Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

Numărul 20-21, 16-29 august 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: În demersul nostru retrospectiv am inclus, până acum, patru perioade distincte: precursorii și pionierii profesiei contabile până la realizarea Marii Uniri; anii interbelici; regimurile totalitare, cu accent pe cel comunist; procesele și fenomenele postdecembriste. Am ajuns, astfel, în lunile și anii imediat următori primului Congres al Profesiei Contabile, desfășurat în 1994. Punctul de pornire spre tranziția la economia de piață a avut și are, în continuare, semnificații deosebite echivalente cu ceea ce îndeobște numim punerea de temelii solide unui edificiu menit să dăinuie. (vezi episoadele precedente)

Anii premierelor legislative și organizaționale

1995 este anul când a apărut Legea nr. 42 pentru aprobarea OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pe această bază s-a organizat prima sesiune de examene pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. În acest sens, a fost emisă HG nr. 316/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea examenelor pentru dobândirea calității de expert contabil și de contabil autorizat. De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de organizare a CECCAR, împreună cu Codul privind conduita etică și profesională. Toate aceste acte normative au reprezentat fundamentele juridice ale unei profesii care se afirma tot mai puternic în spațiul economico-social național. Este bine să ne reamintim că persoana care obținea calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat avea 10 obligații, care sunt în vigoare și astăzi:
  1. să fie loial față de clientul său;
  2. să nu fie influențat în desfășurarea muncii sale;
  3. să fie fairplay cu colegii de breaslă;
  4. să fie cinstit;
  5. să fie la curent cu toate noutățile meseriei sale;
  6. să-și desfășoare munca în mod științific;
  7. să fie discret, să știe să păstreze secretul constatărilor în munca pentru care a fost angajat;
  8. să-și păstreze demnitatea și să-și exprime raportul cu obiectivitate;
  9. să ducă o viață morală;
  10. să fie mândru că poartă titlul de expert contabil sau de contabil autorizat.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 42/1995 și desfășurarea Conferinței Naționale a CECCAR în luna octombrie 1995 au marcat, oficial, începutul exercitării profesiei libere și independente de expert contabil și de contabil autorizat, precum și așezarea organizației noastre profesionale în contextul internațional al acelei perioade. Avem toate temeiurile să considerăm că, din 1995, Corpul Experților Contabili din România s-a manifestat ca unul dintre cele mai puternice organisme nonguvernamentale din societatea românească și principalul promotor al reformei din domeniul profesiei, având, astfel, un rol din ce în ce mai mare în ansamblul preocupărilor pe care puterea, societatea civilă le-au avut în respectiva etapă. Reforma în domeniul profesiei contabile a avut rațiuni profunde în condițiile în care agenții economici au dobândit drepturi și libertăți specifice economiei de piață.

Odată create aceste premise, Consiliul Superior a inițiat măsuri pentru reglementarea aspectelor și domeniilor aferente, ceea ce a permis ca la Conferința Națională din octombrie 1995 să se înregistreze încă o premieră, și anume aprobarea Normelor de audit financiar și certificarea bilanțului contabil.

Conducerea CECCAR a mai urmărit atingerea a două deziderate fundamentale: acela de a face cunoscută activitatea profesiei contabile române în lume și acela de a aduce recunoașterea internațională organizației.

Au fost inițiate acțiuni în sensul stabilit:
– în planul relațiilor bilaterale cu organizațiile și institutele profesionale similare din alte țări, în vederea stabilirii de relații de cooperare directe, care să avantajeze profesia română printr-un schimb fructuos de experiență sau prin acordarea de asistență profesiei noastre;
– în planul relațiilor multilaterale, urmărindu-se afilierea CECCAR la organizațiile europeană și mondială de vocație contabilă și de audit.

Potrivit celor două direcții de acțiune, s-au stabilit primele contacte cu organizații similare din țări precum Marea Britanie, Italia, Franța, Ungaria, Cehia, Slovacia, Suedia. Chiar în cursul anului 1995 au avut loc în România trei sesiuni de pregătire, organizate împreună cu experți francezi și italieni, în domenii de interes major pentru profesia contabilă, precum și în domeniul creării unor formatori români.

Strângând permanent legăturile cu organizațiile profesionale mari din Europa, reprezentanții Corpului au participat la cel de-al 50-lea Congres al experților contabili francezi și la cel de-al 28-lea Congres al profesiei italiene, precum și la sesiunea anuală a comisarilor de conturi francezi și la simpozionul internațional organizat la Trieste (Italia).

Se poate considera că prin aceste demersuri CECCAR a fost un veritabil precursor al procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. Din toamna anului 1995 au început tatonările pentru admiterea CECCAR în Federația Experților Contabili Europeni (FEE), ca organism specializat pe plan european, și în Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

În octombrie 1995, CECCAR a transmis la FEE prechestionarul necesar în vederea studierii situației profesiei contabile din țara noastră, pentru a se stabili dacă poate aspira la intrarea în comunitatea europeană de profil. Ca urmare a analizei aferente și a îndeplinirii unor criterii obligatorii, CECCAR a fost invitat la reuniunea din decembrie 1995 a FEE, pentru a susține Raportul privind condițiile existente și modul de exercitare a profesiei în țara noastră. Prin toate aceste momente s-a realizat treptat o integrare organică a CECCAR atât în organismele europene, cât și în cele mondiale ale profesiei contabile.

În anul următor s-au consolidat toate mecanismele de afirmare a profesiei contabile în țară și peste hotare, astfel încât a fost posibil ca organizația noastră profesională să participe ca membru la Adunarea Generală a FEE din decembrie 1996.

Revenind la activitatea internă, reamintim că în zilele de 23 și 24 octombrie 1996 a avut loc la Sibiu Congresul al XI-lea al Profesiei Contabile din România. Expunerea introductivă a președintelui CECCAR a fost intitulată Locul și rolul profesiunii contabile, al profesionistului contabil în viața economică și socială a României. A urmat la cuvânt Francesco Serao, vicepreședinte al Consiliului Național al Doctorilor Comercialiști din Italia, membru în conducerea IFAC, cu expunerea intitulată Federația mondială a profesiunii contabile – IFAC: prezent și viitor.

Lucrările Congresului au continuat cu expuneri ale membrilor conducerii CECCAR și conducerilor filialelor, precum și ale oaspeților de peste hotare.

Un moment solemn l-a constituit înmânarea diplomei și medaliei „75 de ani de la înființarea Corpului”, realizându-se, astfel, un adevărat arc peste timp între trecutul, prezentul și viitorul CECCAR.

Medalia „75 de ani de la înființarea Corpului”

Din desfășurarea lucrărilor Congresului s-au desprins numeroase elemente care s-au constituit în contribuții valoroase la îmbogățirea teoriei și practicii contabile, relevându-se că viziunea CECCAR este întru totul consonantă cu procesele și tendințele manifestate pe plan mondial. Dacă ar fi să sintetizăm toate aceste contribuții, trebuie spus că nimic nu ar fi mai potrivit decât să reamintim sloganul sub care s-au desfășurat lucrările Congresului, și anume: Competență, Independență, Responsabilitate.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.