MFP propune o serie de măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

MFP propune o serie de măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Numărul 23-24, 16-29 iunie 2020  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a postat pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect Ordonanță de urgență  privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Documentul are în vedere introducerea unor măsuri în următoarele domenii:

♦ Măsuri privind impozitul specific

Avându-se în vedere că impozitul specific unor activități este un impozit anual, iar declararea și plata acestuia se efectuează semestrial, suma de plată reprezentând jumătate din impozitul specific anual, se propune scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile. Concomitent s-a prevăzut și  mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. „Această scutire de impozit va fi aplicabilă de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități, întrucât nu sunt reglementate condiții specifice de acordare. Impozitul astfel recalculat va fi împărțit în două plăți semestriale egale, prima plată urmând a fi efectuată până la 25 iulie 2020”, precizează inițiatorii proiectului, în Nota de findamentare.

Pentru contribuabilii care în anul 2020 aplică prevederile art. IX din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, deoarece impozitul specific se determină la nivelul unui an calendaristic, mecanismul de calcul al acestuia impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfășurat activitate în perioada stării de urgență cu cele 90 de zile stabilite de prezentul act normativ, totalul acestora urmând să se scadă din cele 365 zile ale anului fiscal. „Recalcularea impozitului specific datorat va avea efecte pozitive asupra cash flow-ului începând cu primul semestru al anului 2020”, menționează MFP. 

♦ Măsuri în domeniul TVA

Documentul are în vedere participarea României la dezvoltarea unei rezerve europene de contramăsuri medicale, de echipamente medicale de terapie intensivă și de echipamente individuale de protecție, destinate combaterii amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în contextul epidemiei de COVID-19 și faptul că taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă un cost eligibil în cadrul acordului de grant încheiat în acest sens cu Comisia Europeană. În acest context – spun autorii proiectului – se impune introducerea cu celeritate a unei scutiri temporare de TVA pentru livrările, importurile și achizițiile intracomunitare  de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene. Măsura este limitată în timp – până la 1 octombrie 2020, respectiv pe durata participării României la acest proiect. 

♦ Măsuri în domeniul jocurilor de noroc

Propunerea vizează asigurarea unui cadrul legal care să respecte principiile echității și egalității de tratament în condiții similare, în măsură a susține și asigura resursele financiare existente la nivelul mediului de afaceri, cu influență directă asupra veniturilor bugetului de stat, avându-se în vedere că suspendarea administrativă a activității operatorilor a avut ca rezultat o diminuare semnificativă a lichidităților financiare ale acestora, cu consecințe directe nu doar în conformarea voluntară la plată, ci și în asigurarea resurselor necesare funcționării acestora. „În acest context, apreciem că elementele mai sus prezentate constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, existând riscul închiderii activităților de jocuri de noroc tradiționale, măsurile propuse asigurând prevenirea acumulării de datorii la bugetul general consolidat, în special de către contribuabilii cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care, din perspectiva recuperării creanțelor bugetare, sunt ineficiente”, precizează inițiatorii, în Nota de fundamentare. 

♦ Măsuri privind bonificații la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Se propune modificarea :

prevederilor alin. (11) din OUG nr.33/2020, aprobată prin Legea nr. 54/2020, pentru a clarifica aplicarea bonificației de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

▪ prevederile alin. (2) și alin. (3) ale art. 1 din același act normativ, pentru a se asigura aplicarea bonificației și de plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat sau care sunt plătitori și de impozit specific unor activități, prin extinderea aplicării bonificațiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plății anticipate, pentru trimestrele II și III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și perioada 26 septembrie - 25 decembrie inclusiv, din anul 2020. „Menționarea acestor perioade de plată este necesară întrucât anul fiscal modificat nu corespunde trimestrelor calendaristice ale anului 2020”, precizează MFP. 

♦ Prorogarea unor termene

În ceea ce privește prelungirea aplicării unor măsuri fiscale, MFP menționează că, în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, acestea au devenit mai puțin solvabile. „De altfel, reluarea activității de către mediul de afaceri presupune existența unor disponibilități bănești, ceea ce, în condițiile în care mediul economic se relansează etapizat, este necesar să fie menținute lichiditățile financiare. În acest sens este important ca statul să nu le afecteze iremediabil activitatea prin demararea măsurilor de executare silită, pierderea înlesnirilor la plată acordate, considerarea obligațiilor fiscale pe care aceștia le înregistrează ca fiind restante ori prin întârzierea la plată a sumelor pe care statul le datorează, respectiv TVA-ul solicitat la rambursare. Aceste măsuri sunt importante pentru contribuabili, fie că ne referim la persoane juridice sau fizice, fapt pentru care este necesar să se prelungească termenul de aplicare a măsurilor fiscale adoptate pe perioada stării de urgență”, explică inițiatorii actului normativ.

Acest lucru este valabil, fără a fi limitativ, pentru IMM-uri care reprezintă un sector semnificativ pentru economia națională, ceea ce, pe termen scurt și mediu, poate afecta grav situația financiară a multor întreprinderi viabile pe piață, precum și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând menținerea activității acestora.

În acest context, prin proiectul de OUG se propune prelungirea aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv:

nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020, reglementată de art. VII din OUG nr. 29/2020;

nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020;

măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condițiilor de menținerea eșalonărilor la plată etc.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.