Instrucțiuni privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Instrucțiuni privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Numărul 9, 14-20 martie 2017  »  Curier legislativ

PUBLICITATE
>

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent Instrucțiunea nr. 1/2017 (publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017), care stabilește modul de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (SIIF), care au obligația aplicării prevederilor Normei ASF nr. 40/2015.

Norma ASF nr. 40/2015, aplicabilă de la 1 ianuarie 2016, stabilește Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. Norma menționată transpune în legislația națională prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

Așa cum se menționează în nota de fundamentare ce a însoțit Instrucțiunea nr. 1/2017 în varianta de proiect, potrivit Normei ASF nr. 40/2015, persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situații financiare anuale, care au componentele prevăzute de aceste reglementări. Totodată, OMFP nr. 166/2017 prevede că „entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

Având în vedere cele de mai sus, potrivit notei de fundamentare amintite, ASF a elaborat Instrucțiunea nr. 1/2017, ce cuprinde atât referiri la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru necesități de informații ale MFP, inclusiv un format standard pentru aceste situații, cât și aspecte privind depunerea la sediul ASF și la unitățile teritoriale ale MFP a situațiilor financiare anuale de către consultanții de investiții și de către traderi.

Astfel, Instrucțiunea nr. 1/2017 prevede că entitățile din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, care au obligația aplicării prevederilor Normei ASF nr. 40/2015, trebuie să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar la sediul ASF, precum și la unitățile teritoriale ale MFP, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Entitățile întocmesc și depun situația financiară anuală ce cuprinde următoarele formulare: bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale (însoțite de formularul Date informative (cod 30) și formularul Situația activelor imobilizate (cod 40)).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.