale reglementărilor privind Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

În proiect, modificări ale reglementărilor privind Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

Numărul 23-24, 16-29 iunie 2020  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere un proiect de Ordin  pentru modificarea art.10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr.3247/1179/2017.

Inițiatorii proiectului precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.91/2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost reglementată, printre altele, înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic. Ca urmare a modificărilor aduse OUG nr.28/1999, au fost modificate și normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, în speță HG nr.479/2003. Printre dispozițiile cu caracter de noutate reglementate prin HG nr.804/2017, se regăsesc și specificațiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor fiscale din aparatele de marcat cu jurnal electronic către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală  (sistem informatic). Procesul de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic a fost reglementat să se desfășoare în două etape, astfel: funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru offline. În această etapă, datele sunt transmise către ANAF, prin intermediul unui PDF inteligent cu XML atașat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță; funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, după dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat. În această etapă, în care aparatele de marcat sunt conectate la serverele ANAF, datele sunt transmise în mod automat, online, către autoritatea fiscală.

„La această dată, procesul de dotare a operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale este în curs de finalizare, iar Ministerul Finanțelor Publice a făcut pași importanți în ceea ce privește implementarea sistemului informatic, acesta urmând să devină operațional în scurt timp. Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic  a fost aprobată prin Ordinul comun MFP – MCSI nr. 3247/1179/2017. Potrivit acestui act normativ, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București verifică și/sau testează cerințele prevăzute Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, referitoare la comunicația aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, începând cu data implementării sistemului informatic”, se precizează în Referatul de aprobare.

Avându-se în vedere faptul că procesul de conectare a unui număr semnificativ de aparate de marcat electronice fiscale la sistemul informatic reprezintă un proces dificil, care nu a mai fost parcurs în România, context în care este utilă simplificarea acestuia, precum și faptul că este  necesar ca parcurgerea procesului de conectare să se realizeze într-un interval de timp cât mai scurt, astfel încât, pe baza analizelor de risc efectuate de ANAF să fie combătută eficient și rapid evaziunea fiscală, se propune ca, în această etapă, ICI București să testeze toate cerințele prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicația aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, mai puțin funcțiile care vizează transmiterea de mesaje între sistemul informatic și aparatele de marcat electronice fiscale, și, respectiv, blocarea aparatelor de  marcat electronice fiscale.

În ceea ce privește instituțiile avizatoare, MFP face următoarele precizări:

Art.5 alin.(11) din OUG nr. 28/1999, prevede că  procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională.

Potrivit art.18 alin.(2) din HG nr.89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, în cuprinsul actelor normative în vigoare în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației și interoperabilității, denumirile „Ministerul pentru Societatea Informațională” și „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale” se vor citi „Autoritatea pentru Digitalizarea României”, iar abrevierile „MSI” și „MCSI” se înlocuiesc cu abrevierea „ADR”.

Conform art.8 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.89/2020, în exercitarea atribuțiilor sale, președintele ADR emite decizii.

Potrivit art.III din OUG nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, ICI București, persoană juridică română de drept public, organizată în baza OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

La art.4 alin.(2) din HG nr.37/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se prevede că Secretariatul General al Guvernului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează domeniul tehnologiei informației la nivelul întregii administrații publice centrale.

În Anexa nr.1 la HG nr.37/2020, intitulată, „Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului”, la pct.3 se regăsește Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului.

„Având în vedere modificările legislative survenite după reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, a temeiului pentru elaborarea procedurii de avizare tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic prin ordin comun MFP/MCSI, apreciem că, la această dată, instituția care poate avea calitatea de coinițiator al propunerii legislative este Secretariatul General al Guvernului”, se menționează în Referatul de aprobare a actului normativ.

În acest context, MFP a întocmit actualul proiect de Ordin supus consultării publice. Proiectul de act normativ și Referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.