La început a fost cuvântul...

Polivalența valorilor autentice

Polivalența valorilor autentice

O frază dintr-un reportaj de televiziune oferă ocazia de a clarifica câteva teme de ordin lingvistic și logic abordate frecvent în această rubrică. Este vorba despre următoarea afirmație: „Rezultatele obținute de acest întreprinzător confirmă faptul că spiritul antreprenorial include competențe și valori deosebit de prețioase”.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Dâmbovița: Protocol de colaborare cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat

CECCAR Dâmbovița: Protocol de colaborare cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat

La finalul lunii septembrie, CECCAR Filiala Dâmbovița și Asociația de Arbitraj Instituționalizat au semnat un protocol de colaborare ce vizează promovarea și susținerea reciprocă a obiectivelor stabilite prin statutele și regulamentele de organizare, în scopul continuării dezvoltării relațiilor de colaborare în reprezentarea și susținerea membrilor celor două instituții.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Discuții privind noutățile legislative, la Dâmbovița

Discuții privind noutățile legislative, la Dâmbovița

Filiala Dâmbovița a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat, recent, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice, seminarul Noutăți legislative privind TVA. Profesioniști contabili membri ai filialei au participat la întâlnirea profesională, ale cărei dezbateri au vizat prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Dolj: Colaborare cu AJFP pentru îmbunătățirea situației economice de la nivel local

CECCAR Dolj: Colaborare cu AJFP pentru îmbunătățirea situației economice de la nivel local

CECCAR Filiala Dolj a colaborat, recent, cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Dolj, în vederea identificării persoanelor care conduc evidențe contabile sau desfășoară activități specifice fără a deține acest drept, prevăzut de Legea nr. 82/1991. Comunicarea cu AJFP s-a concentrat pe îmbunătățirea situației economico-financiare existente la nivel local, inclusiv prin reducerea evaziunii fiscale cauzate de nedeclararea situațiilor financiare înregistrate de societăți sau de declararea acestora fără a reflecta întocmai realitatea financiară de la nivelul entităților.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Ialomița: Progresul și educația financiară

CECCAR Ialomița: Progresul și educația financiară

Filiala Ialomița a organizat miercuri, 12 octombrie a.c., în cadrul Salonului Anual de Carte pregătit de Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu”  din Slobozia, seminarul cu tema Progresul și educația financiară. Invitați la această dezbatere au fost elevi ai liceelor de la nivel local și cadre didactice de specialitate economică și nu numai, membri ai filialei și reprezentanți ai compartimentelor financiar-contabile ale instituțiilor publice locale.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

CECCAR Suceava: Dezbateri privind plata defalcată a TVA

CECCAR Suceava: Dezbateri privind plata defalcată a TVA

Filiala Suceava a organizat joi, 12 octombrie a.c., în parteneriat cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), o dezbatere profesională privind noutățile legislative din domeniul fiscal. Reprezentantul AJFP Suceava a discutat cu experți contabili și contabili autorizați din județ prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și metodele de punere în practică a actului normativ. 

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislație comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7 din 11 august 2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 668/16.08.2017

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de ordin ce reglementează procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, într-un comunicat, că intenționează – printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice – să coreleze prevederile Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA cu modificările recente ale Codului fiscal. Astfel, din cuprinsul actualei proceduri și din conținutul unor formulare va fi eliminată sintagma „nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică”.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Salariile specialiștilor implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice vor fi majorate

Salariile specialiștilor implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice vor fi majorate

Guvernul a aprobat majorarea plafoanelor în baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri publice pentru activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Actul normativ modifică anexa la HG nr. 327/2003, la propunerea Ministerului Cercetării și Inovării.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Proiect Guvern: Înființarea Avocatului Copilului

Proiect Guvern: Înființarea Avocatului Copilului

Guvernul a aprobat înființarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecția drepturilor copilului. Astfel, Executivul a adoptat un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului și dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Direct de la sursă

Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi

Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ...

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE ...

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În proiect, cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani

În proiect, cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani

Comisia Europeană (CE) a lansat recent cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani. Această restructurare ar îmbunătăți și ar moderniza sistemul de TVA atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companii. Demersul are loc în contextul în care normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale legislației UE care nu sunt în concordanță cu principiile care stau la baza pieței unice.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Finalizarea Uniunii Bancare până în 2018

Finalizarea Uniunii Bancare până în 2018

Comisia Europeană (CE) a publicat o comunicare ce trasează o traiectorie ambițioasă pentru ajungerea la un acord asupra aspectelor restante ale Uniunii Bancare, pe baza angajamentelor asumate de Consiliul UE. Împreună cu Uniunea Piețelor de capital, Uniunea Bancară finalizată va asigura dezvoltarea unui sistem financiar stabil și integrat în UE, iar cetățenii și companiile europene vor beneficia de o integrare financiară sporită.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

10 ani de pensii private obligatorii în România

10 ani de pensii private obligatorii în România

Pilonul II de Pensii împlinește un deceniu de existență în România. Potrivit unor statistici prezentate la evenimentul de marcare a acestei aniversări de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), la sfârșitul lunii septembrie 2017 existau 7 milioane de participanți la fondurile de pensii Pilon II, suma cumulată în conturile lor fiind de peste 38 de miliarde de lei, iar câștigul total fiind de circa 7 miliarde de lei.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare

Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare

Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va fi înființată ca societate comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educației Naționale, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvern.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Document

Măsuri macroprudențiale vs vulnerabilități

Măsuri macroprudențiale vs vulnerabilități

La 9 octombrie a.c. a avut loc a treia ședință a Consiliului General al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). Reamintim că acest organism a fost înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Comentariul ediției

Soliditatea și fragilitatea creșterii economice

Soliditatea și fragilitatea creșterii economice

Teodor Brateș

Conform graficului calendaristic de apariție, grafic corelat cu întregul sistem Eurostat, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat, la 11 octombrie a.c., al doilea set de date provizorii referitoare la dinamica produsului intern brut al României pe trimestrul al doilea și pe ansamblul primului semestru din anul în curs.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Eveniment

Cum se numără bobocii „agricoli” în această toamnă?

Cum se numără bobocii „agricoli” în această toamnă?

Alexandra Rizea

Luna octombrie este dedicată, tradițional, târgurilor agroalimentare. Avem de-a face cu o continuitate consemnată de-a lungul sutelor de ani și marcată de importante momente ale istoriei naționale, toate purtând, incontestabil, pecetea economiei rurale în toate ipostazele evoluției ei. În același timp, formele de manifestare s-au îmbogățit, la rândul lor, oferind inimitabile modele de artă populară.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Expertul contabil – stâlpul siguranței și al succesului oricărei afaceri”

„Expertul contabil – stâlpul siguranței și al succesului oricărei afaceri”

Interviu cu ec. Tereza Luca, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Neamț: „Inginerul Valeriu Butulescu spunea: «Cel care crede numai în lucruri posibile nu mai e poet, ci contabil». Plecând de la această idee, pot spune că eu am crezut, încă de la început, că obiectivul pe care mi l-am propus va fi posibil de realizat. Am crezut în forțele proprii, precum și în oamenii din jurul meu.”

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Analize și sinteze

BNR: Ajustarea conduitei politicii monetare, în vederea asigurării atingerii sustenabile a țintei de inflație pe termen mediu

BNR: Ajustarea conduitei politicii monetare, în vederea asigurării atingerii sustenabile a țintei de inflație pe termen mediu

Banca Națională a României (BNR) a dat publicității minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR din luna octombrie a.c. În document se arată că în cadrul ședinței Consiliul de administrație a discutat și a adoptat decizia de politică monetară pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și monetare curente și de perspectivă prezentate de direcțiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Comisia Europeană: Al șaptelea Raport privind coeziunea

Comisia Europeană: Al șaptelea Raport privind coeziunea

Comisia Europeană (CE) a publicat cel de-al șaptelea Raport privind coeziunea, luând pulsul regiunilor din UE, trăgând concluzii legate de cheltuielile aferente politicii de coeziune în timpul anilor de criză și stabilind cadrul pentru politica de coeziune de după 2020. Analizând situația actuală a coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE, raportul examinează UE în profunzime: economia Europei este pe cale de redresare, însă continuă să existe disparități între statele membre și în interiorul acestora.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Analiză Deloitte: În primele nouă luni, piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a atins 2 miliarde de euro

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a atins 898 de milioane de euro în trimestrul al III-lea al acestui an, potrivit surselor publice și tranzacțiilor cu valoare comunicată, relevă o analiză realizată de Deloitte România. În ceea ce privește numărul tranzacțiilor, centralizându-le și pe cele cu valoare nedeclarată, au fost anunțate 28 de achiziții, în medie, câte două în fiecare săptămână.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (I)

Aspecte generale privind protecția consumatorilor de servicii de asigurare (I)

Luiela Magdalena Csorba

În ultimii ani, industria asigurărilor s-a dezvoltat tot mai mult atât la nivel mondial, cât și în România. În acest context s-a născut și ideea de protecție a consumatorilor de servicii de asigurare, oamenii fiind tot mai expuși la riscurile declanșate de eveni­mente nefaste și neprevăzute. Articolul de față abordează aspecte privind istoricul evoluției asigurărilor la nivel mon­dial și în țara noastră, tipologia serviciilor de asigurare, drepturile consumatorilor de astfel de ser­vicii și pro­tecția lor. 

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Fiscalitatea și contabilitatea divizării parțiale a societăților (II)

Fiscalitatea și contabilitatea divizării parțiale a societăților (II)

Marian Săcărin

Scopul articolului de față este acela de a reda principalele aspecte fiscale și contabile cu privire la divizarea parțială, una dintre operațiunile de reorganizare la care poate fi supusă o societate pe parcursul duratei sale de viață. Aspectele contabile prezentate, care au în vedere prevederile Normelor metodolo­gice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, di­zol­vare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor aso­ciați din cadrul societăților, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015, vizează doar entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, apro­bate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru societățile care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, tratamentul contabil al operațiunii de divizare parțială trebuie să țină cont de prevederile acestor standarde.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Breviar statistic

Rata anuală a inflației, 1,8% în septembrie, nivel maxim al ultimilor patru ani

Rata anuală a inflației, 1,8% în septembrie, nivel maxim al ultimilor patru ani

Rata anuală a inflației, care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimele 12 luni, a urcat în luna septembrie la 1,8%, cel mai înalt nivel din noiembrie 2013, când a fost 1,83%, în condițiile în care carburanții s-a scumpit cu 2,19%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), citate de News.ro. În luna august, rata anuală a inflației a fost de 1,2%.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Câștigul salarial mediu nominal net pe economie, 2.364 lei în august

Câștigul salarial mediu nominal net pe economie, 2.364 lei în august

În august 2017, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.290 lei, cu 1,2% mai mic decât în luna iulie 2017, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2.364 lei, în scădere față de luna precedentă cu 27 lei (‐1,1%). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (5.930 lei), iar cele mai mici, în hoteluri și restaurante (1.406 lei).

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

În primele opt luni ale anului, volumul lucrărilor de construcții (serie brută) a scăzut cu 4,9%

În luna august 2017, volumul lucrărilor de construcții a scăzut față de luna precedentă, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 0,1%, respectiv cu 0,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Față de luna corespunzătoare a anului precedent, indicatorul a scăzut, ca serie brută, cu 0,5%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 4,8%.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Piața de capital

BVB: A treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

Bursa de Valori București (BVB) a publicat cea de-a treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate, o analiză desfășurată în scopul evaluării calității și corectitudinii informațiilor furnizate de emitenții listați pe piața principală a BVB. Scopul Cartei Albe este de a arăta cele mai bune practici ale companiilor listate în comunicarea cu investitorii și, în același timp, să identifice punctele slabe și să ofere companiilor suficiente informații pentru a-și îmbunătăți website-urile, precum și modul în care interacționează cu investitorii.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Lumea în care trăim

Studiu: Multor persoane le-ar plăcea să aibă un business propriu, dar foarte puține fac acest pas

Studiu: Multor persoane le-ar plăcea să aibă un business propriu, dar foarte puține fac acest pas

Oamenii preferă afacerile independente și aportul acestora în cadrul comunităților. Alți factori care subliniază preferința pentru afacerile independente includ calitatea produselor și a serviciilor oferite, precum și relația apropiată a antreprenorilor cu clienții lor. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante concluzii ale Studiului internațional privind afacerile independente, realizat de compania de comerț Metro.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Rate-record ale ocupării forței de muncă în UE: 235,4 milioane de persoane angajate, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată

Rate-record ale ocupării forței de muncă în UE: 235,4 milioane de persoane angajate, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată

Tendința de intensificare a ocupării forței de muncă și a creșterii economice se menține în UE, potrivit celui mai recent raport trimestrial privind ocuparea. Datele arată că ocuparea forței de muncă în UE a continuat să crească într-un ritm constant și în aproape toate statele membre. Ocuparea forței de muncă a crescut cu 1,5% în UE și cu 1,6% în zona euro în al doilea trimestru al anului 2017 în comparație cu aceeași perioadă din 2016.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Roza vânturilor

A treia ediție a Salonului de Carte Bookfest Brașov

A treia ediție a Salonului de Carte Bookfest Brașov

Aula Universității Transilvania va găzdui, în perioada 19-22 octombrie, a III-a ediție a Salonului de Carte Bookfest Brașov. Publicul pasionat de lectură va avea ocazia să-i întâlnească pe unii dintre cei mai importanți autori ai momentului și să participe la alte evenimente dedicate cărții pregătite de organizatorii Bookfest Brașov, Asociația Editorilor din România.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.