INS: Inovația în întreprinderi

INS: Inovația în întreprinderi

Numărul 18-19, 2-15 august 2016  »  Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Ponderea întreprinderilor inovatoare în perioada 2012-2014 a fost de 12,8%, în scădere cu 7,9 puncte procentuale față de intervalul anterior 2010-2012, relevă rezultatele cercetării statistice privind inovația în întreprinderi, realizată de Institutul Național de Statistică (INS). Întreprinderile inovatoare de produse și/sau procese au avut o pondere de 6,5% în total întreprinderi, în creștere cu 0,2 puncte procentuale, în comparație cu perioada 2010‐2012, când s‐a înregistrat o pondere de 6,3%. Întreprinderile inovatoare de metode de organizare și/sau de marketing au înregistrat o pondere de 9,4%, în scădere cu 9,4 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2010‐2012, când ponderea acestora a fost de 18,8%.

Întreprinderile din sectorul industriei au avut o pondere de 12,6%, în scădere cu 9,9 puncte procentuale comparativ cu perioada 2010‐2012, în timp ce întreprinderile din sectorul serviciilor au înregistrat o pondere de 13,1%, în scădere cu 5,6 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2010‐2012.

După clasa de mărime, întreprinderile mari sunt mai inovatoare – 27,0%, comparativ cu întreprinderile mijlocii – 15,0% și cele mici – 11,5%. Această tendință s‐a remarcat și pe cele două sectoare de activitate: industrie și servicii. Totuși, unele activități economice au înregistrat ponderi ridicate ale activităților inovatoare. Astfel, cea mai inovatoare activitate economică din sectorul serviciilor a fost cea de cercetare‐dezvoltare (54,2%) urmată de fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (39,7%) din sectorul industrie.

După tipul inovației implementate (indiferent de celelalte inovații), în perioada 2012‐2014, cele mai multe întreprinderi inovatoare au implementat metode de organizare (6,7%) și metode de marketing (6,6%). Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse a fost de 3,6%, iar a celor inovatoare de procese – 4,3%.

În perioada 2012‐2014, atât ponderea întreprinderilor care au introdus produse noi pe piață, cât și a celor care au introdus produse noi pentru întreprindere a rămas relativ constantă: 1,3% față de 1,1% în perioada 2010‐2012 și, respectiv, 2,9% față de 3,0% în perioada 2010‐2012. Între 2012 și 2014, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse (bunuri), 46,3% au dezvoltat inovațiile în propria întreprindere, 22,4% au introdus bunuri împreună cu alte întreprinderi, 13,9% le‐au realizat prin adaptarea sau modificarea bunurilor și 3,9% au fost realizate în alte întreprinderi.

Potrivit cercetării INS, cea mai importantă piață de desfacere a produselor rămâne piața locală sau regională, menționată de 90,0% din totalul întreprinderilor inovatoare, urmată de piața națională, cu 72,2%, și piața Uniunii Europene, cu 48,5%. Din totalul întreprinderilor inovatoare, doar 23,5% au indicat că și‐au vândut produsele în alte țări.

În anul 2014, valoarea totală a cheltuielilor pentru inovația de produse și/sau procese a fost de 3,438 miliarde de lei. Comparativ cu 2012, pe elemente de cheltuieli s‐au înregistrat creșteri ale ponderilor pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare internă, respectiv 11,8 puncte procentuale (pp), cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare externă (2,1 pp) și cheltuielile cu achiziții de alte cunoștințe externe (7,7 pp).

Scăderi ale ponderilor s‐au înregistrat pe următoarele componente de cheltuieli: cheltuielile pentru achiziții de mașini, echipament și software (17,2 pp), cheltuielile pentru alte activități inovatoare (4,4 pp).

Comparativ cu perioada 2010‐2012, în perioada 2012‐2014, finanțarea publică a întreprinderilor a crescut cu 3,3 pp, de la 17,5% la 20,8%. În intervalul 2012‐2014, numărul acordurilor de cooperare pentru realizarea activităților inovatoare s‐a dublat, ajungând la 15,4%, față de 7,4% între 2010 și 2012. Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovatoare au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software (9,0%) și clienții sau cumpărătorii din sectorul privat (7,2%). Pe sectoare economice, în sectorul industriei se cooperează mai mult decât în sectorul serviciilor. Totodată, întreprinderile inovatoare au identificat un număr de factori ca obstacole în realizarea activităților inovatoare. În perioada 2012‐2014, cel mai important obstacol în atingerea obiectivelor întreprinderilor a fost lipsa finanțării interne pentru inovație.

În ceea ce privește distribuția întreprinderilor inovative în profil teritorial, ponderile cele mai mari de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est (17,7%) și în Regiunea București-Ifov (17,0%), iar cele mai puține, în Regiunea Vest (6,1%).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.