La început a fost cuvântul...

Ineficiența în ipostază lingvistică

Ineficiența în ipostază lingvistică

Am mai avut prilejul să ne referim la noțiunea de „eficiență” folosită inadecvat. Cele mai multe erori pe această temă vizează confuzia dintre „efect” și... „eficiență”. Apare necesar să repetăm definiția corectă, deoarece, din păcate, nu se prea înțelege despre ce este vorba. „Eficiența” indică un raport, cel dintre „efort” și „efect”. Prin urmare, atunci când avem în vedere doar „efectul”, nu este cazul să apelăm la noțiunea de „eficiență”. Cum bine o știu mai ales experții contabili, poate fi obținut același rezultat („efect”) cu „eforturi” extrem de diferite.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Implicare și transparență

Despre controversatul Formular 088

Despre controversatul Formular 088

CECCAR

Ca urmare a scrisorii de poziție din partea conducerii CECCAR, scrisoare prezentată în numărul precedent al publicației noastre, privind deja celebrul Formular 088, președintele ANAF, Eugen-Dragoș Doroș, a transmis un răspuns oficial din partea instituției pe care o reprezintă. Este de subliniat faptul că în forma definitivă a Ordinului președintelui ANAF nr. 2.048/2016, care a intrat în vigoare la 31 iulie a.c., au fost luate în considerare unele observații și propuneri din partea CECCAR, inclusiv din documentul oficial al conducerii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Agenda CECCAR

Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a instituit, acum mai bine de 10 ani, și anume în 2004, Ziua Națională a Contabilului Român, pentru a marca rolul profesioniștilor contabili în bunul mers al afacerilor și dezvoltarea economică în general. Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie de filialele CECCAR, prin manifestări cultural-științifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane și mese rotunde. Programul manifestărilor și locațiile stabilite la nivelul fiecărei filiale sunt redate mai jos.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Filiala CECCAR Dâmbovița: Schimb de experiență cu mediul de afaceri și AJFP Dâmbovița

Filiala CECCAR Dâmbovița: Schimb de experiență cu mediul de afaceri și AJFP Dâmbovița

Membri ai Filialei CECCAR Dâmbovița au participat, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, de conducători ai compartimentelor financiar-contabile din diverse entități economice, la întâlnirea cu contribuabilii organizată de AJFP Dâmbovița, ce a avut loc la Târgoviște, la începutul lunii august. Prin participarea filialei au fost consolidate relațiile de colaborare dintre CECCAR Dâmbovița și AJFP, prin care se urmărește schimbul de experiență cu instituții autorizate în interpretarea legislației fiscale și a celei contabile.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Discuții privind adaptarea activităților financiar-contabile la cerințele pieței, la CECCAR Dâmbovița

Discuții privind adaptarea activităților financiar-contabile la cerințele pieței, la CECCAR Dâmbovița

Filiala Dâmbovița a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat o întâlnire de lucru, la începutul lunii august, cu membrii filialei, pentru a dezbate informațiile profesionale necesare utilizării programelor informatice și softurilor de contabilitate, în vederea dezvoltării activităților membrilor CECCAR în funcție de cerințele pieței.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

În demersul nostru retrospectiv am inclus, până acum, patru perioade distincte: precursorii și pionierii profesiei contabile până la realizarea Marii Uniri; anii interbelici; regimurile totalitare, cu accent pe cel comunist; procesele și fenomenele postdecembriste. Am ajuns, astfel, în lunile și anii imediat următori primului Congres al Profesiei Contabile, desfășurat în 1994. Punctul de pornire spre tranziția la economia de piață a avut și are, în continuare, semnificații deosebite echivalente cu ceea ce îndeobște numim punerea de temelii solide unui edificiu menit să dăinuie.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Ediția a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România are în vedere o problematică de actualitate care scoate în evidență preocupările profesioniștilor contabili în căutarea de soluții aplicabile pentru consolidarea profesiei contabile. Având în vedere că succesul unei companii se bazează pe capacitatea acesteia de a asigura securitatea datelor, de a acționa în baza informațiilor colectate și de a livra servicii care iau în calcul toate aceste date, digitalizarea este una dintre cele mai importante tendințe ale zilelor noastre.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Studiu PwC: Revoluția industrială digitală implică investiții la nivel global de peste 900 de miliarde de dolari pe an până în anul 2020

Studiu PwC: Revoluția industrială digitală implică investiții la nivel global de peste 900 de miliarde de dolari pe an până în anul 2020

Rezultatele studiului global PwC Industry 4.0: Building the digital enterprise, în cadrul căruia au fost chestionate peste 2.000 de companii din nouă sectoare industriale din 26 de țări, relevă că toate domeniile de activitate trec printr-o a patra revoluție industrială, numită „Industria 4.0”. Tranziția către această nouă realitate industrială digitală este în plină desfășurare peste tot în lume: aproximativ o treime dintre companii își evaluează deja nivelul digitalizării ca fiind unul ridicat, iar acest nivel este așteptat să crească în medie de la 33% la 72% în următorii cinci ani.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

România 2020: tehnologii de comunicații ultraperformante, prețuri tot mai competitive

România 2020: tehnologii de comunicații ultraperformante, prețuri tot mai competitive

În continuarea preocupărilor publicației noastre, în contextul pregătirilor pentru apropiatul Congres al Profesiei Contabile, privind evoluțiile în domeniul promovării cerințelor erei digitale, aducem la cunoștința tuturor celor interesați că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat Strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020, document ce conține analiza-diagnostic a situației actuale în sectorul comunicațiilor din România, precum și tendințele de viitor, pe baza cărora instituția a formulat prioritățile strategice și principalele direcții de acțiune pentru următorii cinci ani de administrare și reglementare a pieței telecom.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Direct de la sursă

Prima rectificare bugetară din acest an – priorități: sănătatea, educația și drepturile sociale

Prima rectificare bugetară din acest an – priorități: sănătatea, educația și drepturile sociale

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016, prioritățile fiind sănătatea, educația și drepturile sociale. Prin rectificarea bugetară se asigură finanțarea necesară proiectelor și politicilor publice promovate de Guvern, precum și pentru punerea în aplicare a măsurilor decise de Parlament, un efort bugetar cumulat de peste 3 miliarde de lei, resurse asigurate cu menținerea deficitului bugetar la parametri asumați în bugetul de stat pentru 2016: 2,8% din PIB în termeni cash și 2,9% din PIB pe metodologia ESA.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

În ședința din 4 august 2016, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

ANAF: Întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice

ANAF: Întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice

În cursul lunii august 2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează prin intermediul unităților teritoriale din cadrul celor opt Direcții generale regionale ale finanțelor publice, precum și cu colaborarea și sprijinul anumitor organizații profesionale, întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, pe teme de interes general sau local, teme propuse în cele mai multe cazuri de către contribuabili, asociații profesionale, organizații neguvernamentale sau teme care au în vedere cele mai recente modificări ale legislației fiscale.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Guvernul va lansa Ghidul Investitorului Străin

Guvernul va lansa Ghidul Investitorului Străin

În cadrul ședinței de guvern din 10 august a.c. a fost prezentat, pentru a fi lansat public, ghidul dedicat investitorilor străini The Foreign Investor’s Guide 2016, realizat de echipa InvestRomania. Ghidul Investitorului Străin, componentă importantă a strategiei Guvernului de promovare a României ca destinație pentru investiții străine, dar și de debirocratizare și transparentizare a relației cu mediul de afaceri, este accesibil pe website-ul www.investromania.gov.ro oricărei persoane străine interesate să pornească o afacere în România.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

România va participa la un proiect OCDE de analiză referitor la guvernanța publică și reforma administrativă

Guvernul a aprobat participarea României la un proiect de analiză specifică realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind cinci sectoare-cheie din domeniul guvernanței publice și al reformei administrative. Este vorba despre funcția publică, coordonarea la centrul Guvernului, guvernarea deschisă, managementul bugetar și agenda digitală, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidențiind punctele forte și punctele slabe ale fiecăreia dintre cele cinci zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul unei conferințe pe această temă.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Din anul școlar 2016-2017, elevii au propriul Statut

Din anul școlar 2016-2017, elevii au propriul Statut

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin Ordinul nr. 4.472/2016, Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ de stat, particular sau confesional din România. Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile și obligațiile elevilor.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

MFP va suplimenta plafonul de garanții pentru programul Prima Casă

MFP va suplimenta plafonul de garanții pentru programul Prima Casă

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) are în vedere suplimentarea plafonului de garanții pentru programul Prima Casă, urmând ca luna viitoare să se ia o decizie cu privire la continuarea acestuia pe termen mediu și lung, a declarat ministrul de resort, Anca Dragu. „Aceste sume (pentru programul Prima Casă – n.r.) nu trebuie alocate prin buget.”

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Breviar statistic

PIB a crescut, în primul semestru, cu 5,2% pe seria brută și cu 5,0% pe seria ajustată sezonier

PIB a crescut, în primul semestru, cu 5,2% pe seria brută și cu 5,0% pe seria ajustată sezonier

Produsul intern brut (PIB) a crescut, în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului anterior, cu 5,2% pe seria brută și cu 5,0% pe seria ajustată sezonier, potrivit estimărilor-semnal publicate vineri, 12 august, de Institutul Național de Statistică (INS). În trimestrul al doilea din 2016, PIB a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,5% față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu trimestrul II din 2015, PIB a crescut cu 6,0% pe seria brută și cu 5,9% pe seria ajustată sezonier.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Rata anuală a prețurilor de consum, minus 0,8% în iulie

Rata anuală a prețurilor de consum, minus 0,8% în iulie

Prețurile de consum, măsurate prin indicele prețurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,8% în luna iulie 2016 comparativ cu luna iulie 2015. Determinată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), scăderea a fost de -0,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Câștigul salarial mediu brut, 2.874 lei în luna iunie

Câștigul salarial mediu brut, 2.874 lei în luna iunie

În luna iunie 2016, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.874 lei, cu 0,7% mai mare decât în mai. Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2.078 lei, în creștere față de luna precedentă cu 15 lei (+0,7%), conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (5.295 lei), iar cele mai mici, în hoteluri și restaurante (1.251 lei).

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Pensia medie de asigurări sociale de stat, 45,34% din salariul mediu net la sfârșitul primului trimestru

Pensia medie de asigurări sociale de stat, 45,34% din salariul mediu net la sfârșitul primului trimestru

Pensia medie de asigurări sociale de stat reprezenta, la finele lunii martie, 32,87% din câștigul salarial mediu brut și 45,34% din câștigul salarial mediu net, conform statisticilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, informează Agerpres. La finele primului trimestru al acestui an, pensia medie era de 930 lei, câștigul salarial mediu brut era de 2.829 lei, iar cel net, de 2.051 lei.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Eurostat: România, lider în UE la creșterea comerțului cu amănuntul, în luna iunie

Eurostat: România, lider în UE la creșterea comerțului cu amănuntul, în luna iunie

Volumul comerțului cu amănuntul în România a urcat cu 16,2% în iunie, comparativ cu perioada similară din 2015, aceasta fiind cea mai mare creștere în ritm anual înregistrată de o țară membră a Uniunii Europene, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) și preluate de Agerpres. În zona euro, comerțul cu amănuntul a crescut cu 1,6% în ritm anual, în timp ce în Uniunea Europeană s-a înregistrat un avans de 2,4%.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Deficitul balanței comerciale, 4,46 miliarde de euro în prima jumătate a anului

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primul semestru din 2016 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 1,17 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului 2015, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). „În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, exporturile FOB au însumat 28,184 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 32,651 miliarde de euro.”

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

În primul semestru, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 4,3%

În primul semestru, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 4,3%

În luna iunie 2016, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă), în termeni nominali, a crescut atât față de luna precedentă cu 5,2%, cât și față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,2%, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). În semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă), în termeni nominali, a crescut cu 4,3% datorită creșterii industriei prelucrătoare (+5,6%).

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Comentariul ediției

Populismul. Îngrijorări mai mult sau mai puțin îndreptățite

Populismul. Îngrijorări mai mult sau mai puțin îndreptățite

Teodor Brateș

Luările publice de poziție ale organismelor profesionale și patronale merită, totdeauna, o atenție deosebită. Cei care se confruntă zilnic cu provocări și riscuri reale sunt, cu siguranță, concetățenii cei mai îndreptățiți să se pronunțe asupra unor teme majore care privesc nu numai soarta propriilor împliniri profesionale și/sau din sfera afacerilor, ci și starea generală a economiei și, în consecință, a societății românești, în ansamblu.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Eveniment

Olimpiada de la Rio: meditații despre valoarea adăugată

Olimpiada de la Rio: meditații despre valoarea adăugată

Alexandra Rizea

Între atâtea controverse pe cele mai diverse teme, definirea Olimpiadei de la Rio drept un eveniment planetar nu provoacă nicio obiecție. Dincolo, însă, de respectiva definiție, în ceea ce privește prestația delegației României, controversele nu numai că au început chiar din primele zile ale marii competiții internaționale, ci continuă, se amplifică, se acutizează.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Omul cât trăiește învață – mottoul fiecărui om de succes”

„Omul cât trăiește învață – mottoul fiecărui om de succes”

Interviu cu ec. Antonia Cătană, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud: „Meseria o moștenesc de la mama. Totdeauna mi-a plăcut să fac calcule; când eram mică, mergeam la ea la serviciu și eram în al nouălea cer când îmi dădea de lucru la mașina de calcul. Iubeam să aud cum sunau tastele și banda, chiar dacă nu înțelegeam pentru ce și de ce trebuie adunate atâtea cifre.”

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

MT CONTEX SRL – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

MT CONTEX SRL – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

MT CONTEX oferă servicii integrate de contabilitate, consultanță și audit financiar unei categorii largi de întreprinderi, de la întreprinderi mici și mijlocii care își dovedesc potențialul de creștere în mediul de afaceri românesc și până la reprezentanți ai unor companii multinaționale din estul Europei. Scopul MT CONTEX este acela de a oferi clienților săi cele mai bune soluții financiare, pornind de la analiza nevoilor și a condițiilor de lucru ale acestora și personalizându-și serviciile în funcție de fiecare caz în parte.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Incidența sancțiunilor asupra conformării fiscale voluntare – partea a II-a –

Incidența sancțiunilor asupra conformării fiscale voluntare
– partea a II-a –

Ioan Beudean

Politica fiscală are doar două opțiuni pentru optimizarea eficacității sale practice: recâștigarea le­gitimității impozitelor (și atașamentului contri­bua­bililor) sau accentuarea la­turii represive. Statul este dator să utilizeze într-o ma­nieră echilibrată am­bele opțiuni, cultivând în pri­mul rând civismul fiscal și doar prin excepție sancțiu­nea.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Percepția mediului de afaceri din România asupra modificării reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată

Percepția mediului de afaceri din România asupra modificării reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată

Elena-Cosmina Albuică

Taxa pe valoarea adăugată vizează producția, distribuția și vânzarea de bunuri și pres­tarea de servicii, fiind strâns legată de modelul de afaceri al multor societăți. Aceasta este un instrument indirect de influențare a mediului economic în funcție de necesită­țile statului, care depind în principal de nevoia de finanțare a bugetului.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2016. Relația întreprinzător-contabil, cheie a succesului în afaceri

Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2016. Relația întreprinzător-contabil, cheie a succesului în afaceri

În numerele precedente ale publicației noastre ne-am referit, pe larg, la rezultatele amplei investigații științifice reprezentate de Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția 2016, și am acordat, cum este firesc, o atenție specială capitolului consacrat relațiilor dintre întreprinzător și contabil în percepția celor intervievați. Continuăm să ne ocupăm de această temă foarte importantă prin redarea celei de-a doua părți a capitolului privind amintita relație.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Curier legislativ

Noi acte normative

Noi acte normative

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 589/03.08.2016)

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte legislative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Consiliul Concurenței – Proiect de act normativ privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Fonduri europene

MFE: Grupuri Tehnice de Lucru pentru etapa de preconsultare / consultare a ghidurilor solicitantului pentru POCU

MFE: Grupuri Tehnice de Lucru pentru etapa de preconsultare / consultare a ghidurilor solicitantului pentru POCU

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunțat constituirea de Grupuri Tehnice de Lucru (GTL) pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului – condiții specifice aferente axelor prioritare 1-6 ale Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Din GTL fac parte ministere de resort, membri ai Comitetului de monitorizare a POCU și specialiști invitați. Contribuția acestora la lucrările GTL este neremunerată.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Noi reglementări privind selecția și verificarea contestațiilor la proiectele pentru PNDR 2020

Noi reglementări privind selecția și verificarea contestațiilor la proiectele pentru PNDR 2020

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) a fost modificat de Autoritatea de Management pentru PNDR, împreună cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Revista presei economice

BNR, ca „țintă”

CECCAR Business Magazine nu s-a antrenat și nu se va antrena în nicio dispută instituțională, în nicio polemică publică de natură a poziționa redacția de partea unei „tabere” sau a alteia. În același timp, avem obligația de a informa despre ceea ce se întâmplă în presa economică, redând fără comentarii diverse puncte de vedere.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Divergențe pe tema programului Casa Verde

Divergențe pe tema programului Casa Verde

Este foarte interesant de remarcat, printre altele, că, în timp ce vorbesc despre virtuțile sectorului privat din economie, unii exponenți ai diverselor structuri patronale din țara noastră se ocupă insistent de numeroasele programe finanțate din surse publice menite – cel puțin la modul intenție – să încurajeze spiritul întreprinzător. Astfel de luări de poziție vizează, printre altele, programul Casa Verde.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Din nou despre „rolul statului”

Din nou despre „rolul statului”

Chiar dacă cele mai multe dezbateri (controverse) se desfășoară pe teme concrete (cum s-a văzut, programul Casa Verde), în presa economică apar și abordări cu un evident caracter global, care vizează rolul statului în economie. Una dintre cele mai interesante luări de poziție a apărut în revista Capital (8-14 august a.c.).

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Lumea în care trăim

Coface estimează o creștere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de anticiparea anterioară

Coface estimează o creștere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de anticiparea anterioară

Coface estimează o creștere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de anticiparea anterioară. Analiștii companiei apreciază că economia mondială se confruntă cu capcana de creștere de tip „japonez”: „De la scenariul de creștere la nivel mondial anunțat de Coface în martie anul trecut, perspectivele s-au deteriorat ușor, iar creșterea economică pare să rămână sub 3%, în 2016, pentru al 6-lea an consecutiv.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Rusia-Turcia, totul începe și se termină cu economia

Rusia-Turcia, totul începe și se termină cu economia

Întâlnirea de la Sankt Petersburg dintre președinții Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan a reținut, întru totul justificat, atenția cercurilor politice și presei internaționale din foarte multe puncte de vedere. Pentru informarea cititorilor noștri, vom reține doar câteva aspecte de ordin strict economic. Astfel, schimburile comerciale reciproce s-au diminuat cu 43%, coborând la 5,5 miliarde de euro, în primele cinci luni ale acestui an.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Cererea de petrol pe plan mondial va încetini în 2017

Cererea de petrol pe plan mondial va încetini în 2017

Agenția Internațională a Energiei (IEA) se așteaptă ca în 2017 cererea de petrol să crească într-un ritm mai lent decât în 2016, din cauza perspectivelor economice mai slabe, transmite BBC, citat de Agerpres. Cererea globală de petrol va crește cu 1,2 milioane barili pe zi (bpd) anul viitor, în scădere de la 1,4 milioane barili pe zi anul acesta, o reducere de 0,1 milioane barili pe zi față de estimarea IEA din iulie.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Roza vânturilor

Expoziția Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic

Expoziția Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic

Palatul Șuțu găzduiește expoziția Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic, ce reunește lucrări reprezentative de pictură și sculptură românească. Expoziția este o retrospectivă dedicată Pinacotecii bucureștene inaugurate în 1933, care cuprinde astăzi în jur de 5.500 de piese de pictură, grafică și sculptură românească și universală.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Salonul de Carte Bookfest, în premieră la Chișinău

Salonul de Carte Bookfest, în premieră la Chișinău

Salonul de Carte Bookfest se extinde în afara granițelor și organizează la Chișinău, între 31 august și 4 septembrie, prima sa ediție pe celălalt mal al Prutului. Institutul Cultural Român și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni sunt, împreună cu Ministerul Culturii din Republica Moldova, principalii susținători ai acestui eveniment, care va debuta odată cu marcarea, la Chișinău, a Zilei Limbii Române.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Expoziție dedicată pictorului Vincent van Gogh, la Castelul Cantacuzino din Bușteni

Expoziție dedicată pictorului Vincent van Gogh, la Castelul Cantacuzino din Bușteni

Iubitorii de artă pot vizita zilele acestea, la Castelul Cantacuzino din Bușteni, expoziția MOVING van Gogh, ce cuprinde animații, proiecții, instalații audio-video și o hologramă a marelui pictor olandez. Expoziția este o inițiativă a Galeriei de Artă a Castelului Cantacuzino și prezintă, într-o manieră inovatoare, 40 de heliogravuri cu lucrările cunoscutului artist alături de elemente high-tech inspirate din opera pictorului.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaților cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, și anume Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roșie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Nr. 20-21, 16-29 august 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.