Întreprinderile sociale vor putea obține, până la sfârșitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

Întreprinderile sociale vor putea obține, până la sfârșitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

Numărul 24, 13-19 septembrie 2016  »  Fonduri europene

Până la sfârșitul acestui an, întreprinderile care activează în economia socială vor putea obține, de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare SOLIDAR, pregătită în acest sens de Ministerul Fondurilor Europene, singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească cei interesați fiind aceea ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din Legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.

Ce sunt întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție

Întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înființare și organizare, definiția și principiile economiei sociale.

Întreprinderile sociale de inserție pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.

Peste 10.000 de entități juridice activează deja în economia socială

Peste 10.000 de entități juridice, sub diverse forme, activează deja în economia socială și ar putea solicita atestarea ca întreprindere socială. Acestea nu se limitează la domeniile specifice în care își desfășoară activitatea, ci facilitează adesea inovarea și contribuie la atingerea priorităților Strategiei Europa 2020, îndeosebi prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea problemelor sociale care întrețin sărăcia.

În prezent, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare pregătesc un sistem pentru obținerea, în termen de 30 de zile din momentul depunerii dosarului complet, a atestatului de întreprindere socială sau a certificatului de întreprindere socială de inserție, acesta din urmă dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca socială.

Adresă unică de contact la MMFPSPV pentru cei interesați

Ministerul Muncii a înființat deja un compartiment dedicat economiei sociale și o adresă unică de contact: intreprinderisociale@mmuncii.ro. Compartimentul funcționează în cadrul Direcției Politici de Ocupare Competențe și Mobilitate Profesională și are sarcina de a elabora politicile și strategiile în domeniul economiei sociale, de a promova și sprijini întreprinderile sociale și, de asemenea, de a furniza informații specifice persoanelor fizice și juridice interesate.

Mai mult, pentru promovarea prevederilor normelor de aplicare a Legii economiei sociale, MMFPSPV a realizat un infografic și un scurt film care sintetizează prevederile legale și pașii pe care întreprinderile sociale trebuie să îi urmeze pentru atestarea ca întreprindere socială, respectiv pentru certificarea ca întreprindere socială de inserție.

Toate aceste demersuri au loc în contextul aprobării, de către Guvern, la 10 august 2016, a Hotărârii nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

SOLIDAR – linia de finanțare dedicată dezvoltării economiei sociale, pregătită de MFE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pregătește, în același timp, o linie de finanțare în valoare de 20 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, dedicată consolidării economiei sociale – SOLIDAR – Sprijin pentru consolidarea economiei sociale. Cei care doresc să beneficieze de aceste fonduri trebuie să aibă cel puțin un an de activitate, să respecte principiile și criteriile din Legea economiei sociale și, de asemenea, să obțină atestatul de întreprindere socială, document pe care îl vor depune în etapa de contractare.

Proiectele vor fi depuse prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice „SOLIDAR – Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”.

SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis elaborată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă ce vizează să sprijine cel puțin 200 de întreprinderi sociale), pentru care sunt alocate fonduri totale de 111,473 milioane de euro. Suma va fi direcționată către dezvoltarea și înființarea de întreprinderi sociale, prin acordarea de granturi și împrumuturi sub forma unor instrumente financiare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.