Interviu cu Dumitru Ion, expert contabil, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Călărași

Interviu cu Dumitru Ion, expert contabil, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Călărași

Numărul 12, 2-8 aprilie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Numai prin promovarea, fără derogări, a principiilor profesionalo-etice ale CECCAR, este posibil să te afirmi și să-ți consolidezi pozițiile pe piața serviciilor contabile”

Alexandra Rizea: Întrucât cititorii noștri sunt interesați să cunoască un număr cât mai mare de experiențe profesionale, vă rugăm să vă referiți, pentru început, la modul în care ați optat pentru profesia contabilă și la etapele prin care ați atins stadiul actual de împlinire a vocației, a proiectelor care privesc propria carieră.

Dumitru Ion: Opțiunea profesională a fost rezultanta uui proces de clarificare a drumului meu în viață. În 1968 am început școala profesională, așa cum s-au petrecut lucrurile cu mulți copii de la țară. Era o regulă strictă: întâi să ai o meserie și după aceea să aspiri la altceva, mai sofisticat. Am devenit electronist PTTR (Poștă, Telefon, Telegraf, Radio) la școala profesională de Căi Ferate Sibiu, apoi am lucrat la Regionala CFR Constanța. Între timp, am terminat și liceul de cinci ani la seral, am efectuat stagiul militar, cursuri de specializare în vederea accederii la trepte ierarhice superioare. Conjunctura a fost de o asemenea natură încât, plăcându-mi mult matematica, în special analiza matematică, am beneficiat, în anul 1989, de sfaturile unchiului soției mele, care era șef de serviciu contabilitate la IAS Borcea. M-am angajat aici ca responsabil economic la o fermă vegetală din incinta îndiguită a Dunării. Cum s-ar zice, am plecat de jos, iar prin ambiție, interes și pregătire profesională continuă am reușit să devin contabil de fermă zootehnică, apoi revizor contabil la aceeași unitate. Între timp, am susținut examenele de diferență la Academia de Studii Economice din București, absolvind cursurile la specializarea Contabilitate și economie agrară.

Aceste experiențe v-au permis, desigur, să acumulați cunoștințe teoretice și experiență practică, necesare pentru a vă afirma în profesia pentru care ați parcurs etapele evocate.

Așa este. Este vorba despre o perioadă care s-a pliat pe începutul tranziției spre economia de piață. Am învățat să fac un buget de venituri și cheltuieli la niveluri de fermă, sectoare, unitate, să calculez și să interpretez indicatorii financiari, să întocmesc contracte, balanțe, toate adaptate la noile condiții și cerințe. Lucram numai cu creionul – și acela chimic –, deoarece calculatoarele se lăsau așteptate în zona în care îmi desfășuram activitatea. Prin 1995 a început marea privatizare, care a inclus și IAS-urile. Am înțeles atunci că viitorul, și în ceea ce mă privește, va fi strâns legat de evoluția sectorului privat. Așa că am ajuns director economic la Agrostar SA, o societate privată din Călărași cu domenii largi de activitate – cultură vegetală, zootehnie, legumicultură, import-export, prestări servicii specifice. Societatea era dotată cu două elicoptere, combine Class Comandor, utilaje agricole de ultimă generație. Întrucât această unitate complexă era dotată cu calculatoare a fost necesar să ne adaptăm „din mers”, să realizăm programe de contabilitate care au fost apoi utilizate și de firmele din jurul nostru.

În ce măsură schimbările intervenite atât în conținutul activității, cât și în metodele de lucru v-au marcat parcursul profesional?

Între multe altele, a fost nevoie să-mi însușesc operațiuni de creditare, de import-export, care au presupus participarea la acțiunile de perfecționare profesională organizate de Filiala CECCAR Călărași și să dedic timpul necesar pentru studiul individual intensiv. Am acumulat noi cunoștințe și prin extinderea serviciilor prestate la o serie de societăți cu diverse obiecte de activitate – depozit en-gros, en-detail, comerț stradal, ziaristică-tipărituri, construcții, turism, fonduri europene – câștigând, prin licitație, contracte la Ministerul Învățământului. Sigur, a fost nevoie să-mi gestionez bine timpul și am reușit să câștig încrederea și aprecierea clienților, mai ales prin consultanța acordată, astfel încât să se adopte decizii, planuri de afaceri pe baza criteriilor de optimizare. Am fost și administrator la propria mea firmă, după care, odată cu mutarea la Călărași, am fost și administrator la Bursa de Mărfuri cu sediul în Slobozia. Am putut să mă adaptez la toate aceste schimbări, ca urmare a absolvirii cursurilor de expert contabil organizate de CECCAR. Am devenit și expert evaluator, membru al ANEVAR - Filiala Sud.

Bineînțeles, nu putem omite faptul că sunteți președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Călărași…

Nu omit, deoarece însăși exercitarea profesiei este potențată de implicarea civică. Toate etapele pe care le-am amintit în evoluția mea profesională mi-au întărit convingerea că, fără slujirea interesului public prin competență și responsabilitate, prin promovarea fără derogări a principiilor etice care stau la baza activității CECCAR nu este posibil să te afirmi și să-ți consolidezi pozițiile pe piața serviciilor contabile. Clienții trebuie să vadă tot timpul în tine un om pregătit, deschis dialogului, dispus să asculte până la capăt ceea ce i se spune, să acționeze solidar în vederea creșterii performanțelor firmei.

Pentru că ați vorbit despre cerințele clienților, vă rugăm să punctați câteva dintre acțiunile Filialei CECAR Călărași menite să asigure un nivel de pregătire consonant cu evoluțiile din economia reală.

La nivelul filialei, au fost concepute și se pun în aplicare programe de pregătire profesională axate tocmai pe nevoile din prezent și din viitor care decurg din stările reale de fapt în mediul de afaceri, cu notele specifice stadiului de dezvoltare și perspectivelor județului Călărași. Totodată, avem întâlniri priodice cu întreprinzătorii și managerii, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie, ai unor instituții publice precum Tribunalul, Instituția Prefectului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Primăria Municipiului Călărași, Colegiul Economic, Registrul Comerțului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Pensii, Curtea de Conturi, Inspectoratul Județean de Poliție. Cu toate aceste prilejuri ne informăm reciproc, efectuăm schimburi de experiență, identificăm obiectivele comune pentru a le realiza tot în comun.

Întrucât există interdependențe obiective între organizațiile diferitelor profesii din sfera economică, juridică, managerială, vă rugăm să prezentați câteva acțiuni ale Filialei CECCAR Călărași menite să identifice și să valorifice modalitățile de colaborare cu acestea, în vederea micșorării decalajelor care despart județul dvs. de zonele mai avansate ale țării.

Colaborarea la care vă referiți completează și întărește raporturile amintite în răspunsul anterior, întrucât este vorba și despre implicarea autorităților locale menționate în acțiunile comune care au, într-adevăr, drept scop accelerarea a procesului de apropiere a județului Călărași de zonele mai dezvoltate ale țării. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie reuniunile găzduite de Instituția Prefectului, la care, alături de reprezentanții filialei CECCAR participă colegii noștri din structurile profesionale, precum UGIR, CNIPMMR – Filiala Călărași, ANEVAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari, Camera Consultanților Tehnici, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență etc., evident, alături de reprezentanții serviciilor publice deconcentrate și organelor specializate ale administrației locale. În acest mod, se conturează mult mai clar imaginea de ansamblu a problemelor economico-sociale ale județului și fiecare organizație în parte, potrivit profilului ei profesional, aduce propria contribuție la realizarea obiectivelor comune.

Ce anume  din programul de activitate al Filialei CECCAR Călărași se situează în centrul preocupărilor personale și de echipă?

În centrul preocupărilor personale și de echipă, așa cum se reflectă ele în programul de activitate al filialei noastre, se situează pregătirea profesională continuă, adaptată mai ales la cerințele erei digitale, prin cursuri derulate cu lectori specializați. Avem în vedere aprofundarea și dezvoltarea experienței acumulate, cum ar fi, de exemplu, depunerea în sistem electronic a rapoartelor de activitate anuale ale membrilor, precum și mai buna valorificare a Spațiului Privat Virtual (SPV), serviciu oferit de ANAF, care ne permite și nouă, profesioniștilor contabili, să cunoaștem operativ datele care ne interesează și să putem acționa în cunoștință de cauză. Atât la nivel individual, cât și pe ansamblul structurilor filialei, dezvoltăm aplicațiile oferite de noile tehnologii, ceea ce ne permite să avansăm și în privința ofertei noastre de servicii integrate. Bineînțeles, așa cum am mai arătat, îmi propun, în calitate de președinte al Comisiei de disciplină, să îmi îmbunătățesc activitatea, împreună cu colegii mei, conștienți de faptul că avem un rol important în asigurarea respectării normelor deontologice, cu accent pe măsurile care pot preîntâmpina eventuale abateri. Este vorba, în principal, despre climatul care face posibilă o atitudine etică ireproșabilă, întrucât autoexigența este cheia unui comportament care permite fiecăruia dintre noi și tuturor membrilor laolaltă să ne bucurăm de prestigiu, de autoritate, condiții obligatorii pentru a ne consolida pozițiile pe piața serviciilor contabile.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.