Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVI)

Numărul 32, 8-14 noiembrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: Așa cum a rezultat și până acum din rememorările pe care le publicăm, fiecare an din activitatea CECCAR a marcat progrese în îndeplinirea obiectivelor fundamentale care au vizat promovarea principiilor profesionalismului și moralității în rândurile experților contabili și contabililor autorizați. Accentul s-a pus pe îmbinarea organică a obiectivelor care au vizat asigurarea stabilității și continuității. În acest mod s-a răspuns permanent exigențelor specifice profesiei și cerințelor economico-sociale la nivel național, regional, european și mondial. (vezi episoadele precedente)

Viziune strategică, acțiuni tactice pe măsură

Eforturile întregii noastre comunități profesionale au fost îndreptate – și în 2013 – spre aplicarea consecventă a Strategiei Corpului pentru perioada 2009-2015. Atât la nivel central, cât și la nivel teritorial s-a urmărit realizarea integrală a Programului de activitate pentru anul 2013, care a vizat creșterea rolului Corpului în mediul de afaceri prin accentul pus pe dezvoltarea sub toate formele a pregătirii profesionale a membrilor, îmbunătățirea calității serviciilor prestate de aceștia, precum și perfecționarea managementului la nivelul filialelor.

Activitatea de audit în anul 2013 a contribuit semnificativ la asigurarea de servicii de înaltă calitate oferite de profesioniștii contabili, la înțelegerea și aplicarea într-o mai bună măsură a standardelor, la perfecționarea metodelor de lucru, la respectarea riguroasă a principiilor fundamentale de etică.

În urma eforturilor conducerii Corpului pentru modificarea reglementărilor care implicau activitatea membrilor CECCAR, s-a adoptat Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative.

Tot în cursul anului 2013, comisiile de specialitate ale Consiliului Superior au formulat propuneri și observații privind: conținutul Ordinului pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; proiectul de modificare și completare a OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară; proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii; proiectul-pilot privind impozitarea hotelurilor, restaurantelor, barurilor și cafenelelor; scrisoarea de la Corpul Experților Tehnici din România (CETR) referitoare la proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România; proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici etc.

În același timp s-au elaborat și transmis Ministerului Finanțelor Publice propuneri de modificare și completare a unor reglementări contabile, printre care: Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OMEF nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare; OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, cu modificările și completările ulterioare etc.

Deviza sub care s-au desfășurat acțiunile în plan internațional, respectiv Privind spre viitor, pentru prezent, învățând din trecut, a sintetizat o serie de obiective urmărite în comun de CECCAR și structurile profesionale la nivel european și mondial. Astfel, au continuat demersurile menite să asigure o mai bună îndeplinire de către CECCAR a atribuțiilor de membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), al Federației Experților Contabili Europeni (FEE), al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA), al Federației Experților Contabili Mediteraneeni (FCM), precum și pentru valorificarea tuturor standardelor, materialelor și publicațiilor acestor organisme, prin traducerea și punerea la dispoziția membrilor CECCAR a consultărilor, sondajelor și solicitărilor de comentarii și poziție pe teme de interes pentru aceștia.

De asemenea, s-a acționat în vederea îndeplinirii acordurilor de cooperare pe care CECCAR le-a încheiat cu organisme similare din numeroase țări, precum și cu o serie de organizații regionale. Menționăm, în acest sens, că s-a semnat un acord bilateral de colaborare cu Ordinul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Republica San Marino.

Un moment important l-a constituit Conferința internațională Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calității raportărilor financiare din sectorul public, organizată de CECCAR în parteneriat cu Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), la București, la 8 noiembrie 2013. Dezbaterile și concluziile au fost supuse atenției factorilor decizionali și instituțiilor publice din România, precum și profesioniștilor contabili care își desfășoară activitatea în cadrul acestor instituții. Conferința a avut loc în contextul în care – atât în țara noastră, cât și în Uniunea Europeană și pe plan mondial – gestionarea responsabilă, eficientă a banului public constituie o preocupare prioritară. S-a relevat că Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) reprezintă singurul set de standarde de contabilitate pentru sectorul public recunoscut la nivel internațional, respectiv o modalitate de primă importanță de creștere a încrederii profesioniștilor contabili în efectul pozitiv al acestor standarde asupra calității raportărilor financiare efectuate de guverne și agențiile lor.

În perioada 6-8 septembrie 2013 au avut loc, la Moneasa, lucrările celei de-a XI-a ediții a Simpozionului „Pavel Ciuce”, organizat de filiala Arad a CECCAR. Evenimentul a avut ca temă Provocări actuale pentru profesia contabilă din România – problemele economice și situațiile financiare anuale și a reunit specialiști în domeniu din mediul universitar, mediul de afaceri, instituții publice, precum și experți contabili, reprezentanți ai CECCAR din mai multe filiale din țară și specialiști din domeniul financiar-contabil.

La 21 septembrie 2013 a avut loc a IV-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema Reputația și credibilitatea profesiei contabile în România – rolul mediului de afaceri, al PMM membre CECCAR.

Toate aceste manifestări, atât la nivel central, cât și la nivelul filialelor, au întregit imaginea unui an cu o activitate bogată, care a permis Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România să se afirme mai puternic ca factor de echilibru și de progres la scara economiei naționale, ca membru de prestigiu, unanim apreciat, în structurile regionale, europene și mondiale ale profesiei contabile.

 

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.