La început a fost cuvântul...

Ineficiența în ipostază lingvistică

Ineficienţa în ipostază lingvistică

Am mai avut prilejul să ne referim la noţiunea de „eficienţă” folosită inadecvat. Cele mai multe erori pe această temă vizează confuzia dintre „efect” şi... „eficienţă”. Apare necesar să repetăm definiţia corectă, deoarece, din păcate, nu se prea înţelege despre ce este vorba. „Eficienţa” indică un raport, cel dintre „efort” şi „efect”. Prin urmare, atunci când avem în vedere doar „efectul”, nu este cazul să apelăm la noţiunea de „eficienţă”. Cum bine o ştiu mai ales experţii contabili, poate fi obţinut acelaşi rezultat („efect”) cu „eforturi” extrem de diferite.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Implicare și transparență

Despre controversatul Formular 088

Despre controversatul Formular 088

CECCAR

Ca urmare a scrisorii de poziţie din partea conducerii CECCAR, scrisoare prezentată în numărul precedent al publicaţiei noastre, privind deja celebrul Formular 088, preşedintele ANAF, Eugen-Dragoş Doroş, a transmis un răspuns oficial din partea instituţiei pe care o reprezintă. Este de subliniat faptul că în forma definitivă a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2.048/2016, care a intrat în vigoare la 31 iulie a.c., au fost luate în considerare unele observaţii şi propuneri din partea CECCAR, inclusiv din documentul oficial al conducerii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Agenda CECCAR

Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Naţională a Contabilului Român

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a instituit, acum mai bine de 10 ani, şi anume în 2004, Ziua Naţională a Contabilului Român, pentru a marca rolul profesioniştilor contabili în bunul mers al afacerilor şi dezvoltarea economică în general. Ziua Naţională a Contabilului Român este sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie de filialele CECCAR, prin manifestări cultural-ştiinţifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde. Programul manifestărilor şi locaţiile stabilite la nivelul fiecărei filiale sunt redate mai jos.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Filiala CECCAR Dâmbovița: Schimb de experiență cu mediul de afaceri și AJFP Dâmbovița

Filiala CECCAR Dâmboviţa: Schimb de experienţă cu mediul de afaceri şi AJFP Dâmboviţa

Membri ai Filialei CECCAR Dâmboviţa au participat, alături de reprezentanţi ai mediului de afaceri, de conducători ai compartimentelor financiar-contabile din diverse entităţi economice, la întâlnirea cu contribuabilii organizată de AJFP Dâmboviţa, ce a avut loc la Târgovişte, la începutul lunii august. Prin participarea filialei au fost consolidate relaţiile de colaborare dintre CECCAR Dâmboviţa şi AJFP, prin care se urmăreşte schimbul de experienţă cu instituţii autorizate în interpretarea legislaţiei fiscale şi a celei contabile.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Discuții privind adaptarea activităților financiar-contabile la cerințele pieței, la CECCAR Dâmbovița

Discuţii privind adaptarea activităţilor financiar-contabile la cerinţele pieţei, la CECCAR Dâmboviţa

Filiala Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a organizat o întâlnire de lucru, la începutul lunii august, cu membrii filialei, pentru a dezbate informaţiile profesionale necesare utilizării programelor informatice şi softurilor de contabilitate, în vederea dezvoltării activităţilor membrilor CECCAR în funcţie de cerinţele pieţei.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVI)

În demersul nostru retrospectiv am inclus, până acum, patru perioade distincte: precursorii şi pionierii profesiei contabile până la realizarea Marii Uniri; anii interbelici; regimurile totalitare, cu accent pe cel comunist; procesele şi fenomenele postdecembriste. Am ajuns, astfel, în lunile şi anii imediat următori primului Congres al Profesiei Contabile, desfăşurat în 1994. Punctul de pornire spre tranziţia la economia de piaţă a avut şi are, în continuare, semnificaţii deosebite echivalente cu ceea ce îndeobşte numim punerea de temelii solide unui edificiu menit să dăinuie.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Ediţia a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România are în vedere o problematică de actualitate care scoate în evidenţă preocupările profesioniştilor contabili în căutarea de soluţii aplicabile pentru consolidarea profesiei contabile. Având în vedere că succesul unei companii se bazează pe capacitatea acesteia de a asigura securitatea datelor, de a acţiona în baza informaţiilor colectate şi de a livra servicii care iau în calcul toate aceste date, digitalizarea este una dintre cele mai importante tendinţe ale zilelor noastre.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Studiu PwC: Revoluția industrială digitală implică investiții la nivel global de peste 900 de miliarde de dolari pe an până în anul 2020

Studiu PwC: Revoluţia industrială digitală implică investiţii la nivel global de peste 900 de miliarde de dolari pe an până în anul 2020

Rezultatele studiului global PwC Industry 4.0: Building the digital enterprise, în cadrul căruia au fost chestionate peste 2.000 de companii din nouă sectoare industriale din 26 de ţări, relevă că toate domeniile de activitate trec printr-o a patra revoluţie industrială, numită „Industria 4.0”. Tranziţia către această nouă realitate industrială digitală este în plină desfăşurare peste tot în lume: aproximativ o treime dintre companii îşi evaluează deja nivelul digitalizării ca fiind unul ridicat, iar acest nivel este aşteptat să crească în medie de la 33% la 72% în următorii cinci ani.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

România 2020: tehnologii de comunicații ultraperformante, prețuri tot mai competitive

România 2020: tehnologii de comunicaţii ultraperformante, preţuri tot mai competitive

În continuarea preocupărilor publicaţiei noastre, în contextul pregătirilor pentru apropiatul Congres al Profesiei Contabile, privind evoluţiile în domeniul promovării cerinţelor erei digitale, aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a adoptat Strategia ANCOM pentru comunicaţiile digitale 2020, document ce conţine analiza-diagnostic a situaţiei actuale în sectorul comunicaţiilor din România, precum şi tendinţele de viitor, pe baza cărora instituţia a formulat priorităţile strategice şi principalele direcţii de acţiune pentru următorii cinci ani de administrare şi reglementare a pieţei telecom.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Direct de la sursă

Prima rectificare bugetară din acest an – priorități: sănătatea, educația și drepturile sociale

Prima rectificare bugetară din acest an – priorităţi: sănătatea, educaţia şi drepturile sociale

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016, priorităţile fiind sănătatea, educaţia şi drepturile sociale. Prin rectificarea bugetară se asigură finanţarea necesară proiectelor şi politicilor publice promovate de Guvern, precum şi pentru punerea în aplicare a măsurilor decise de Parlament, un efort bugetar cumulat de peste 3 miliarde de lei, resurse asigurate cu menţinerea deficitului bugetar la parametri asumaţi în bugetul de stat pentru 2016: 2,8% din PIB în termeni cash şi 2,9% din PIB pe metodologia ESA.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

BNR menţine rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

În şedinţa din 4 august 2016, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

ANAF: Întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice

ANAF: Întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice

În cursul lunii august 2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează prin intermediul unităţilor teritoriale din cadrul celor opt Direcţii generale regionale ale finanţelor publice, precum şi cu colaborarea şi sprijinul anumitor organizaţii profesionale, întâlniri cu contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, pe teme de interes general sau local, teme propuse în cele mai multe cazuri de către contribuabili, asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale sau teme care au în vedere cele mai recente modificări ale legislaţiei fiscale.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Guvernul va lansa Ghidul Investitorului Străin

Guvernul va lansa Ghidul Investitorului Străin

În cadrul şedinţei de guvern din 10 august a.c. a fost prezentat, pentru a fi lansat public, ghidul dedicat investitorilor străini The Foreign Investor’s Guide 2016, realizat de echipa InvestRomania. Ghidul Investitorului Străin, componentă importantă a strategiei Guvernului de promovare a României ca destinaţie pentru investiţii străine, dar şi de debirocratizare şi transparentizare a relaţiei cu mediul de afaceri, este accesibil pe website-ul www.investromania.gov.ro oricărei persoane străine interesate să pornească o afacere în România.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

România va participa la un proiect OCDE de analiză referitor la guvernanța publică și reforma administrativă

România va participa la un proiect OCDE de analiză referitor la guvernanţa publică şi reforma administrativă

Guvernul a aprobat participarea României la un proiect de analiză specifică realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind cinci sectoare-cheie din domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative. Este vorba despre funcţia publică, coordonarea la centrul Guvernului, guvernarea deschisă, managementul bugetar şi agenda digitală, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidenţiind punctele forte şi punctele slabe ale fiecăreia dintre cele cinci zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe pe această temă.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Din anul școlar 2016-2017, elevii au propriul Statut

Din anul şcolar 2016-2017, elevii au propriul Statut

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin Ordinul nr. 4.472/2016, Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

MFP va suplimenta plafonul de garanții pentru programul Prima Casă

MFP va suplimenta plafonul de garanţii pentru programul Prima Casă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) are în vedere suplimentarea plafonului de garanţii pentru programul Prima Casă, urmând ca luna viitoare să se ia o decizie cu privire la continuarea acestuia pe termen mediu şi lung, a declarat ministrul de resort, Anca Dragu. „Aceste sume (pentru programul Prima Casă – n.r.) nu trebuie alocate prin buget.”

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Breviar statistic

PIB a crescut, în primul semestru, cu 5,2% pe seria brută și cu 5,0% pe seria ajustată sezonier

PIB a crescut, în primul semestru, cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,0% pe seria ajustată sezonier

Produsul intern brut (PIB) a crescut, în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului anterior, cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,0% pe seria ajustată sezonier, potrivit estimărilor-semnal publicate vineri, 12 august, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În trimestrul al doilea din 2016, PIB a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,5% faţă de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu trimestrul II din 2015, PIB a crescut cu 6,0% pe seria brută şi cu 5,9% pe seria ajustată sezonier.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Rata anuală a prețurilor de consum, minus 0,8% în iulie

Rata anuală a preţurilor de consum, minus 0,8% în iulie

Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,8% în luna iulie 2016 comparativ cu luna iulie 2015. Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), scăderea a fost de -0,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Câștigul salarial mediu brut, 2.874 lei în luna iunie

Câştigul salarial mediu brut, 2.874 lei în luna iunie

În luna iunie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.874 lei, cu 0,7% mai mare decât în mai. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.078 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 15 lei (+0,7%), conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5.295 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (1.251 lei).

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Pensia medie de asigurări sociale de stat, 45,34% din salariul mediu net la sfârșitul primului trimestru

Pensia medie de asigurări sociale de stat, 45,34% din salariul mediu net la sfârşitul primului trimestru

Pensia medie de asigurări sociale de stat reprezenta, la finele lunii martie, 32,87% din câştigul salarial mediu brut şi 45,34% din câştigul salarial mediu net, conform statisticilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, informează Agerpres. La finele primului trimestru al acestui an, pensia medie era de 930 lei, câştigul salarial mediu brut era de 2.829 lei, iar cel net, de 2.051 lei.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Eurostat: România, lider în UE la creșterea comerțului cu amănuntul, în luna iunie

Eurostat: România, lider în UE la creşterea comerţului cu amănuntul, în luna iunie

Volumul comerţului cu amănuntul în România a urcat cu 16,2% în iunie, comparativ cu perioada similară din 2015, aceasta fiind cea mai mare creştere în ritm anual înregistrată de o ţară membră a Uniunii Europene, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) şi preluate de Agerpres. În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 1,6% în ritm anual, în timp ce în Uniunea Europeană s-a înregistrat un avans de 2,4%.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Deficitul balanței comerciale, 4,46 miliarde de euro în prima jumătate a anului

Deficitul balanţei comerciale, 4,46 miliarde de euro în prima jumătate a anului

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru din 2016 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 1,17 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului 2015, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). „În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, exporturile FOB au însumat 28,184 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 32,651 miliarde de euro.”

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

În primul semestru, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 4,3%

În primul semestru, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 4,3%

În luna iunie 2016, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut atât faţă de luna precedentă cu 5,2%, cât şi faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,2%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut cu 4,3% datorită creşterii industriei prelucrătoare (+5,6%).

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Comentariul ediției

Populismul. Îngrijorări mai mult sau mai puțin îndreptățite

Populismul. Îngrijorări mai mult sau mai puţin îndreptăţite

Teodor Brateş

Luările publice de poziţie ale organismelor profesionale şi patronale merită, totdeauna, o atenţie deosebită. Cei care se confruntă zilnic cu provocări şi riscuri reale sunt, cu siguranţă, concetăţenii cei mai îndreptăţiţi să se pronunţe asupra unor teme majore care privesc nu numai soarta propriilor împliniri profesionale şi/sau din sfera afacerilor, ci şi starea generală a economiei şi, în consecinţă, a societăţii româneşti, în ansamblu.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Eveniment

Olimpiada de la Rio: meditații despre valoarea adăugată

Olimpiada de la Rio: meditaţii despre valoarea adăugată

Alexandra Rizea

Între atâtea controverse pe cele mai diverse teme, definirea Olimpiadei de la Rio drept un eveniment planetar nu provoacă nicio obiecţie. Dincolo, însă, de respectiva definiţie, în ceea ce priveşte prestaţia delegaţiei României, controversele nu numai că au început chiar din primele zile ale marii competiţii internaţionale, ci continuă, se amplifică, se acutizează.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Omul cât trăiește învață – mottoul fiecărui om de succes”

„Omul cât trăieşte învaţă – mottoul fiecărui om de succes”

Interviu cu ec. Antonia Cătană, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Bistriţa-Năsăud: „Meseria o moştenesc de la mama. Totdeauna mi-a plăcut să fac calcule; când eram mică, mergeam la ea la serviciu şi eram în al nouălea cer când îmi dădea de lucru la maşina de calcul. Iubeam să aud cum sunau tastele şi banda, chiar dacă nu înţelegeam pentru ce şi de ce trebuie adunate atâtea cifre.”

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

MT CONTEX SRL – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

MT CONTEX SRL – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Satu Mare

MT CONTEX oferă servicii integrate de contabilitate, consultanţă şi audit financiar unei categorii largi de întreprinderi, de la întreprinderi mici şi mijlocii care îşi dovedesc potenţialul de creştere în mediul de afaceri românesc şi până la reprezentanţi ai unor companii multinaţionale din estul Europei. Scopul MT CONTEX este acela de a oferi clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare, pornind de la analiza nevoilor şi a condiţiilor de lucru ale acestora şi personalizându-şi serviciile în funcţie de fiecare caz în parte.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Incidența sancțiunilor asupra conformării fiscale voluntare – partea a II-a –

Incidenţa sancţiunilor asupra conformării fiscale voluntare
– partea a II-a –

Ioan Beudean

Politica fiscală are doar două opţiuni pentru optimizarea eficacităţii sale practice: recâştigarea le­gitimităţii impozitelor (şi ataşamentului contri­bua­bililor) sau accentuarea la­turii represive. Statul este dator să utilizeze într-o ma­nieră echilibrată am­bele opţiuni, cultivând în pri­mul rând civismul fiscal şi doar prin excepţie sancţiu­nea.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Percepția mediului de afaceri din România asupra modificării reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată

Percepţia mediului de afaceri din România asupra modificării reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată

Elena-Cosmina Albuică

Taxa pe valoarea adăugată vizează producţia, distribuţia şi vânzarea de bunuri şi pres­tarea de servicii, fiind strâns legată de modelul de afaceri al multor societăţi. Aceasta este un instrument indirect de influenţare a mediului economic în funcţie de necesită­ţile statului, care depind în principal de nevoia de finanţare a bugetului.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2016. Relația întreprinzător-contabil, cheie a succesului în afaceri

Carta Albă a IMM-urilor, ediţia 2016. Relaţia întreprinzător-contabil, cheie a succesului în afaceri

În numerele precedente ale publicaţiei noastre ne-am referit, pe larg, la rezultatele amplei investigaţii ştiinţifice reprezentate de Carta Albă a IMM-urilor din România, ediţia 2016, şi am acordat, cum este firesc, o atenţie specială capitolului consacrat relaţiilor dintre întreprinzător şi contabil în percepţia celor intervievaţi. Continuăm să ne ocupăm de această temă foarte importantă prin redarea celei de-a doua părţi a capitolului privind amintita relaţie.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Curier legislativ

Noi acte normative

Noi acte normative

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 589/03.08.2016)

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte legislative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Consiliul Concurenţei – Proiect de act normativ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Fonduri europene

MFE: Grupuri Tehnice de Lucru pentru etapa de preconsultare / consultare a ghidurilor solicitantului pentru POCU

MFE: Grupuri Tehnice de Lucru pentru etapa de preconsultare / consultare a ghidurilor solicitantului pentru POCU

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunţat constituirea de Grupuri Tehnice de Lucru (GTL) pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului – condiţii specifice aferente axelor prioritare 1-6 ale Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Din GTL fac parte ministere de resort, membri ai Comitetului de monitorizare a POCU şi specialişti invitaţi. Contribuţia acestora la lucrările GTL este neremunerată.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Noi reglementări privind selecția și verificarea contestațiilor la proiectele pentru PNDR 2020

Noi reglementări privind selecţia şi verificarea contestaţiilor la proiectele pentru PNDR 2020

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) a fost modificat de Autoritatea de Management pentru PNDR, împreună cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Revista presei economice

BNR, ca „țintă”

BNR, ca „ţintă”

CECCAR Business Magazine nu s-a antrenat şi nu se va antrena în nicio dispută instituţională, în nicio polemică publică de natură a poziţiona redacţia de partea unei „tabere” sau a alteia. În acelaşi timp, avem obligaţia de a informa despre ceea ce se întâmplă în presa economică, redând fără comentarii diverse puncte de vedere.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Divergențe pe tema programului Casa Verde

Divergenţe pe tema programului Casa Verde

Este foarte interesant de remarcat, printre altele, că, în timp ce vorbesc despre virtuţile sectorului privat din economie, unii exponenţi ai diverselor structuri patronale din ţara noastră se ocupă insistent de numeroasele programe finanţate din surse publice menite – cel puţin la modul intenţie – să încurajeze spiritul întreprinzător. Astfel de luări de poziţie vizează, printre altele, programul Casa Verde.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Din nou despre „rolul statului”

Din nou despre „rolul statului”

Chiar dacă cele mai multe dezbateri (controverse) se desfăşoară pe teme concrete (cum s-a văzut, programul Casa Verde), în presa economică apar şi abordări cu un evident caracter global, care vizează rolul statului în economie. Una dintre cele mai interesante luări de poziţie a apărut în revista Capital (8-14 august a.c.).

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Lumea în care trăim

Coface estimează o creștere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de anticiparea anterioară

Coface estimează o creştere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anticiparea anterioară

Coface estimează o creştere economică mondială în 2016 de 2,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anticiparea anterioară. Analiştii companiei apreciază că economia mondială se confruntă cu capcana de creştere de tip „japonez”: „De la scenariul de creştere la nivel mondial anunţat de Coface în martie anul trecut, perspectivele s-au deteriorat uşor, iar creşterea economică pare să rămână sub 3%, în 2016, pentru al 6-lea an consecutiv.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Rusia-Turcia, totul începe și se termină cu economia

Rusia-Turcia, totul începe şi se termină cu economia

Întâlnirea de la Sankt Petersburg dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdoğan a reţinut, întru totul justificat, atenţia cercurilor politice şi presei internaţionale din foarte multe puncte de vedere. Pentru informarea cititorilor noştri, vom reţine doar câteva aspecte de ordin strict economic. Astfel, schimburile comerciale reciproce s-au diminuat cu 43%, coborând la 5,5 miliarde de euro, în primele cinci luni ale acestui an.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Cererea de petrol pe plan mondial va încetini în 2017

Cererea de petrol pe plan mondial va încetini în 2017

Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) se aşteaptă ca în 2017 cererea de petrol să crească într-un ritm mai lent decât în 2016, din cauza perspectivelor economice mai slabe, transmite BBC, citat de Agerpres. Cererea globală de petrol va creşte cu 1,2 milioane barili pe zi (bpd) anul viitor, în scădere de la 1,4 milioane barili pe zi anul acesta, o reducere de 0,1 milioane barili pe zi faţă de estimarea IEA din iulie.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Roza vânturilor

Expoziția Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic

Expoziţia Pinacoteca Bucureştiului. Un proiect interbelic

Palatul Şuţu găzduieşte expoziţia Pinacoteca Bucureştiului. Un proiect interbelic, ce reuneşte lucrări reprezentative de pictură şi sculptură românească. Expoziţia este o retrospectivă dedicată Pinacotecii bucureştene inaugurate în 1933, care cuprinde astăzi în jur de 5.500 de piese de pictură, grafică şi sculptură românească şi universală.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Salonul de Carte Bookfest, în premieră la Chișinău

Salonul de Carte Bookfest, în premieră la Chişinău

Salonul de Carte Bookfest se extinde în afara graniţelor şi organizează la Chişinău, între 31 august şi 4 septembrie, prima sa ediţie pe celălalt mal al Prutului. Institutul Cultural Român şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni sunt, împreună cu Ministerul Culturii din Republica Moldova, principalii susţinători ai acestui eveniment, care va debuta odată cu marcarea, la Chişinău, a Zilei Limbii Române.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Expoziție dedicată pictorului Vincent van Gogh, la Castelul Cantacuzino din Bușteni

Expoziţie dedicată pictorului Vincent van Gogh, la Castelul Cantacuzino din Buşteni

Iubitorii de artă pot vizita zilele acestea, la Castelul Cantacuzino din Buşteni, expoziţia MOVING van Gogh, ce cuprinde animaţii, proiecţii, instalaţii audio-video şi o hologramă a marelui pictor olandez. Expoziţia este o iniţiativă a Galeriei de Artă a Castelului Cantacuzino şi prezintă, într-o manieră inovatoare, 40 de heliogravuri cu lucrările cunoscutului artist alături de elemente high-tech inspirate din opera pictorului.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 20-21, 16-29 august 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.