Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XV)

Numărul 18-19, 2-15 august 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: În desfășurarea cronologică a demersurilor menite să readucă CECCAR în buna tradiție a perioadei interbelice, după ce am rememorat câteva etape pregătitoare, ajungem la primul Congres al Profesiei Contabile din perioada postdecembristă. Evident, avem de-a face cu un eveniment (re)întemeietor, a cărui importanță este, de departe, reliefată de însăși desfășurarea acestei reuniuni, a cărei temă centrală s-a integrat organic în procesul tranziției spre economia de piață în România. (vezi episoadele precedente)

Prezentul ca premisă a viitorului

În perioada 20-21 octombrie 1994, cel dintâi Congres al Profesiei Contabile din România, desfășurat în condițiile în care se adoptau și aplicau măsuri radicale de reformă, a avut ca deviză locul și rolul contabililor români raportate nu numai la prezent, ci și la viitor.

În fața a 300 de participanți, dintre care 52 invitați de peste hotare, au fost exprimate puncte de vedere care pot fi considerate – pe bună dreptate – drept premise esențiale pentru ceea ce reprezintă CECCAR în zilele noastre, acum, în 2016, în preajma celui de-al XXI-lea Congres.

Reținem din cuvântul unor oaspeți din străinătate:

SUSAN HUMPHRY – șefa Direcției Internaționale a Institutului Experților Contabili din Anglia și Țara Galilor: „(...) Mă aflu aici în două ipostaze, în primul rând reprezint Institutul Experților Contabili din Anglia și Țara Galilor și în al doilea rând reprezint Fundația pentru Contabilitate și Administrație Financiară (...). Aș vrea să mulțumesc gazdelor mele pentru faptul că m-au invitat, că au făcut ca și Institutul și Fundația să fie reprezentate aici, astăzi, și pentru faptul că am fost primiți cu atâta căldură și generozitate”.

PETER WYMAN – președintele Institutului de Taxe din cadrul Institutului Experților Contabili din Anglia și Țara Galilor: „(...) În primul rând vreau să vă ofer un cuvânt de salut din partea președintelui Institutului Experților Contabili din Anglia și Țara Galilor. Mă simt foarte onorat că mă aflu în mijlocul dvs., azi, și vă mulțumesc pentru invitație”.

GILBERT GELARD – director, responsabil cu problemele profesiei, la Ordinul Experților Contabili din Franța: „(...) Sunt bucuros să vă felicit pentru înalta organizare a acestui Congres de către actuala asociație Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Mai direct, mă bucur să văd finalizarea unei reforme pe care ați realizat-o în ultimii ani, pentru a construi viața Corpului dvs. de profesioniști contabili, într-un cadru legal renovat. Vă doresc curaj tuturor și «vânt bun la pupă», vouă, confraților români”.

JEAN-CLAUDE CROCHET – reprezentant al Ordinului Experților Contabili din Franța: „(...) Domnul președinte al Ordinului Experților Contabili din Franța, René Ricol, m-a însărcinat să particip la Congresul profesiei contabile din țara dvs., să vă transmit felicitări pentru curajul în acțiunile din domeniul profesiei contabile manifestate până în prezent și să vă asigur de sprijinul deplin în colaborarea pe toate segmentele profesiei libere de expert contabil și contabil autorizat”.

GABRIELE TURCHETTI – membru al Consiliului Național al Experților Contabili și Comerciali din Italia: „(...) Dragi confrați, în numele întregii delegații italiene vă mulțumesc pentru primirea dvs. călduroasă (...). Intervenția mea are drept scop să ilustreze în două cuvinte care este starea profesiei italiene în acest moment, cum lucrăm pentru armonizarea mișcării europene. Între cele două profesii – «ragionneri» și «dotori comercialista» – există același numitor comun, și anume independență profesională în raport cu controlul administrativ (...). Aș vrea să remarc că acest Congres a fost foarte, foarte bine organizat (...)”.

JEAN PIERRE VIGROUX – director general la firma Coopers & Lybrand România: „(...) Profesia contabilă românească a fost printre primele organizate pe continentul european; ea a suportat 45 de ani de supunere totală, dar în ciuda acestei situații câțiva oameni au rezistat. Aceștia sunteți dvs., cei prezenți aici, care pe perioada acelor 45 de ani n-ați evitat să recunoașteți că sunteți contabili.
Sunteți în perioada de tranziție. Tranziția este creditul și concurența. Blocajul financiar, pe care îl cunoașteți, este creditul anarhic și spontan care duce la imposibilitatea plăților de către unele societăți care, la rândul lor, le blochează și pe altele. Pentru un credit bun ne trebuie conturi și un control bun. Toate acestea revin expertului contabil.
În perioada de tranziție nu toate lucrurile se desfășoară normal și conform legislației în vigoare. Expertul contabil este cel care trebuie să asigure, în această perioadă, tocmai aceste condiții normale de desfășurare a unei economii în tranziție (...). Succesul dvs. constă în deschidere și independență.
Deschiderea trebuie să însemne, mai întâi, formarea de noi și noi specialiști, de societăți (cabinete) de expertiză contabilă, cu scopul câștigării acelui sens real al serviciului contabil. Deschiderea înseamnă, deopotrivă, ceea ce vedeți aici, în sala Congresului, chiar și cei peste 50 de delegați străini. Independența înseamnă manifestare liberă a profesiei, dar pentru aceasta trebuie să vă «bateți» pentru a o obține.
Pentru profesia voastră vă doresc un viitor plin de succese și satisfacții”.

Cuvântul de deschidere a Congresului a fost rostit de Marin Toma, președintele CECCAR, care a relevat importanța participării internaționale la reuniune și a trecut în revistă principalele momente istorice referitoare la afirmarea contabililor români în viața economico-socială a țării. În mod deosebit, se cere subliniată contribuția liderului CECCAR la definirea căilor și mijloacelor de accelerare a procesului tranziției spre economia de piață. Una dintre concluziile de ordin principial conținute în cuvântul de deschidere a fost formulată astfel: „Se poate, pe drept cuvânt, aprecia că profesia de expert contabil și contabil autorizat ocupă un loc central în organizarea activității economice de tranziție spre economia de piață, căpătând și un accentuat rol social. Pentru a sublinia aceasta este suficient să ne referim numai la una dintre operațiile cele mai importante ce trebuie realizate în procesul privatizării: evaluările de bunuri, societăți, active etc., operații care, deși sunt considerate ca fiind multidisciplinare, constituie, de regulă, apanajul cabinetelor și societăților de expertiză contabilă. Tot astfel, certificarea bilanțurilor agenților economici de către experții contabili sau contabilii autorizați – prevăzută prin Legea contabilității, Legea societăților comerciale și alte reglementări – constituie o sarcină cu puternic accent social, știut fiind că prin calitatea și fiabilitatea informațiilor din bilanțuri se asigură veniturile bugetare ale statului și sursa de bază pentru realizarea măsurilor de protecție socială. De asemenea, experții contabili și contabilii autorizați trebuie să joace un rol important, în această etapă, în sprijinirea agenților economici, pentru ca ei să-și îmbunătățească activitatea, înlocuind ineficiența cenzorilor care, în prezent, nu au nici motivația, nici competența specialistului și nici timpul necesar pentru a intra în detaliile contabilității acestor agenți”.

Lucrările Congresului au fost bogate în conținut, participanții relevând – prin intervențiile lor – principalele orientări prin care profesia contabilă s-a afirmat cu putere drept o componentă indispensabilă a întregului proces de tranziție spre economia de piață.

O sinteză a dezbaterilor a fost expresiv conturată în Moțiunea Congresului, adoptată prin vot. Redăm integral textul acestui document:

„Delegații experților contabili din România, reuniți în primul lor Congres din perioada postbelică, ce a avut loc la București, în zilele de 20-21 octombrie 1994, adoptă următoarea moțiune:

● Având în vedere dinamismul economic în țara noastră și faptul că dimensiunile activității financiar-contabile au căpătat noi valențe, o importanță deosebită și complexă, odată cu eforturile ce se fac pentru trecerea la economia de piață;
● Având în vedere rolul și locul deosebit de important al profesiei contabile pentru sănătatea activității agenților economici, dar și a fiscalității;
● Ținând seama că misiunea îndeplinită de experții contabili este o specialitate care cere o înaltă pregătire teoretică și practică, încadrată și tratată în mod deosebit față de celelalte specialități înrudite din domeniul contabil-financiar și că ea trebuie considerată ca atare, în orice moment al exercitării sale;
● Considerând că prevederile diferitelor legi cu privire la exercitarea acestei profesii trebuie armonizate într-o coordonare coerentă, organică și eficientă, participanții la Congres consideră necesară înfăptuirea următoarelor deziderate:
 1. La un interval de doi ani se va desfășura Congresul experților contabili și contabililor autorizați din România.
 2. Recunoașterea și întărirea dreptului de exercitare a profesiilor de expert contabil și de contabil autorizat pe baza calificării legale și prin crearea unor posibilități reale care să asigure o liberă și normală dezvoltare în sfera specifică de activitate, în conformitate cu legislația internă și standardele internaționale în acest domeniu, existând un consens total de trecere în practică și de aplicare urgentă, și cu răspunderea cuvenită, a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, printr-o colaborare concertată a tuturor factorilor de răspundere.
 3. Orientarea învățământului economic mediu și universitar pe coordonate moderne, în așa fel încât să satisfacă exigențele profesiei de expert contabil și contabil autorizat, în vederea pregătirii și perfecționării specialiștilor contabili, cu deosebire experților contabili, care trebuie să devină elita managerilor din domeniul economico-financiar al țării.
 4. Elaborarea unor noi forme legislative care să interzică practicarea contabilității de către persoane neautorizate.
  Să se dispună în același timp ca bilanțurile tuturor societăților comerciale să fie verificate și certificate numai de către experții contabili și contabilii autorizați cu studii superioare. Toate societățile comerciale a căror cifră de afaceri depășește zece milioane lei să fie obligate să angajeze experți contabili sau contabili autorizați, înscriși în Tabloul Corpului, pentru verificarea și certificarea bilanțurilor, contului de profit și pierdere, anexei la bilanț (conturilor anuale).
 5. Trecerea urgentă la elaborarea ghidurilor profesionale – ghidul expertului contabil, ghidul auditorului, ghidul evaluatorului de întreprindere – indispensabile profesiei de expert contabil.
 6. Formarea de evaluatori să fie organizată și extinsă prin noi norme de reglementări pentru ca această activitate să ajungă la standardele internaționale, atât în domeniul pregătirii specialiștilor, cât și pentru realizarea unei practici unitare în domeniu, spre folosul economiei naționale.
 7. Extinderea relațiilor cu organizațiile profesionale similare din țările cu economie de piață dezvoltată să fie un principiu călăuzitor al Corpului, în vederea însușirii de noi metode de organizare și de lucru, pentru ridicarea continuă a nivelului profesiei contabile și situarea ei pe poziția care i se cuvine în societatea românească.
 8. Spre satisfacerea cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei naționale și ale cetățenilor, Congresul experților contabili și contabililor autorizați din România solicită tuturor factorilor de decizie să acorde importanța cuvenită profesiei de contabil autorizat și expert contabil, reieșind din lucrările Congresului că acești profesioniști au misiunea legală să asigure buna administrare a avuției țării, controlul și justa informare asupra activității financiar-contabile desfășurate de agenții economici și acuratețea informațiilor acesteia.
 9. Participanții la acest Congres fac un apel către toți cei care lucrează în domeniul contabil sau se vor dedica profesiei de contabil să-și însușească următoarele imperative profesionale în activitatea lor de zi cu zi:
  ● Experții contabili trebuie să fie parteneri de nădejde ai Administrației, trebuie să sprijine cu profesionalism asigurarea calității și fiabilității normelor financiar-contabile și fiscale; ei trebuie să se implice în clarificarea tehnico-profesională a problemelor complexe, specifice tranziției, cum ar fi evaluările economice pentru privatizare, realizarea unui audit legal și contractual la nivelul standardelor internaționale, în conformitate cu directivele comunității europene.
  ● Experții contabili trebuie să devină parteneri viabili ai băncilor și ai agenților economici, cu deosebire ai întreprinderilor mici și mijlocii; ei trebuie să asigure calitatea și fiabilitatea informațiilor financiar-contabile și ale declarațiilor fiscale ale societăților comerciale.
  ● Venind în sprijinul agenților economici, specialiștii în contabilitate sunt și trebuie să fie, în serviciul economiei naționale, în serviciul țării.
  ● Experții contabili români trebuie să fie considerați parteneri siguri ai confraților lor europeni, căci ei fac parte din marea familie europeană a profesiei contabile, iar Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România trebuie să devină interlocutorul real și permanent al organismelor europene și mondiale ale experților contabili, pentru colaborarea și cooperarea cu ele, atât în plan bilateral, cât și multilateral, în scopul realizării și dezvoltării programelor profesionale ale contabililor români.

Asigurăm instituțiile și organismele guvernamentale sau neguvernamentale că experții contabili sunt conștienți de noile lor meniri în societatea românească, iar acest proces de conștientizare este în plină desfășurare; ei realizează rolul, conținutul și formele de exercitare a profesiei libere și doresc să se termine, urgent, cu dezordinea și diletantismul în profesia contabilă în care, de acum înainte, să se muncească doar respectându-se, cu sfințenie, deviza asociației noastre profesionale: «Știință-Independență-Moralitate».”

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.