Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 18-19, 2-15 august 2016  »  Curier legislativ

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Legea nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Monitorul Oficial nr. 528/14.07.2016)

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 263/2010 de actul normativ, în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului de mai jos:

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare:Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare:
Până la un an0,50%
Peste un an0,45%
Peste doi ani0,40%
Peste trei ani0,35%
Peste patru ani0,30%
Peste cinci ani0,25%
Peste șase ani0,20%
Între șapte și opt ani0,15%

Actul normativ mai prevede că fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I și/sau condiții speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor legale, poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiții deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare.

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute de lege pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Vârstele de pensionare reduse în condițiile de mai sus nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, respectiv de 45 de ani pentru cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

Alte modificări se referă la faptul că și notarii se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile legii, iar persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și Târgu Mureș, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea pentru pensia anticipată parțială.

Legea nr. 155 din 15 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Monitorul Oficial nr. 545/20.07.2016)

Potrivit actului normativ, anumite categorii de persoane se pot pensiona mai devreme decât până acum.

Astfel, conform modificărilor aduse Legii nr. 263/2010, stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă în condiții speciale (este vorba despre personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă într-o lună), respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în profesii din activitatea artistică desfășurată în condiții speciale, precum balerini, dansatori, acrobați, jongleri, clovni, călăreți de circ, dresori de animale sălbatice, soliști vocali de operă și de operetă, instrumentiști la instrumente de suflat și cascadori.

De asemenea, Legea nr. 155/2016 prevede că pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiații, stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiații, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiații.

Anterior, stagiul complet de cotizare era de 22 de ani și 6 luni (pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în zona I de expunere la radiații), respectiv de 25 de ani și 6 luni (pentru cei care au activat în zona a II-a de expunere la radiații).

De aceste prevederi pot beneficia, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 și data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2016.

Drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.

Circulara Băncii Naționale a României nr. 15 din 11 iulie 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2016 (Monitorul Oficial nr. 540/19.07.2016)

Conform actului normativ, începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2016, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an.

Legea nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (Monitorul Oficial nr. 542/19.07.2016)

Prin acest act normativ se modifică Legea nr. 102/1992 astfel:
– la articolul 1, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan”.

Autoritățile publice au obligația să înlocuiască stemele și sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispozițiilor Legii nr. 146/2016, până la data de 31 decembrie 2018.

Tot până la această dată, cele două modele de stemă a României și, respectiv, de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare.

Monedele și bancnotele emise de Banca Națională a României anterior datei de 31 decembrie 2018 vor continua să circule și după această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema nouă.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.047 din 8 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” (Monitorul Oficial nr. 542/19.07.2016)

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, prevede la art. 10 că în cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretențiile părții civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Aceste dispoziții nu se aplică totuși dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile de mai sus.

Procedura aprobată prin OPANAF nr. 2.047/2016 se aplică în situația în care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 acoperă integral prejudiciul, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, precum și în situația în care se dispune de către instanța judecătorească restituirea sumelor sau diferențelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.

Prin procedură se detaliază modul de colaborare între unitatea de trezorerie, compartimentul juridic și compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori în vederea administrării sumelor stabilite sau estimate cu titlu de prejudiciu, precum și a gestionării sumelor încasate în contul 50.86.09.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 852 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole” (Monitorul Oficial nr. 543/19.07.2016)

Prin acest act normativ se modifică și se înlocuiește anexa la OMADR nr. 1.731/2015 ce detaliază procedura aferentă schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”.

Schema vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” (întreprinderi nou-înființate) și submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” din cadrul PNDR 2014-2020.

Textul schemei este publicat integral pe pagina web a MADR, la adresa www.madr.ro.

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.577 din 20 iulie 2016 privind structura anului școlar 2016-2017 (Monitorul Oficial nr. 552/21.07.2016)

Conform actului normativ, anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, cursurile urmând să înceapă la 1 septembrie 2016 și să se încheie la 31 august 2017.

Anul școlar se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017.
Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016
În perioada 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017
Cursuri – luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 4 februarie 2017 – duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017.
Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017
Vacanța de primăvară – miercuri, 19 aprilie 2017 – duminică, 30 aprilie 2017
Cursuri – marți, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017
Vacanța de vară – sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017

În ceea ce privește programul național „Școala altfel”, acesta este structurat astfel: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele următoare:
–    pentru învățământul preșcolar și primar:
  • 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016;
  • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017;
  • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017;
–    pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:
  • 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016;
  • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017;
  • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Lucrările semestriale/tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 854 din 15 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” (Monitorul Oficial nr. 553/22.07.2016)

Schema de ajutor de stat modificată prin acest act normativ vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole și submăsurii 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, aferente măsurii 4 – Investiții în active fizice din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Textul schemei este publicat integral pe paginile web ale MADR și AFIR, la adresele www.madr.ro și www.afir.info.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.066 din 14 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid (Monitorul Oficial nr. 558/25.07.2016)

Prevederile Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid sunt aplicabile pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră și de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii și sunt expediate potrivit reglementărilor poștale internaționale și naționale în materie.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OPANAF nr. 2.323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, cu completările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.225 din 22 iulie 2016 privind legitimațiile de verificare fiscală (Monitorul Oficial nr. 564/26.07.2016)

Actul normativ prevede că pentru desfășurarea verificării situației fiscale personale și inspecției fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al țării, personalul cu atribuții de verificare a situației fiscale personale va utiliza legitimații și insigne.

Personalul cu atribuții de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice încadrați în structurile cu atribuții de efectuare a verificării situației fiscale personale.

Legitimațiile de verificare fiscală atestă împuternicirea specială a titularului în fața contribuabilului, ce implică exercițiul autorității de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit legii. Legitimația este valabilă numai însoțită de ordinul de serviciu semnat de directorul general al Direcției generale control venituri persoane fizice.

La data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă OPANAF nr. 1.751/2012 privind legitimațiile de verificare fiscală. Legitimațiile emise în baza OPANAF nr. 1.751/2012 sunt valabile și vor fi utilizate de personalul cu atribuții de verificare a situației fiscale personale până la emiterea noilor legitimații de verificare fiscală, conform dispozițiilor OPANAF nr. 2.225/2016, dar nu mai târziu de șase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

OPANAF nr. 2.225/2016 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.054 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea (Monitorul Oficial nr. 565/26.07.2016)

Actul normativ este emis în temeiul dispozițiilor art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor respectivului articol, creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale și a altor creanțe transmise spre colectare organului fiscal central, precum și creanțele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent. În acest scop, organul fiscal transmite cererea, însoțită de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. În aceleași condiții se stabilește și documentația care însoțește cererea.

OMFP nr. 1.054/2016 prevede constituirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, componența acesteia și regulamentul de organizare și funcționare, precum și cuprinsul cererii și documentația ce o însoțește.

Potrivit Codului de procedură fiscală, comisia analizează cererea numai în condițiile existenței unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că bunurile respective urmează a fi destinate uzului și interesului public și numai dacă s-a efectuat inspecția fiscală la respectivul contribuabil. Comisia hotărăște, prin decizie, asupra modului de soluționare a cererii. În cazul admiterii cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public.

Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil constituie titlu de proprietate. În cazul creanțelor fiscale stinse prin dare în plată, data stingerii este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil.

Hotărârea Guvernului nr. 522 din 20 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 566/26.07.2016)

HG nr. 522/2016 prevede că în subordinea președintelui ANAF vor fi 4 vicepreședinți, în loc de 3 câți erau până acum.

Actul normativ mai stabilește că în cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale funcționează Serviciile executări silite cazuri speciale regionale, având ca atribuții ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, precum și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, în cazurile speciale și în alte cazuri prevăzute prin ordin al președintelui ANAF. Serviciile executări silite cazuri speciale regionale au competență pe teritoriul național în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, se specifică faptul că inspectorii antifraudă sunt împuterniciți să efectueze control pe teritoriul național.
Prin actul normativ se modifică și structura organizatorică a ANAF.
HG nr. 522/2016 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 859 din 20 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Monitorul Oficial nr. 568/27.07.2016)

Schema de ajutor de minimis modificată prin acest ordin are ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurența pe piața internă și comerțul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

De asemenea, schema are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii și implementării proiectelor de investiții în sectoarele pomicol și de procesare și marketing al produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, derulate prin schema de ajutor de stat aferentă PNDR 2014-2020.

Textul schemei este publicat integral pe paginile web ale MADR, la adresa www.madr.ro, și AFIR, la adresa www.afir.info.

Ordinul ministrului finanțelor publice și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868 din 25 iulie 2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol (Monitorul Oficial nr. 572/28.07.2016)

Conform referatului de aprobare emis de instituțiile de resort, ce însoțește textul actului normativ, prin OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale s-a prevăzut aplicarea, începând cu 1 august 2016, a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții, în cazul îngrășămintelor și pesticidelor utilizate în agricultură, precum și al semințelor și altor produse agricole destinate însămânțării sau plantării, pentru identificarea corectă a sferei de aplicare a cotei reduse și evitarea, în acest fel, a extinderii sau restrângerii acesteia, cea mai adecvată măsură o constituie utilizarea codurilor din Nomenclatura combinată, aceasta asigurând o delimitare precisă a categoriilor de bunuri în cauză.

Referitor la prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%, întrucât nu există o clasificare similară celei utilizate în cazul bunurilor, s-a propus o listă a prestărilor de servicii cu lucrările specifice desfășurate în sectorul agricol, în sectorul vegetal și zootehnie.

Astfel, conform prevederilor actului normativ, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri
a) îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00 – 3105 90 80;
b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10;
c) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%, sunt prevăzute în anexa la ordin și cuprind, printre altele, servicii precum fertilizat, arat, discuit sau grăpat, semănat sau plantat, cosit, greblat etc.

Prevederile actului normativ se aplică începând cu 1 august 2016.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.099 din 12 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice (Monitorul Oficial nr. 577/29.07.2016)

Prin actul normativ se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 și 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (referitoare la sfera de cuprindere a impozitului pe venit și coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și ale legislației Uniunii Europene):
a) „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” – trebuie completat de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
b) „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” – trebuie completat de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului prevăzut la lit. a), care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive;
c) „Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ....................., de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile”;
d) „Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și .........................., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile”.

Nu au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

De asemenea, nu au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” cetățenii români care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai statului român într-un stat străin.

Ordinul mai prevede criteriile de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, elementele care atestă rezidența în România, potrivit Codului fiscal, precum și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței și elementele care atestă rezidența în România sau în statul străin, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, după caz.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.264 din 26 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Monitorul Oficial nr. 578/29.07.2016)

Actul normativ modifică OPANAF nr. 3.769/2015 în sensul că prevederile acestuia se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național, după cum urmează:
a) pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, numai pentru operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și se completează informațiile din cartușele A-C din „Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” (formularul 394);
b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declarația se va completa integral, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național.

Prin OPANAF nr. 2.264/2016 sunt modificate și formularul 394 și instrucțiunile de depunere și completare a acestuia.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.266 din 27 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (Monitorul Oficial nr. 578/29.07.2016)

Conform modificărilor aduse de actul normativ, se specifică faptul că obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării în listele debitorilor sunt cele notificate până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.

Alte modificări se referă la faptul că nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.