La început a fost cuvântul...

Polivalența valorilor autentice

Polivalenţa valorilor autentice

O frază dintr-un reportaj de televiziune oferă ocazia de a clarifica câteva teme de ordin lingvistic şi logic abordate frecvent în această rubrică. Este vorba despre următoarea afirmaţie: „Rezultatele obţinute de acest întreprinzător confirmă faptul că spiritul antreprenorial include competenţe şi valori deosebit de preţioase”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Dâmbovița: Protocol de colaborare cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat

CECCAR Dâmboviţa: Protocol de colaborare cu Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat

La finalul lunii septembrie, CECCAR Filiala Dâmboviţa şi Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat au semnat un protocol de colaborare ce vizează promovarea şi susţinerea reciprocă a obiectivelor stabilite prin statutele şi regulamentele de organizare, în scopul continuării dezvoltării relaţiilor de colaborare în reprezentarea şi susţinerea membrilor celor două instituţii.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Discuții privind noutățile legislative, la Dâmbovița

Discuţii privind noutăţile legislative, la Dâmboviţa

Filiala Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a organizat, recent, în colaborare cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, seminarul Noutăţi legislative privind TVA. Profesionişti contabili membri ai filialei au participat la întâlnirea profesională, ale cărei dezbateri au vizat prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Dolj: Colaborare cu AJFP pentru îmbunătățirea situației economice de la nivel local

CECCAR Dolj: Colaborare cu AJFP pentru îmbunătăţirea situaţiei economice de la nivel local

CECCAR Filiala Dolj a colaborat, recent, cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Dolj, în vederea identificării persoanelor care conduc evidenţe contabile sau desfăşoară activităţi specifice fără a deţine acest drept, prevăzut de Legea nr. 82/1991. Comunicarea cu AJFP s-a concentrat pe îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare existente la nivel local, inclusiv prin reducerea evaziunii fiscale cauzate de nedeclararea situaţiilor financiare înregistrate de societăţi sau de declararea acestora fără a reflecta întocmai realitatea financiară de la nivelul entităţilor.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Ialomița: Progresul și educația financiară

CECCAR Ialomiţa: Progresul şi educaţia financiară

Filiala Ialomiţa a organizat miercuri, 12 octombrie a.c., în cadrul Salonului Anual de Carte pregătit de Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”  din Slobozia, seminarul cu tema Progresul şi educaţia financiară. Invitaţi la această dezbatere au fost elevi ai liceelor de la nivel local şi cadre didactice de specialitate economică şi nu numai, membri ai filialei şi reprezentanţi ai compartimentelor financiar-contabile ale instituţiilor publice locale.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Suceava: Dezbateri privind plata defalcată a TVA

CECCAR Suceava: Dezbateri privind plata defalcată a TVA

Filiala Suceava a organizat joi, 12 octombrie a.c., în parteneriat cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP), o dezbatere profesională privind noutăţile legislative din domeniul fiscal. Reprezentantul AJFP Suceava a discutat cu experţi contabili şi contabili autorizaţi din judeţ prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi metodele de punere în practică a actului normativ. 

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7 din 11 august 2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 668/16.08.2017

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

În proiect: Procedura privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat la sfârşitul săptămânii trecute un proiect de ordin ce reglementează procedura privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, într-un comunicat, că intenţionează – printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice – să coreleze prevederile Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA cu modificările recente ale Codului fiscal. Astfel, din cuprinsul actualei proceduri şi din conţinutul unor formulare va fi eliminată sintagma „nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Salariile specialiștilor implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice vor fi majorate

Salariile specialiştilor implicaţi în proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) pe bază de contracte de finanţare din fonduri publice vor fi majorate

Guvernul a aprobat majorarea plafoanelor în baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri publice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Actul normativ modifică anexa la HG nr. 327/2003, la propunerea Ministerului Cercetării şi Inovării.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Proiect Guvern: Înființarea Avocatului Copilului

Proiect Guvern: Înfiinţarea Avocatului Copilului

Guvernul a aprobat înfiinţarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului. Astfel, Executivul a adoptat un proiect de lege care modifică şi completează Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului şi dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Direct de la sursă

Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi

Decizie a Curţii Europene de Justiţie: Administraţia financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităţilor care au avut tranzacţii cu operatori declaraţi inactivi

Recent a fost publicată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ...

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce priveşte scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE ...

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În proiect, cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani

În proiect, cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani

Comisia Europeană (CE) a lansat recent cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani. Această restructurare ar îmbunătăţi şi ar moderniza sistemul de TVA atât pentru autorităţile publice, cât şi pentru companii. Demersul are loc în contextul în care normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale legislaţiei UE care nu sunt în concordanţă cu principiile care stau la baza pieţei unice.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Finalizarea Uniunii Bancare până în 2018

Finalizarea Uniunii Bancare până în 2018

Comisia Europeană (CE) a publicat o comunicare ce trasează o traiectorie ambiţioasă pentru ajungerea la un acord asupra aspectelor restante ale Uniunii Bancare, pe baza angajamentelor asumate de Consiliul UE. Împreună cu Uniunea Pieţelor de capital, Uniunea Bancară finalizată va asigura dezvoltarea unui sistem financiar stabil şi integrat în UE, iar cetăţenii şi companiile europene vor beneficia de o integrare financiară sporită.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

10 ani de pensii private obligatorii în România

10 ani de pensii private obligatorii în România

Pilonul II de Pensii împlineşte un deceniu de existenţă în România. Potrivit unor statistici prezentate la evenimentul de marcare a acestei aniversări de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), la sfârşitul lunii septembrie 2017 existau 7 milioane de participanţi la fondurile de pensii Pilon II, suma cumulată în conturile lor fiind de peste 38 de miliarde de lei, iar câştigul total fiind de circa 7 miliarde de lei.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare

Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acţiuni şi va edita manuale şcolare

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică, potrivit unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Document

Măsuri macroprudențiale vs vulnerabilități

Măsuri macroprudenţiale vs vulnerabilităţi

La 9 octombrie a.c. a avut loc a treia şedinţă a Consiliului General al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM). Reamintim că acest organism a fost înfiinţat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Comentariul ediției

Soliditatea și fragilitatea creșterii economice

Soliditatea şi fragilitatea creşterii economice

Teodor Brateş

Conform graficului calendaristic de apariţie, grafic corelat cu întregul sistem Eurostat, Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat, la 11 octombrie a.c., al doilea set de date provizorii referitoare la dinamica produsului intern brut al României pe trimestrul al doilea şi pe ansamblul primului semestru din anul în curs.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Eveniment

Cum se numără bobocii „agricoli” în această toamnă?

Cum se numără bobocii „agricoli” în această toamnă?

Alexandra Rizea

Luna octombrie este dedicată, tradiţional, târgurilor agroalimentare. Avem de-a face cu o continuitate consemnată de-a lungul sutelor de ani şi marcată de importante momente ale istoriei naţionale, toate purtând, incontestabil, pecetea economiei rurale în toate ipostazele evoluţiei ei. În acelaşi timp, formele de manifestare s-au îmbogăţit, la rândul lor, oferind inimitabile modele de artă populară.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Expertul contabil – stâlpul siguranței și al succesului oricărei afaceri”

„Expertul contabil – stâlpul siguranţei şi al succesului oricărei afaceri”

Interviu cu ec. Tereza Luca, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Neamţ: „Inginerul Valeriu Butulescu spunea: «Cel care crede numai în lucruri posibile nu mai e poet, ci contabil». Plecând de la această idee, pot spune că eu am crezut, încă de la început, că obiectivul pe care mi l-am propus va fi posibil de realizat. Am crezut în forţele proprii, precum şi în oamenii din jurul meu.”

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Analize și sinteze

BNR: Ajustarea conduitei politicii monetare, în vederea asigurării atingerii sustenabile a țintei de inflație pe termen mediu

BNR: Ajustarea conduitei politicii monetare, în vederea asigurării atingerii sustenabile a ţintei de inflaţie pe termen mediu

Banca Naţională a României (BNR) a dat publicităţii minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al BNR din luna octombrie a.c. În document se arată că în cadrul şedinţei Consiliul de administraţie a discutat şi a adoptat decizia de politică monetară pe baza datelor şi analizelor privind evoluţiile macroeconomice, financiare şi monetare curente şi de perspectivă prezentate de direcţiile de specialitate şi a altor informaţii interne şi externe disponibile.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Comisia Europeană: Al șaptelea Raport privind coeziunea

Comisia Europeană: Al şaptelea Raport privind coeziunea

Comisia Europeană (CE) a publicat cel de-al şaptelea Raport privind coeziunea, luând pulsul regiunilor din UE, trăgând concluzii legate de cheltuielile aferente politicii de coeziune în timpul anilor de criză şi stabilind cadrul pentru politica de coeziune de după 2020. Analizând situaţia actuală a coeziunii economice, sociale şi teritoriale din UE, raportul examinează UE în profunzime: economia Europei este pe cale de redresare, însă continuă să existe disparităţi între statele membre şi în interiorul acestora.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Analiză Deloitte: În primele nouă luni, piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a atins 2 miliarde de euro

Analiză Deloitte: În primele nouă luni, piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România a atins 2 miliarde de euro

Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România a atins 898 de milioane de euro în trimestrul al III-lea al acestui an, potrivit surselor publice şi tranzacţiilor cu valoare comunicată, relevă o analiză realizată de Deloitte România. În ceea ce priveşte numărul tranzacţiilor, centralizându-le şi pe cele cu valoare nedeclarată, au fost anunţate 28 de achiziţii, în medie, câte două în fiecare săptămână.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (I)

Aspecte generale privind protecţia consumatorilor de servicii de asigurare (I)

Luiela Magdalena Csorba

În ultimii ani, industria asigurărilor s-a dezvoltat tot mai mult atât la nivel mondial, cât şi în România. În acest context s-a născut şi ideea de protecţie a consumatorilor de servicii de asigurare, oamenii fiind tot mai expuşi la riscurile declanşate de eveni­mente nefaste şi neprevăzute. Articolul de faţă abordează aspecte privind istoricul evoluţiei asigurărilor la nivel mon­dial şi în ţara noastră, tipologia serviciilor de asigurare, drepturile consumatorilor de astfel de ser­vicii şi pro­tecţia lor. 

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Fiscalitatea și contabilitatea divizării parțiale a societăților (II)

Fiscalitatea şi contabilitatea divizării parţiale a societăţilor (II)

Marian Săcărin

Scopul articolului de faţă este acela de a reda principalele aspecte fiscale şi contabile cu privire la divizarea parţială, una dintre operaţiunile de reorganizare la care poate fi supusă o societate pe parcursul duratei sale de viaţă. Aspectele contabile prezentate, care au în vedere prevederile Normelor metodolo­gice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, di­zol­vare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor aso­ciaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015, vizează doar entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, apro­bate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru societăţile care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, tratamentul contabil al operaţiunii de divizare parţială trebuie să ţină cont de prevederile acestor standarde.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Breviar statistic

Rata anuală a inflației, 1,8% în septembrie, nivel maxim al ultimilor patru ani

Rata anuală a inflaţiei, 1,8% în septembrie, nivel maxim al ultimilor patru ani

Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimele 12 luni, a urcat în luna septembrie la 1,8%, cel mai înalt nivel din noiembrie 2013, când a fost 1,83%, în condiţiile în care carburanţii s-a scumpit cu 2,19%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de News.ro. În luna august, rata anuală a inflaţiei a fost de 1,2%.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Câștigul salarial mediu nominal net pe economie, 2.364 lei în august

Câştigul salarial mediu nominal net pe economie, 2.364 lei în august

În august 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.290 lei, cu 1,2% mai mic decât în luna iulie 2017, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.364 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 27 lei (‐1,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5.930 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (1.406 lei).

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În primele opt luni ale anului, volumul lucrărilor de construcții (serie brută) a scăzut cu 4,9%

În primele opt luni ale anului, volumul lucrărilor de construcţii (serie brută) a scăzut cu 4,9%

În luna august 2017, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 0,1%, respectiv cu 0,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, indicatorul a scăzut, ca serie brută, cu 0,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 4,8%.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Piața de capital

BVB: A treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

BVB: A treia ediţie a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a publicat cea de-a treia ediţie a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate, o analiză desfăşurată în scopul evaluării calităţii şi corectitudinii informaţiilor furnizate de emitenţii listaţi pe piaţa principală a BVB. Scopul Cartei Albe este de a arăta cele mai bune practici ale companiilor listate în comunicarea cu investitorii şi, în acelaşi timp, să identifice punctele slabe şi să ofere companiilor suficiente informaţii pentru a-şi îmbunătăţi website-urile, precum şi modul în care interacţionează cu investitorii.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Lumea în care trăim

Studiu: Multor persoane le-ar plăcea să aibă un business propriu, dar foarte puține fac acest pas

Studiu: Multor persoane le-ar plăcea să aibă un business propriu, dar foarte puţine fac acest pas

Oamenii preferă afacerile independente şi aportul acestora în cadrul comunităţilor. Alţi factori care subliniază preferinţa pentru afacerile independente includ calitatea produselor şi a serviciilor oferite, precum şi relaţia apropiată a antreprenorilor cu clienţii lor. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante concluzii ale Studiului internaţional privind afacerile independente, realizat de compania de comerţ Metro.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Rate-record ale ocupării forței de muncă în UE: 235,4 milioane de persoane angajate, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată

Rate-record ale ocupării forţei de muncă în UE: 235,4 milioane de persoane angajate, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată

Tendinţa de intensificare a ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice se menţine în UE, potrivit celui mai recent raport trimestrial privind ocuparea. Datele arată că ocuparea forţei de muncă în UE a continuat să crească într-un ritm constant şi în aproape toate statele membre. Ocuparea forţei de muncă a crescut cu 1,5% în UE şi cu 1,6% în zona euro în al doilea trimestru al anului 2017 în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2016.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Roza vânturilor

A treia ediție a Salonului de Carte Bookfest Brașov

A treia ediţie a Salonului de Carte Bookfest Braşov

Aula Universităţii Transilvania va găzdui, în perioada 19-22 octombrie, a III-a ediţie a Salonului de Carte Bookfest Braşov. Publicul pasionat de lectură va avea ocazia să-i întâlnească pe unii dintre cei mai importanţi autori ai momentului şi să participe la alte evenimente dedicate cărţii pregătite de organizatorii Bookfest Braşov, Asociaţia Editorilor din România.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.