La început a fost cuvântul...

Cum se vinde mai bine marfa

Cum se vinde mai bine marfa

Limbajul cotidian, inclusiv cel profesional, reflectă în bună măsură ceea ce se vede şi se spune în spaţiul publicităţii. Repetarea unor formule din diverse reclame se imprimă, cum se afirmă, cu dreptate, pe scoarţa cerebrală şi se transformă în formule tip, nu de puţine ori greşite din punct de vedere lingvistic şi logic. Din păcate, ne stau la dispoziţie prea multe exemple în acest sens.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Avanpremieră la dezbateri menite să îmbogățească teoria și să eficientizeze practica profesiei contabile

Avanpremieră la dezbateri menite să îmbogăţească teoria şi să eficientizeze practica profesiei contabile

În numerele precedente am informat pe larg cititorii în legătură cu programul şi modul de desfăşurare a dezbaterilor de la apropiatul Congres al Profesiei Contabile. Dat fiind stadiul avansat al pregătirilor, care implică şi concretizarea temelor care vor fi examinate la importantul forum, includem în ediţia de faţă opiniile şi precizările moderatorilor la două dintre sesiunile programate, urmând ca în ediţia viitoare să ne referim şi la celelalte sesiuni.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Impactul tehnologiilor informaționale asupra sistemelor de contabilitate

Impactul tehnologiilor informaţionale asupra sistemelor de contabilitate

Doina Prodan Palade, Florentin-Emil Tanasă

Condiţiile economice actuale marcate de progresul impresionant al tehnologiei in­for­maţiei şi utilizarea internetului au schimbat mediul de afaceri. În prezent, cele mai multe probleme de contabilitate şi financiare nu pot fi rezolvate fără uti­lizarea noilor tehnologii, cum ar fi calculatoarele, dispozitivele de stocare a datelor, telefoanele, ta­bletele sau alte dispozitive digitale personale.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Agenda CECCAR

Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Naţională a Contabilului Român

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a instituit, acum mai bine de 10 ani, şi anume în 2004, Ziua Naţională a Contabilului Român, pentru a marca rolul profesioniştilor contabili în bunul mers al afacerilor şi dezvoltarea economică în general. Ziua Naţională a Contabilului Român este sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie de filialele CECCAR, prin manifestări cultural-ştiinţifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde. Programul manifestărilor şi locaţiile stabilite la nivelul fiecărei filiale sunt redate mai jos.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Filiala CECCAR Argeș: Discuții pe tema legislației fiscale

Filiala CECCAR Argeş: Discuţii pe tema legislaţiei fiscale

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş a găzduit miercuri, 7 septembrie a.c., seminarul cu tema Legislaţie fiscală – informaţii, noutăţi şi cazuistică, organizat în parteneriat cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Filiala CECCAR Argeş a participat la eveniment prin vicepreşedintele Angelica Toma şi directorul executiv, Marilena Pîrvulescu.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Filiala CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala CECCAR Dolj a organizat miercuri, 31 august a.c., un seminar pe teme de fiscalitate, la care au participat specialişti ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj. Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul filialei şi a avut ca scop prezentarea noutăţilor legislative referitoare la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Filiala CECCAR Ialomița: Declarația 394, între teorie și practică

Filiala CECCAR Ialomiţa: Declaraţia 394, între teorie şi practică

Subiecte de actualitate legislativă au fost abordate pe parcursul întâlnirii de lucru cu reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, organizată de Filiala CECCAR Ialomiţa la 25 august a.c. Dezbaterile s-au concentrat pe Declaraţia 394, fiind analizată cu precădere modalitatea întocmirii acesteia, aspect de interes în rândul membrilor, amintind aici metoda de reflectare în declaraţie a facturilor primite ulterior depunerii formularului, dar care au dată dintr-o lună aflată în perioada de raportare.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Liber-profesioniștii și asigurările obligatorii de sănătate

Liber-profesioniştii şi asigurările obligatorii de sănătate

Filiala Ialomiţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a organizat, la 30 august a.c., o întâlnire de lucru cu conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, respectiv preşedintele Mihai Geantă, şi alţi reprezentanţi ai instituţiei. Întrunirea s-a desfăşurat la sediul filialei şi a abordat subiecte ce privesc profesioniştii contabili în calitate de prestatori de servicii, dar şi de beneficiari ai asigurărilor de sănătate.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Colaborarea dintre profesioniștii contabili și Direcția Județeană de Statistică, pe masa dezbaterilor la CECCAR Ialomița

Colaborarea dintre profesioniştii contabili şi Direcţia Judeţeană de Statistică, pe masa dezbaterilor la CECCAR Ialomiţa

Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa, Marius Pirpiliu, a participat la o masă rotundă organizată de CECCAR Ialomiţa, care a avut loc vineri, 30 august a.c., la sediul filialei. Întâlnirea a avut ca obiectiv clarificarea unor aspecte ce ţin de relaţia specialiştilor în domeniul financiar-contabil cu instituţia mai sus menţionată, printre care imposibilitatea utilizării de către membrii filialei a portalului e-SOP pentru încărcarea şi transmiterea raportărilor (...).

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVIII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVIII)

Accentul pe care îl punem în această retrospectivă pe tematicile dezbătute la Congresele Profesiei Contabile din perioada postdecembristă are o motivaţie lesne de înţeles: toate aceste reuniuni s-au constituit în prilejuri cum nu se poate mai oportune pentru definirea obiectivelor CECCAR şi ale membrilor Corpului determinate în special de evoluţiile economico-sociale din ţară şi de peste hotare.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Fonduri europene

MFE a publicat Ghidul final pentru apelul de proiecte „România Start-up Plus”

MFE a publicat Ghidul final pentru apelul de proiecte „România Start-up Plus”

După cum am informat, pe scurt, în rubrica Telex a publicaţiei noastre, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat Ghidul final pentru apelul de proiecte „România Start-up Plus”, în valoare de 105 milioane de euro din alocarea aferentă Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă. Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică la 11 iulie şi dezbătut în şedinţa publică din data de 25 iulie 2016.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Întreprinderile sociale vor putea obține, până la sfârșitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

Întreprinderile sociale vor putea obţine, până la sfârşitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

Până la sfârşitul acestui an, întreprinderile care activează în economia socială vor putea obţine, de la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, un atestat prin care li se recunoaşte statutul de actor al economiei sociale şi le oferă, în acelaşi timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Direct de la sursă

Proiectul România competitivă: educația – prioritate absolută

Proiectul România competitivă: educaţia – prioritate absolută

Întrucât una dintre preocupările principale ale CECCAR o constituie formarea viitorilor specialişti în profesia contabilă, prezintă un interes deosebit concluziile care au fost formulate la a opta sesiune de consultări privind proiectul România competitivă, consultări centrate pe tema educaţie – considerată prioritate absolută –, inclusă în seria celor 16 consultări ce au loc pe marginea proiectului. Astfel, a fost posibil să se concretizeze următoarele obiective.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

A fost lansat newsletterul InvestRomania

A fost lansat newsletterul InvestRomania

InvestRomania a lansat newsletterul prin care va oferi lunar date de ordin macroeconomic, investiţional şi, nu în ultimul rând, informaţii despre activităţile departamentului. Alături de website-ul InvestRomania (investromania.gov.ro) şi Ghidul Investitorului StrăinMade in Romania (The Foreign Investor’s Guide 2016), acesta reprezintă cel mai recent instrument elaborat de echipa InvestRomania pentru facilitarea accesului la informaţie relevantă din sfera economică, cu accent pe domeniul investiţiilor străine.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Comisia Europeană propune ca 2018 să fie Anul european al patrimoniului cultural

Comisia Europeană propune ca 2018 să fie Anul european al patrimoniului cultural

Comisia Europeană (CE) a înaintat Parlamentului European şi Consiliului propunerea ca 2018 să fie desemnat Anul european al patrimoniului cultural. Astfel, CE intenţionează să evidenţieze rolul patrimoniului cultural al Europei în promovarea unui sentiment comun de istorie şi identitate. „Prin situri arheologice, arhitectură, castele medievale, tradiţii folclorice şi arte, patrimoniul cultural al Europei ocupă un loc central în memoria colectivă şi identitatea cetăţenilor europeni.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

BCE: Un număr mare de proprietari de locuințe poate avea un efect negativ asupra stabilității financiare

BCE: Un număr mare de proprietari de locuinţe poate avea un efect negativ asupra stabilităţii financiare

Creşterea numărului de proprietari de locuinţe dintr-o ţară poate avea un efect negativ asupra stabilităţii financiare din cauza extinderii ciclurilor de creditare, relevă un nou studiu publicat de economistul Băncii Centrale Europene (BCE), Gerhard Rünstler, citat de Agerpres. Studiul analizează cazul Marii Britanii şi cel al Germaniei.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Circa 160 de miliarde de euro pierduți ca urmare a necolectării TVA în UE în 2014

Circa 160 de miliarde de euro pierduţi ca urmare a necolectării TVA în UE în 2014

Conform cifrelor publicate recent de Comisia Europeană (CE), în 2014, veniturile pierdute ca urmare a necolectării TVA în UE se ridică la suma impresionantă de 159,5 miliarde de euro. „Cercetările arată că diferenţa dintre veniturile din TVA preconizate şi sumele efectiv colectate (aşa-numitul «deficit de încasare a TVA») s-a ridicat din nou la o cifră anuală inacceptabil de ridicată. Aceste constatări stau la baza apelului lansat recent de Comisie de a revizui sistemul de TVA din UE pentru a-l face mai eficient şi a combate frauda”.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2017-2018

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2017-2018

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, invită liceeni cu cetăţenie română să participe în programul FLEX 2017-2018. „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) va promova, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, programul FLEX în liceele româneşti”, se precizează într-un comunicat al instituţiei.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Breviar statistic

Investițiile nete în economia națională s-au majorat cu 8,7% în S1

Investiţiile nete în economia naţională s-au majorat cu 8,7% în S1

În primul semestru al acestui an, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 29,312 miliarde de lei, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS). „În semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 8,7%, creştere înregistrată la toate elementele de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport), cu 13,3%, lucrări de construcţii noi, cu 6,1%, şi la alte cheltuieli, cu 1,7%”.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Rezervele valutare la BNR, 32,968 miliarde de euro la finalul lunii august

Rezervele valutare la BNR, 32,968 miliarde de euro la finalul lunii august

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau, la 31 august a.c., la nivelul de 32,968 miliarde de euro, faţă de 32,659 miliarde de euro la 31 iulie 2016, potrivit datelor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc intrări de 790 de milioane de euro reprezentând alimentarea contului Comisiei Europene (621 de milioane de euro), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Eurostat: România, lider în UE la sporul de vânzări prin comerțul cu amănuntul, în iulie

Eurostat: România, lider în UE la sporul de vânzări prin comerţul cu amănuntul, în iulie

Volumul comerţului cu amănuntul în România a urcat cu 13,5% în iulie, comparativ cu perioada similară din 2015, aceasta fiind cea mai mare creştere în ritm anual înregistrată de o ţară membră a Uniunii Europene, arată datele publicate luni, 5 septembrie, de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres. În Zona Euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,9% în ritm anual, în timp ce în Uniunea Europeană s-a înregistrat un avans de 3,5%.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Câștigul salarial mediu nominal brut, 2.875 lei în luna iulie

Câştigul salarial mediu nominal brut, 2.875 lei în luna iulie

În luna iulie, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.875 lei, cu numai un leu mai mare decât în iunie. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.078 lei, înregistrând aceeaşi valoare ca în luna precedentă, informează INS. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5.487 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (1.296 lei).

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Costul orar al forței de muncă s-a mărit, în formă brută, cu 6,3% în T2 față de T1

Costul orar al forţei de muncă s-a mărit, în formă brută, cu 6,3% în T2 faţă de T1

În trimestrul al doilea din 2016, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 5,86% faţă de trimestrul precedent şi de 11,97% faţă de acelaşi interval al anului anterior. În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (6,30%, respectiv 11,95%), reiese din datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Numărul locuințelor date în folosință a crescut cu 4.572 în primul semestru

Numărul locuinţelor date în folosinţă a crescut cu 4.572 în primul semestru

În primul semestru al anului au fost date în folosinţă 24.106 locuinţe, în creştere cu 4.572 de unităţi faţă de acelaşi interval din anul precedent, relevă datele publicate de INS. Pe medii de rezidenţă, în semestrul I 2016, cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul urban, ca pondere reprezentând 56,0% din total.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Comentariul ediției

Ce confirmă și ce infirmă creșterea PIB din primul semestru?

Ce confirmă şi ce infirmă creşterea PIB din primul semestru?

Teodor Brateş

Sunt convins că profesioniştii contabili au aşteptat cu interes ziua de 6 septembrie a.c. deoarece era programată apariţia comunicatului oficial al Institutului Naţional de Statistică (INS) privind datele provizorii referitoare la evoluţia PIB în primul semestru al acestui an. Tot în CECCAR Business Magazine am comentat şocul produs de estimarea-semnal de luna trecută. Aproape nimeni nu se aştepta la o creştere economică de 5,2%.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Eveniment

Drapelul României la CERN

Drapelul României la CERN

Alexandra Rizea

Recent, la sediul din Geneva al Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) s-a înălţat drapelul României, ca act simbolic de confirmare a aderării ţării noastre la prestigiosul centru ştiinţific nu numai continental, ci şi mondial. Nu cred că există concetăţean care să nu fie interesat de un asemenea eveniment.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public”

„Profesia contabilă a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public”

Interviu cu ec. Maria Andor, preşedintele Filialei CECCAR Satu Mare: „Referitor la întrebarea dvs., pornesc de la definiţia cuvântului „carieră” – definiţie dată de specialişti în materie –, potrivit căreia cariera reprezintă totalitatea profesiilor, meseriilor, ocupaţiilor, rolurilor sociale, familiale, funcţiilor, experienţelor de muncă, timpului liber, hobby-urilor. Cu alte cuvinte, este viaţa însăşi.”

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

SIOMAX, din Târgu-Jiu – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Gorj

SIOMAX, din Târgu-Jiu – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Gorj

Societatea SIOMAX a luat fiinţă în anul 1994, iar din anul 2000 a devenit membră CECCAR. Domeniile în care îşi desfăşoară activitatea sunt în principal contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal. Pornind de la credinţa că o societate profesională şi un profesionist contabil trebuie să aibă în vedere şi continuarea activităţii prin pregătirea tinerei generaţii, astfel ca mâine să se poată continua ceea ce s-a început astăzi, SIOMAX a promovat în permanenţă, în activitatea pe care o desfăşoară, tinerii aflaţi la început de carieră, cărora le-a solicitat ca odată cu perfecţionarea profesională să îşi îmbogăţească cunoştinţele cu normele profesionale emise de CECCAR şi la momentul potrivit să poată îndeplini exigenţele pentru a deveni membri CECCAR.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Formularul 394 – pregătirea informațiilor și raportarea în noul format – partea a II-a –

Formularul 394 – pregătirea informaţiilor şi raportarea în noul format – partea a II-a –

Nicu Popa

Noile prevederi privind formularul 394 „De­cla­raţie informativă privind livrările/pres­tările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” pun contribuabilii într-o situaţie nu tocmai uşoară. Cantitatea mare de informa­ţii ce urmează a fi oferită fiscului prin inter­mediul acestui nou format al declaraţiei 394 poate fi obţinută numai prin modi­ficări semnificative ale sistemelor informatice utili­zate, printr-o atenţie sporită a opera­torilor de date, care trebuie să respecte noi criterii pentru introducerea documentelor sau prelucrarea informaţiilor, şi, nu în ultimul rând, printr-un efort mult mai mare necesar pentru culegerea altor date care trebuie raportate.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind fuziunea societăților – partea I –

Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind fuziunea societăţilor
– partea I –

Acest articol îşi propune să analizeze şi să exemplifice principalele aspecte privind fuziunea societăţilor, pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Inovarea în IMM-uri: percepții, realități, perspective

Inovarea în IMM-uri: percepţii, realităţi, perspective

După cum am mai informat, în Carta Albă a IMM-urilor, ediţia 2016, elaborată sub egida Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), sunt abordate, coerent şi sistematic, percepţiile unui eşantion reprezentativ de întreprinzători privind principalele domenii de activitate şi provocări cu care se confruntă acest segment important al economiei.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

MECRMA a selectat CEC Bank și Banca Transilvania ca partenere în implementarea programelor START și SRLD

MECRMA a selectat CEC Bank şi Banca Transilvania ca partenere în implementarea programelor START şi SRLD

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) a anunţat că a selectat, ca partenere în implementarea Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri şi programului START 2016, CEC Bank şi Banca Transilvania, instituţii de credit care şi-au depus ofertele în termenul solicitat pe site-ul www.aippimm.ro.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Schemă de ajutor de minimis pentru meșteșuguri și artizanat

Schemă de ajutor de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat

Operatorii economici din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului vor beneficia de ajutor de minimis în condiţiile în care Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), Memorandumul cu tema Încadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Curier legislativ

A fost înființată Comisia de dialog social privind sistemul național de asistență socială

A fost înfiinţată Comisia de dialog social privind sistemul naţional de asistenţă socială

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Dragoş Pîslaru, a aprobat, prin ordin al ministrului, înfiinţarea Comisiei de dialog social privind sistemul naţional de asistenţă socială. „Necesitatea asigurării unor servicii de asistenţă socială de calitate, prin creşterea vizibilităţii problemelor în domeniu, şi cunoaşterea nevoilor personalului care asigură serviciile sociale sunt câteva dintre argumentele care au condus la înfiinţarea acestei comisii”, se precizează într-un comunicat al ministerului.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Stimulente fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare

Stimulente fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare

Miniştrii Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Finanţelor Publice, Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au semnat un ordin comun prin care au fost stabilite criteriile, condiţiile, procedura de calcul a scutirii şi documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute de OUG nr. 32/2016, informează un comunicat al instituţiilor amintite.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Noi acte normative

Noi acte normative

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.938 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 680/02.09.2016)

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte legislative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Proiect de ordonanţă de urgenţă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; Ordin al Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Revista presei economice

Nevoia de o Strategie economică viabilă

Nevoia de o Strategie economică viabilă

În numerele precedente ale publicaţiei noastre am subliniat deseori necesitatea de a se accelera procesul de elaborare a unei Strategii energetice viabile. Practic, în momentul de faţă, ţara noastră nu dispune de un document consistent care să prefigureze „destinul” energetic românesc. Un răspuns referitor la acest deziderat a fost dat la a IV-a ediţie a Conferinţei iniţiate de ziarul Bursa, intitulată Energia în priză.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Viitorul, probabil și posibil, al transporturilor în România

Viitorul, probabil şi posibil, al transporturilor în România

Revista Capital (nr. 37, 12-18 septembrie a.c.) continuă investigaţiile referitoare la stadiul actual şi perspectivele infrastructurii economiei noastre naţionale. Două pagini sunt consacrate interviului acordat de Sorin Buşe, ministrul Transporturilor. În răspunsurile date de proaspătul demnitar (a fost învestit recent în funcţie) se fac afirmaţii de larg interes, precum cele care vizează o certă relansare a companiei TAROM, soluţionarea problemelor grave şi complexe cu care se confruntă companiile CFR Marfă şi CFR Călători pentru a se ajunge la tema cea mai „fierbinte”, respectiv autostrăzile.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

„Coșul de cumpărături” – comparații utile

„Coşul de cumpărături” – comparaţii utile

În Ziarul Financiar din 8 septembrie a.c., Cristina Roşca prezintă date de mare interes care conturează un concludent tablou comparativ pe tema raportului dintre salarii şi cheltuielile incluse în „coşul de cumpărături”. Astfel se relevă că preţurile pentru multe alimente de bază sunt aliniate în ţara noastră inclusiv cu cele din state puternic dezvoltate, în condiţiile în care diferenţele în materie de salarizare sunt considerabile.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Lumea în care trăim

Deloitte CE Top 500: Apetitul pentru consum menține România în top

Deloitte CE Top 500: Apetitul pentru consum menţine România în top

Apetitul crescut pentru consum a făcut ca retailul să fie motorul creşterii României în anul trecut, plasând ţara noastră pe locul al IV-lea în cea de-a 10-a ediţie a Deloitte CE Top 500, care are ca temă transformarea digitală. Potrivit clasamentului, veniturile totale ale companiilor din România prezente în CE Top 500 au fost de 46,4 miliarde de euro, în creştere uşoară faţă de 2014. Companiile din retail au înregistrat cea mai mare rată de creştere, de 17,8%, reprezentând 20% din totalul companiilor româneşti prezente în clasament.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Creditele neperformante, o provocare sistemică pentru băncile europene

Creditele neperformante, o provocare sistemică pentru băncile europene

Organismele europene de reglementare din sectorul financiar au tras un semnal de alarmă asupra creditelor neperformante care afectează bilanţurile băncilor din regiune, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Într-un raport cu privire la riscurile financiare publicat recent, agenţiile europene care stabilesc normele şi standardele tehnice pentru bănci, companii de asigurări şi pieţe financiare au cerut un efort comun pentru soluţionarea problemei creditelor neperformante.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

BCE a lăsat dobânda de referință la 0%

BCE a lăsat dobânda de referinţă la 0%

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu modifice dobânzile şi, de asemenea, a promis că va derula programul de achiziţii de active, în valoare de 80 de miliarde de euro pe lună, cel puţin până în luna martie a anului viitor, informează Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, citat de Agerpres, instituţia precizează că la şedinţa care a avut loc la 8 septembrie a.c.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Pentru a combate evaziunea fiscală, Danemarca cumpără date din dosarul „Panama Papers”

Pentru a combate evaziunea fiscală, Danemarca cumpără date din dosarul „Panama Papers”

Danemarca va plăti unei surse anonime mai multe milioane de coroane pentru informaţii cu privire la câteva sute de cetăţeni danezi menţionaţi în scandalul „Panama Papers” despre un vast sistem de evaziune fiscală, a declarat ministrul danez de Finanţe, Karsten Lauritzen, informează DPA, citat de Agerpres.”

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Roza vânturilor

Concerte jazz, la București

Concerte jazz, la Bucureşti

Ritmuri de jazz vor cuprinde Capitala în această toamnă cu prilejul celei de-a V-a ediţii a Bucharest Jazz Festival, care va avea loc între 19 şi 25 septembrie în Piaţa George Enescu şi la Hanul Gabroveni. Bucharest Jazz Festival este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi aduce în atenţia pasionaţilor de jazz concerte cu artişti consacraţi ai genului, precum şi cu artişti aflaţi la început de carieră şi evenimente conexe (expoziţii, conferinţe, proiecţii) menite să ofere o imagine de ansamblu a fenomenului jazz.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Noaptea Albă a Filmului Românesc

Noaptea Albă a Filmului Românesc

Filme de ficţiune şi documentare premiate în marile festivaluri, drame, comedii şi thrillere în proiecţii speciale sau în avanpremieră îi vor ţine pe iubitorii de cinema în faţa marelui ecran vineri, 16 septembrie, cu ocazia celei de-a VII-a ediţii a Nopţii Albe a Filmului Românesc. Evenimentul, organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, ArCuB şi al Primăriei Municipiului Bucureşti, se va desfăşura în diverse locaţii din Capitală şi propune o vizionare-maraton a celor mai recente producţii româneşti, precum şi a unor filme clasice memorabile.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio – RadiRo

Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo

Între 23 septembrie şi 1 octombrie va avea loc la Bucureşti Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo, eveniment de amploare, care aduce pe aceeaşi scenă ansambluri simfonice din întreaga lume. Ajuns la a treia ediţie, festivalul este organizat de Radio România şi are loc o dată la doi ani. 9 concerte, 6 orchestre simfonice din Europa şi Asia, dirijori şi solişti care ţin capul de afiş al scenei muzicale internaţionale, aceasta ar fi, pe scurt, oferta ediţiei din acest an cu care organizatorii îşi propun să atragă melomanii.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 24, 13-19 septembrie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.