Încurajarea afacerilor în mediul rural

Numărul 16-17, 19 iulie - 1 august 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Alexandru Paru, vicepreședinte Filiala CECCAR București

Mă voi referi în cele ce urmează la Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural. Alocarea financiară de la bugetul de stat în acest program este de 25.900.000 lei, ceea ce permite susținerea a 207 beneficiari. Obiectivul principal îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural, implementat în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr. 957/2015.

Această finanțare poate fi o oportunitate pentru toate societățile mici și mijlocii înființate pe baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, cu o vechime de la înființare de cel mult 5 ani la data depunerii aplicației de finanțare și care nu au depășit plafonul de ajutor de minimis de 200.000 euro în ultimii 3 ani fiscali. Acestea pot opta, printre altele, pentru următoarele investiții:
 • achiziționarea diverselor echipamente IT și tehnică de calcul;
 • investiții în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (diverse softuri și platforme contabile);
 • achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale (de exemplu, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă) conform HG nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
 • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate);
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate;
 • cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, curs organizat de un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială;
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie.

Alte aspecte importante:
 • perioada de implementare va fi de 45 de zile de la demararea proiectului;
 • contribuția proprie a solicitantului va trebui să fie minimum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, însă în momentul evaluării se va oferi punctaj maxim pentru o contribuție de peste 25% din investiție;
 • cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate nu sunt eligibile;
 • rambursarea cheltuielilor se va face după plata integrală de către beneficiar a investiției;
 • beneficiarii sunt obligați să reinvestescă anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor după primirea alocației financiare nerambursabile.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.