La început a fost cuvântul...

Spațiul și timpul

Spaţiul şi timpul

Tot mai frecvent, în ultimul timp (şi ca urmare a evenimentelor recente), auzim formula „România şi Europa”, uneori adaptată la decizii ale autorităţilor de la Bruxelles, „România şi Uniunea Europeană”. Nu este greu de sesizat că introducerea conjuncţiei „şi” determină o separare netă între cei doi termeni spaţiali, ţara noastră şi continentul în care se află. Or, aici avem de-a face cu un raport clar între parte şi întreg.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Agenda CECCAR

Implicare şi transparenţă

Inaugurăm, în această ediţie, o rubrică permanentă consacrată informării operative şi sistematice a cititorilor asupra punctelor de vedere şi acţiunilor CECCAR la nivel central pentru promovarea intereselor comunităţii contabililor români, în consonanţă cu obiectivele de ansamblu ale economiei naţionale, în context regional, european şi mondial.
Ne propunem să relevăm – în deplină transparenţă – modul în care CECCAR se implică în dezbaterile publice pe teme de interes major, în special de ordin profesional, dar şi pe un plan mai larg, din perspectiva necesităţii şi posibilităţii de perfecţionare a legislaţiei, a cadrului instituţional în care experţii contabili şi contabilii autorizaţi îşi desfăşoară activitatea în sprijinul întreprinzătorilor, al lumii afacerilor, în general. (Redacţia)

Controversatul Formular 088. Observațiile și propunerile CECCAR

Controversatul Formular 088. Observaţiile şi propunerile CECCAR

În cursul dezbaterii publice, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, a remis preşedintelui ANAF, Dragoş Doroş, un document oficial al CECCAR privind demersurile referitoare la modificarea modelului şi conţinutului Formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Întâlnire la Ministerul Justiției: îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară

Întâlnire la Ministerul Justiţiei: îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară

La 27 iulie a.c., preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi vicepreşedintele Ştefan Mihu, coordonatorul grupei de lucru CECCAR specializate în domeniul expertizei contabile judiciare, au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei pe tema îmbunătăţirii activităţii de expertiză contabilă judiciară.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Filiala CECCAR Ialomița: Dezbateri privind declarațiile fiscale și relația contribuabililor cu ANAF

Filiala CECCAR Ialomiţa: Dezbateri privind declaraţiile fiscale şi relaţia contribuabililor cu ANAF

Filiala CECCAR Ialomiţa a organizat la Slobozia, la 28 iulie, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi locali ai Administraţiei Finanţelor Publice. Tema dezbaterilor a fost Raportarea contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici – vechi şi nou. Gheorghe Dorobăţ, şef al Administraţiei Finanţelor Publice Ialomiţa, şi Mihai Badea, şef serviciu în cadrul aceleiaşi instituţii, au supus atenţiei membrilor prezenţi aspecte cu privire la raportările contabile la 30 iunie 2016, care au termen de depunere data de 16 august.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XV)

În desfăşurarea cronologică a demersurilor menite să readucă CECCAR în buna tradiţie a perioadei interbelice, după ce am rememorat câteva etape pregătitoare, ajungem la primul Congres al Profesiei Contabile din perioada postdecembristă. Evident, avem de-a face cu un eveniment (re)întemeietor, a cărui importanţă este, de departe, reliefată de însăşi desfăşurarea acestei reuniuni, a cărei temă centrală s-a integrat organic în procesul tranziţiei spre economia de piaţă în România.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Ediţia a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România are în vedere o problematică de actualitate care scoate în evidenţă preocupările profesioniştilor contabili în căutarea de soluţii aplicabile pentru consolidarea profesiei contabile. Având în vedere că succesul unei companii se bazează pe capacitatea acesteia de a asigura securitatea datelor, de a acţiona în baza informaţiilor colectate şi de a livra servicii care iau în calcul toate aceste date, digitalizarea este una dintre cele mai importante tendinţe ale zilelor noastre.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Un reper obligatoriu: progresele tehnologice

Un reper obligatoriu: progresele tehnologice

Aşa cum am mai informat în publicaţia noastră, tematica apropiatului Congres al Profesiei Contabile din ţara noastră impune luarea în considerare a tot ceea ce este nou şi avansat în domeniul IT. În acest sens se detaşează constatarea potrivit căreia tehnologia Wi-Fi, care nu are o vechime mai mare de 20 de ani, este deja depăşită.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Studiu EY la nivel global: Transformările digitale redefinesc rolul directorilor financiari

Studiu EY la nivel global: Transformările digitale redefinesc rolul directorilor financiari

Tot o temă de mare importanţă subsumată implicaţiilor erei digitale în sfera afacerilor a fost abordată într-un nou studiu al companiei internaţionale de consultanţă şi audit EY, studiu intitulat The DNA of the CFO, care are la bază o cercetare derulată la nivel global, în rândurile a 769 de directori financiari. Tranziţia către mediul digital, devenită prioritate în toate industriile, a impus identificarea unui echilibru între creşterea bazată pe inovaţie şi o gestionare corectă a riscurilor.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Compararea performanțelor în domeniul inovării în țările Uniunii Europene

Compararea performanţelor în domeniul inovării în ţările Uniunii Europene

Comisia Europeană (CE) a publicat recent rezultatele pentru 2016 ale tabloului de bord comunitar privind inovarea, ale tabloului de bord regional privind inovarea şi ale Innobarometrului. Principalele constatări sunt următoarele: UE recuperează din distanţa faţă de Japonia şi SUA; Suedia este din nou lider în domeniul inovării şi Letonia a devenit ţara în care inovarea cunoaşte cea mai rapidă creştere.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

INS: Inovația în întreprinderi

INS: Inovaţia în întreprinderi

Ponderea întreprinderilor inovatoare în perioada 2012-2014 a fost de 12,8%, în scădere cu 7,9 puncte procentuale faţă de intervalul anterior 2010-2012, relevă rezultatele cercetării statistice privind inovaţia în întreprinderi, realizată de Institutul Naţional de Statistică (INS). Întreprinderile inovatoare de produse şi/sau procese au avut o pondere de 6,5% în total întreprinderi, în creştere cu 0,2 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2010‐2012, când s‐a înregistrat o pondere de 6,3%.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Breviar statistic

Execuția bugetului general consolidat în primul semestru al anului: deficit de 0,5% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat în primul semestru al anului: deficit de 0,5% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat pe primele şase luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 3,85 miliarde de lei, respectiv 0,5% din PIB, faţă de deficitul programat pentru semestrul I de 1,9% din PIB, precizează Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 108,4 miliarde de lei, reprezintă 14,3% din PIB. Potrivit MFP, s-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din impozitul pe profit (+12,5%), accize (+7,7%), contribuţii de asigurări sociale (+6,3%), impozitul pe salarii şi venit (+2,3%), precum şi din taxa pe utilizarea bunurilor (+15,5%).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

BNR: Indicatori monetari – iunie 2016

BNR: Indicatori monetari – iunie 2016

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iunie 2016 cu 0,1% (0% în termeni reali) faţă de luna mai 2016, până la nivelul de 217,594 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 1,2% (1,4% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,7% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,9%).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

CNP: Productivitatea muncii din industrie a scăzut cu 1,9% în primul trimestru al anului

CNP: Productivitatea muncii din industrie a scăzut cu 1,9% în primul trimestru al anului

Productivitatea muncii din industrie a scăzut în primul trimestru din acest an cu 1,9%, comparativ cu perioada similară din 2015, iar faţă de trimestrul anterior cu 3,8%, se arată într-o publicaţie a Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), citată de Agerpres: „În concordanţă cu evoluţiile producţiei industriale şi efectivului de salariaţi din industrie, productivitatea muncii a scăzut atât în trimestrul I 2016 faţă de trimestrul corespunzător din anul 2015 (-1,9%), cât şi faţă de trimestrul anterior (-3,8%).”

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Eurostat: România, locul patru în UE la scăderea datoriei guvernamentale în primul trimestru din 2016

Eurostat: România, locul patru în UE la scăderea datoriei guvernamentale în primul trimestru din 2016

Datoria guvernamentală a României se situa la 270,66 miliarde de lei sau 37,6% din Produsul Intern Brut (PIB), la finele primului trimestru al acestui an, în scădere cu 0,8 puncte procentuale faţă de nivelul de 273,895 miliarde de lei, sau 38,4% din PIB, cât era în ultimele trei luni din 2015, potrivit unui raport publicat de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluat de Agerpres.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

INS: În 2015, valoarea producției agricole a scăzut cu 6,6%

INS: În 2015, valoarea producţiei agricole a scăzut cu 6,6%

Valoarea producţiei agricole s-a diminuat anul trecut cu 6,6%, de la 74,52 miliarde de lei în preţuri curente în 2014 la 68,98 miliarde de lei în 2015, din cauza scăderilor înregistrate la producţia vegetală şi pe segmentul serviciilor agricole cu 10,4% şi, respectiv, cu 13,5% în preţuri comparabile, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

42,4% din gospodăriile din România sunt de pensionari

42,4% din gospodăriile din România sunt de pensionari

O pondere de 42,4% din gospodăriile din România sunt de pensionari, iar 40,3% de salariaţi, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de Statistică (INS), citată de Agerpres. „Statutul ocupaţional al capului gospodăriei are o importanţă aparte şi un impact puternic asupra mărimii şi structurii veniturilor, cheltuielilor şi consumului gospodăriei, precum şi asupra comportamentului gospodăriei în ceea ce priveşte economisirea şi investiţiile”.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Eurostat: Deficitul guvernamental al UE s-a redus la 1,8% din PIB, în primul trimestru din 2016

Eurostat: Deficitul guvernamental al UE s-a redus la 1,8% din PIB, în primul trimestru din 2016

Deficitul guvernamental ajustat sezonier din Uniunea Europeană (UE28) a scăzut în primul trimestru din 2016 până la 1,8% din PIB, de la 2,3% în precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres. Veniturile totale au scăzut la 44,8% din PIB, în perioada ianuarie – martie 2016, de la 45,3% din PIB în precedentele trei luni, în timp ce cheltuielile totale au scăzut la 46,8% din PIB, de la 47,6% din PIB.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Lumea în care trăim

BCE a lăsat nemodificate dobânzile

BCE a lăsat nemodificate dobânzile

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu modifice dobânzile, coborâte în luna martie la un nou minim istoric, transmite DPA. Într-un comunicat de presă al BCE, citat de Agerpres, instituţia precizează că la şedinţa care a avut loc în luna iulie, la Frankfurt, consiliul guvernatorilor a lăsat dobânda de politică monetară la nivelul zero, în timp ce dobânda la facilitatea de creditare marginală a fost menţinută la 0,25%, iar dobânda la depozite, care se aplică băncilor ce stochează lichidităţile în exces la banca centrală pentru o perioadă de 24 de ore, a fost lăsată la minus 0,40%.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Fostul comisar european francez Michel Barnier, desemnat negociator al CE pentru Brexit

Fostul comisar european francez Michel Barnier, desemnat negociator al CE pentru Brexit

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe francezul Michel Barnier pentru a conduce negocierile în numele executivului UE în vederea ieşirii Marii Britanii din UE, relatează AFP, DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Juncker a precizat că şi-a dorit „un om politic experimentat pentru această activitate dificilă. Sunt sigur că se va arăta la înălţimea acestei noi provocări şi ne va ajuta să dezvoltăm un nou parteneriat cu Marea Britanie după ce va părăsi Uniunea Europeană”.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Comentariul ediției

Brexitul și „vasele comunicante”

Brexitul şi „vasele comunicante”

Teodor Brateş

Cât de importante sunt conexiunile (nu numai tehnologice, ci – poate mai importante – cele de ordin economico-social) în exercitarea profesiei contabile se relevă cu pregnanţă, aproape fără precedent, în zilele noastre. Chiar şi atunci când obiectul de activitate este limitat la serviciile oferite unei firme, tot este necesar, aş zice obligatoriu, să se ţină seama de un complex de conexiuni ce ne duc, măcar cu gândul, până departe, la procesele de integrare şi de globalizare la care, inevitabil, suntem deopotrivă martori şi participanţi.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Eveniment

Aurul din peșteră

Aurul din peşteră

Alexandra Rizea

În urmă cu trei ani, aflându-mă la Mănăstirea Tismana, am aflat că Banca Naţională a României investeşte circa două milioane de lei pentru înfiinţarea unui muzeu într-o... peşteră. Locul ales era marcat de un panou, astfel încât se prezenta un argument imbatabil în favoarea unei asemenea investiţii: aici, în peştera din apropierea celebrei mănăstiri, fusese depozitat Tezaurul BNR în condiţiile dramatice din toamna anului 1944, astfel încât să fie salvat de la un eventual rapt al trupelor sovietice care, practic, ocupau atunci România.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Acționăm pentru imprimarea unui curs pozitiv în activitatea clienților noștri, pentru implicarea civică a profesioniștilor contabili”

„Acţionăm pentru imprimarea unui curs pozitiv în activitatea clienţilor noştri, pentru implicarea civică a profesioniştilor contabili”

Interviu cu ec. Mihaela Azap, preşedintele Filialei CECCAR Caraş-Severin: „Când vorbim despre profesionalism, este greu să localizăm în timp şi spaţiu, mai ales împrejurările în care a evoluat fiecare dintre noi. Avem o profesie a cărei exercitare presupune o muncă neîntreruptă pentru autoperfecţionare, atât în ceea ce priveşte practica, cât şi lărgirea şi aprofundarea continuă a cunoştinţelor în domeniu.”

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

ECOCONSULT SA, din Târgu Mureș – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Mureș

ECOCONSULT SA, din Târgu Mureş – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Mureş

ECOCONSULT SA a fost înfiinţată în anul 1995 ca societate pe acţiuni de un grup de experţi contabili cu o mare experienţă în contabilitatea financiară şi de gestiune şi în fiscalitate, în scopul furnizării unor servicii profesionale în aceste domenii. Printre activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul ECOCONSULT se numără lucrări de expertiză contabilă, de analiză economică, de consultanţă fiscală şi privind strategia de management economic, lucrări de divizare, fuziune, precum şi de întocmire a situaţiilor financiare consolidate.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Incidența sancțiunilor asupra conformării fiscale voluntare– partea I –

Incidenţa sancţiunilor asupra conformării fiscale voluntare
– partea I –

Ioan Beudean

Literatura economică nu trebuie să se raporteze la fenomenul fiscal doar prin reflecţii pur tehnice. Este necesar ca ea să meargă mai departe, ducând analiza până la principiile filosofiei politice şi economice care guvernează raporturile fiscale. Actualul cadru legislativ conţine şi unele reglementări sancţionatorii care cultivă excesul de putere al statului, afectând negativ nu doar entităţile vinovate, ci întregul mediu de afaceri, angajaţii şi terţii interesaţi de întreprinderi.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Întreprinzătorii vs profesioniștii contabili

Întreprinzătorii vs profesioniştii contabili

Cititorii noştri au fost informaţi, în ediţia precedentă, despre evenimentul reprezentat de lansarea Cartei Albe a IMM-urilor din România, ediţia 2016. Folosesc cuvântul eveniment cu toată convingerea deoarece avem de-a face, an de an, de aproape un deceniu şi jumătate, cu publicarea rezultatelor unei investigaţii ştiinţifice de o amploare şi o profunzime deosebite.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Fonduri europene

20 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială

20 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială

Întreprinderile de economie socială – care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale unei comunităţi – pot primi un sprijin financiar între 50.000 şi 100.000 euro, din fonduri europene, a anunţat ministerul de resort. Pentru acest lucru, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat recent în consultare publică linia de finanţare „Solidar”, cu o alocare de 20 de milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Curier legislativ

Noi acte normative

Noi acte normative

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Legea nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Monitorul Oficial nr. 528/14.07.2016). Actul normativ prevede că în cazul pensiei anticipate parţiale, cuantumul se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte legislative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Proiect de ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea per­sonalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Direct de la sursă

Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020

Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea funcţiei publice (SDFP) pentru 2016-2020

Strategia aprobată de Guvern include un set de acţiuni, cu termene-ţintă, pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale, transparenţa, prevenirea corupţiei, integritatea şi independenţa politică în administraţia publică, pentru o perspectivă durabilă a carierei, pentru servicii publice mai bune şi îmbunătăţirea percepţiei cetăţenilor privind administraţia.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Ghid online interactiv dedicat românilor din diaspora

Ghid online interactiv dedicat românilor din diaspora

Ministerul Finanţelor Publice şi Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni au lansat un ghid online interactiv care vine în sprijinul cetăţenilor români din afara graniţelor ţării şi oferă informaţii legate de plata şi declararea taxelor şi impozitelor. „Documentul a avut ca punct de pornire cele mai frecvente întrebări referitoare la obligaţiile fiscale pe care le au cetăţenii români pentru veniturile obţinute din diverse surse, atât din ţară, cât şi din afara ei.”

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Declarația 394 se va completa integral începând cu 1 octombrie 2016

Declaraţia 394 se va completa integral începând cu 1 octombrie 2016

Declaraţia 394 se va completa integral începând cu 1 octombrie 2016 pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, iar pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2016 se vor declara doar operaţiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (cartuşul C), prorogându-se termenul de declarare pentru celelalte operaţiuni din declaraţie, începând cu cele aferente lunii octombrie 2016, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

În 53 de sedii ANAF din 10 județe se poate plăti cu cardul

În 53 de sedii ANAF din 10 judeţe se poate plăti cu cardul

Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au anunţat că din a treia decadă a lunii iulie persoanele fizice din 10 judeţe pot să îşi plătească obligaţiile fiscale cu ajutorul cardului bancar la ghişeu. În acest scop au fost instalate 101 POS-uri în 53 de sedii ANAF (direcţii regionale, administraţii fiscale judeţene şi servicii fiscale orăşeneşti cu unităţi de trezorerie).

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

ANAF schimbă regulile de publicare a debitorilor

ANAF schimbă regulile de publicare a debitorilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că vor fi excluse din lista debitorilor cu obligaţii fiscale restante persoanele, fizice sau juridice, ale căror datorii la buget sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie să o primească la rândul lor de la buget, prin restituire sau rambursare.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Revista presei economice

Se diminuează deficitul sistemului de pensii

Se diminuează deficitul sistemului de pensii

Într-o analiză publicată de Ziarul Financiar (28 iulie a.c.) se clarifică mai multe aspecte esenţiale, deseori obiect de controverse, privind susţinerea financiară a sistemului asigurărilor sociale de stat. Pe loc central se situează, cum este şi firesc, realităţile în materie de pensii publice. În analiza semnată de Iulian Anghel se menţionează că „subvenţiile acordate de bugetul de stat bugetului de pensii au scăzut în primele cinci luni din an comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 1,3 miliarde de lei, până la 6,9 miliarde de lei, pe fondul majorării încasărilor din contribuţii şi al reducerii cheltuielilor”.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

O piață valutară vie, stabilă

O piaţă valutară vie, stabilă

Am mai avut prilejul să consemnăm puncte de vedere interesante, unele marcate de îngrijorări, legate de ratele de schimb valutar. Pornind de la stările de fapt, consultantul de strategii al BNR, Adrian Vasilescu, afirmă, în ziarul Bursa (26 iulie a.c.): „Îmi menţin opinia că vara aceasta ne putem aştepta la mici fluctuaţii nesemnificative, pe termen scurt.”

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Prețul corect

Preţul corect

Intrarea în vigoare a legii prin care se stabileşte pentru hipermarketuri o cotă obligatorie pentru vânzarea produselor agroalimentare româneşti a declanşat, cum se ştie, un val de proteste din partea marilor retaileri. Este o temă preocupantă pentru o mare parte a populaţiei ţării, începând, desigur, cu producătorii. Din acest motiv se justifică întru totul citarea punctului de vedere exprimat de analistul Ionuţ Bălan în revista Capital (25-31 iulie a.c.)...

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Roza vânturilor

Summer Well 2016

Summer Well 2016

Domeniul Ştirbey din Buftea va găzdui, în zilele de 13 şi 14 august, festivalul Summer Well, aflat la a şasea ediţie. Evenimentul, organizat de Orange, se doreşte a fi unul de referinţă pentru cultura alternativă, zece dintre cele mai relevante nume din muzica ultimilor ani urmând să fie prezente pe scena festivalului. Hurts, The Chemical Brothers, Years & Years, Milky Chance, Crystal Fighters, The Neighbourhood sunt câteva dintre formaţiile care vor delecta fanii cu acordurile muzicii „noi”.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

A XIII-a ediție a Festivalului Anonimul

A XIII-a ediţie a Festivalului Anonimul

A XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul, manifestare dedicată regizorilor tineri, va avea loc în perioada 8-14 august la Dunăre, în Sfântu Gheorghe. Organizată de Fundaţia Anonimul şi Asociaţia FAMart, cu sprijinul Ministerului Culturii, Centrului Naţional al Cinematografiei, Uniunii Cineaştilor din România, Consiliului Judeţean Tulcea şi Autorităţii Naţionale pentru Turism, ediţia din acest an propune o selecţie de titluri variată, pentru toate gusturile, incluzând producţii străine şi româneşti.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016

Undercloud aduce teatrul independent în centrul istoric

Undercloud aduce teatrul independent în centrul istoric

Festivalul Internaţional de Teatru Independent Undercloud se va desfăşura anul acesta într-un spaţiu nou, în centrul Capitalei: ARCUB Gabroveni, clădire emblematică pentru istoria Bucureştiului. Evenimentul, aflat la a IX-a ediţie, va avea loc în perioada 22-31 august şi propune un sfârşit de vară cu spectacole şi evenimente culturale din ţară şi din străinătate.

  Nr. 18-19, 2-15 august 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.