În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

Numărul 39, 17-23 oct. 2017  »  Curier legislativ

PUBLICITATE
>

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de ordin ce reglementează procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

Amintim că OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA prevede anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, pentru persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017. 

Pentru acordarea acestei facilități, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiții prevăzute la art. 24 din OG nr. 23/2017:
 1. toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 21 decembrie 2017 inclusiv;
 2. dobânzile aferente obligațiilor fiscale menționate mai sus stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017 inclusiv;
 3. sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017 inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017 inclusiv;
 4. contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
 5. contribuabilul depune la organul fiscal central notificarea privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA (Formularul 086), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Astfel, potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de ordin, facilitățile pentru acești contribuabili sunt:
 • amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv;
 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv.
În proiectul de ordin sunt menționate astfel penalitățile de întârziere ce fac obiectul facilităților amintite. Acestea sunt aferente:
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plată după această dată;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se pierde până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, sau pentru care se obține eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie – 31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 24 din ordonanță, și se dorește menținerea eșalonării la plată;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017 inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opțiunea de plată defalcată a TVA, o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este suspendată în condițiile legii la data de 30 septembrie 2017 și care încetează până la 31 decembrie 2017 inclusiv;
 • obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către organele de inspecție fiscală ca urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla în curs de soluționare.

Proiectul prevede, de asemenea, că pentru penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită și nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor de plată principale reprezentând TVA.

Anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

În baza acestei notificări, în perioada 1-31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 24 din ordonanță și emite decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, cu excepția cazului în care contribuabilii, la data de 30 septembrie 2017, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OG nr. 23/2017, amânarea la plată își pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA. 

Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, și referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul MFP, rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: andreypopov / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.