Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 12, 2-8 aprilie 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 611/138/127 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 123/15.02.2019

Prin prezentul ordin se actualizează modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” corespunzător modificărilor din legislația specifică generate de introducerea art. 1301 în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și necesității actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare ale acestuia.

Astfel, s-a introdus posibilitatea deducerii din creanța fiscală „Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii” (pct. 2 din Nomenclatorul „Creanțe fiscale”) a sumelor reprezentând ajutor de deces care se plătesc de instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în contul asigurărilor sociale.

Totodată, având în vedere prevederile OUG nr. 114/2018 privind salarizarea în cadrul sectorului construcții, în secțiunea „Creanțe fiscale” s-au introdus scutirile pentru sumele reprezentând impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale de sănătate scutite de la plată în perioada de raportare conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, pentru a se aplica o prevedere unitară tuturor salariaților care beneficiază de facilități fiscale în baza art. 60 din actul normativ amintit, în casetă se vor înscrie și alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.

Un alt element nou îl reprezintă introducerea unor casete pentru înscrierea cifrei de afaceri și a ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, în vederea acordării facilităților fiscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe propria răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestora. S-a avut în vedere și introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat”, din anexa nr. 4 a formularului, a unor noi poziții pentru categoriile de salariați pentru care salariul minim brut pe țară este diferențiat, în vederea stabilirii bazelor de calcul pentru CAS, CASS și contribuția asiguratorie pentru muncă, pentru identificarea salariaților care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor și beneficiază de facilități fiscale conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, precum și pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Noul format al declarației include o casetă pentru contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

În final s-a avut în vedere introducerea în secțiunea E.3 – Date detaliate privind impozitul pe venit din anexa nr. 1.2 „Anexă asigurat” la declarație a unor noi poziții pentru persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului conform Codului fiscal și altor legi speciale.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 426 din 20 februarie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 140/21.02.2019

Conform ordinului, au fost eliminate din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat următoarele poziții:

 • 52 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice;
 • 53 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă;
 • 54 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import;
 • 55 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă;
 • 56 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import.

În același timp, au fost introduse în Nomenclator următoarele poziții:

 • 77 – Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • 78 – Taxa pe activele financiare.

Modificările au apărut ca urmare a OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 169 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 154/27.02.2019

Având în vedere modificările legislative aduse Codului fiscal și Normelor metodologice de aplicare a acestuia, a fost necesară revizuirea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. Modificările au vizat înlocuirea sintagmei achiziție intracomunitară taxabilă în România cu termenul achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

De asemenea, prin dispozițiile Codului fiscal a fost reglementată posibilitatea ca persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna ca urmare a efectuării unei achiziții intracomunitare de bunuri să poată reveni la utilizarea trimestrului calendaristic drept perioadă fiscală, dacă nu mai efectuează astfel de achiziții. În acest sens, potrivit prevederilor art. 322 alin. (8), persoana impozabilă depune formularul 94 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 451 din 25 februarie 2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 156/27.02.2019

Conform ordinului, contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal se încasează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.06.00 „Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor”, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, și se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în contul 28.A.20.11.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 452 din 25 februarie 2019 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 156/27.02.2019

Prin acest act normativ, în Nomenclatorul obligațiilor care se plătesc în contul unic sunt introduse și următoarele poziții:

 • 331 – Taxa pe activele financiare;
 • 381 – Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 508 din 28 februarie 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 171/04.03.2019

Prin prezentul ordin a fost modificată Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, fiind eliminate următoarele condiții pentru obținerea atestatului de comercializare:

 • deținerea de spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință;
 • produsele energetice comercializate în baza atestatului să fie recepționate și livrate fizic doar din depozitul angro autorizat.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 din 12 martie 2019 pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/14.03.2019 

Conform acestei ordonanțe de urgență, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. Totodată, termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru anul 2018 se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

De asemenea, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.