La început a fost cuvântul...

Politețea și DOOM-ul

Politeţea şi DOOM-ul

Obiceiul de a recurge la formule prescurtate este, de regulă, benefic pentru împlinirea unui deziderat absolut justificat: economisirea de timp, ceea ce înseamnă şi reducerea raţională de efort. Mai ales în textele scrise, formule de genul „dvs.” ori varianta mai lungă „d-voastră” (iar ca expresie a respectului, scrierea cu majusculă a primei litere „D”), precum şi rugămintea din diverse invitaţii de a se confirma prezenţa la anumite manifestări, bunăoară, RSVP, nu indică nicio abatere de ordin gramatical, lingvistic, în general.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Agenda CECCAR

Proiectul de lege privind modificarea OG nr. 65/1994, în dezbatere publică

Proiectul de lege privind modificarea OG nr. 65/1994, în dezbatere publică

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) salută punerea în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), a proiectului de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Unele prevederi ale acestui proiect de act normativ au rezultat din discuţiile pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanţi ai MFP.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

CECCAR a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Ziua Profesiilor Liberale din România

CECCAR a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt la cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Ziua Profesiilor Liberale din România

Vineri, 4 noiembrie a.c., Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) a organizat cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Ziua Profesiilor Liberale din România, cu tema Vocaţia antreprenorială a profesioniştilor liberali. La eveniment au luat parte reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale, ai unor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii relevante pe plan naţional şi internaţional. Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi directorul general, lect. univ. dr. Florin Dobre, au participat la conferinţă. Intervenţia la dezbateri a preşedintelui Corpului a fost urmărită cu deosebit interes de cei prezenţi.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

50 de ani de la înființarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova

50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova

Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, împreună cu directorul general, lect. univ. dr. Florin Dobre, a participat, săptămâna trecută, la jubileul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova. Sala Albastră a Universităţii ...

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Conducerea centrală a CECCAR, prezentă la o întâlnire profesională desfășurată la Dolj

Conducerea centrală a CECCAR, prezentă la o întâlnire profesională desfăşurată la Dolj

Conducerea centrală a CECCAR, reprezentată de preşedintele Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi de directorul general executiv, lect. univ. dr. Florin Dobre, a participat la o întâlnire de lucru cu membri ai Filialei CECCAR Dolj, care a avut loc la sfârşitul lunii trecute. La acţiune ...

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Filiala CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate, cu participarea unor reprezentanți ai AJFP

Filiala CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate, cu participarea unor reprezentanţi ai AJFP

Filiala CECCAR Dolj a organizat, la finalul lunii octombrie, un seminar de fiscalitate. Acţiunea fost pregătită în colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi a reunit, la sediul filialei, numeroşi profesionişti contabili, dar şi membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Filiala CECCAR Constanța: Întâlnire a membrilor cu reprezentanți ai AJFP

Filiala CECCAR Constanţa: Întâlnire a membrilor cu reprezentanţi ai AJFP

Filiala CECCAR Constanţa a organizat, la 27 octombrie, o masă rotundă la care au participat reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa şi ai societăţii Omega Consulting & Management SRL – societate care a dezvoltat programul InfoFisc. La întâlnirea profesională au participat preşedintele filialei, Gheorghe Ivaşcu, directorul executiv, Vasile Buzoescu, şi Constantin Cojocaru, care coordonează activităţile din domeniul stagiului şi dezvoltării profesionale Continue.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Filiala CECCAR Ialomița: Răspunderea expertului contabil și riscul asociat în realizarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Filiala CECCAR Ialomiţa: Răspunderea expertului contabil şi riscul asociat în realizarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Reprezentanţi ai principalilor beneficiari de lucrări de expertiză contabilă judiciară din judeţul Ialomiţa au participat, la 2 noiembrie a.c., la întâlnirea de lucru semestrială a membrilor Grupului Experţilor Judiciari, organizată de Filiala CECCAR Ialomiţa, cu tema Răspunderea expertului contabil şi riscul asociat în realizarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Filiala CECCAR Bacău: Întâlnire de lucru privind activitatea și strategia filialei

Filiala CECCAR Bacău: Întâlnire de lucru privind activitatea şi strategia filialei

La Bacău a avut loc, la 2 noiembrie a.c., o întâlnire de lucru a conducerii filialei cu preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi cu directorul general executiv al Corpului, lect. univ. dr. Florin Dobre. În sala de curs „Ion Ionescu de la Brad”, care a găzduit întâlnirea, ...

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile din România

Abilități și competențe adaptate la cerințele pieței

Abilităţi şi competenţe adaptate la cerinţele pieţei

În acest număr ne vom referi la dezbaterile din cea de-a doua zi a lucrărilor Congresului, întregind, astfel, imaginea unor abordări la obiect, centrate pe necesităţile unei pieţe dinamice, concurenţiale, care impune schimbări de esenţă atât în formarea profesioniştilor contabili, cât şi în asigurarea unei pregătiri adecvate în exercitarea acestei profesii. În cele ce urmează vom sintetiza intervenţiile din cea de-a IV-a sesiune.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Abordările conceptuale, îndreptar în acțiunile practice

Abordările conceptuale, îndreptar în acţiunile practice

Am avut onoarea, împreună cu colegii din filială, să particip la Congresul Profesiei Contabile din România, fiind cu toţii deosebit de impresionaţi de modul în care s-a desfăşurat această prestigioasă manifestare, care, prin tematica abordată pe parcursul celor două zile, s-a constituit în deosebit de utile răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVI)

Aşa cum a rezultat şi până acum din rememorările pe care le publicăm, fiecare an din activitatea CECCAR a marcat progrese în îndeplinirea obiectivelor fundamentale care au vizat promovarea principiilor profesionalismului şi moralităţii în rândurile experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Accentul s-a pus pe îmbinarea organică a obiectivelor care au vizat asigurarea stabilităţii şi continuităţii. În acest mod s-a răspuns permanent exigenţelor specifice profesiei şi cerinţelor economico-sociale la nivel naţional, regional, european şi mondial.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Direct de la sursă

MFP: Propuneri de modificare a Codurilor fiscal și de procedură fiscală, precum și a altor acte normative

MFP: Propuneri de modificare a Codurilor fiscal şi de procedură fiscală, precum şi a altor acte normative

În urma consultărilor cu mediul de afaceri şi cu asociaţiile de profil, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) propune un nou pachet de măsuri ce vizează modificări ale Codurilor fiscal şi de procedură fiscală şi ale altor acte normative. „Scopul este acela de simplificare a procedurilor atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, de susţinere a mediului de afaceri, a procesului investiţional, de eliminare a unor restricţionări şi inechităţi”, se precizează într-un comunicat al MFP.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

BNR menține dobânda-cheie la 1,75% pe an

BNR menţine dobânda-cheie la 1,75% pe an

În şedinţa din 4 noiembrie 2016, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Împrumut de 500 de milioane de euro de la BIRD pentru eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică

Împrumut de 500 de milioane de euro de la BIRD pentru eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică

România va semna un acord de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în valoare de 500 de milioane de euro, potrivit unui memorandum discutat de Guvern. Acesta este al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică (DPL 2), după cel de 750 de milioane de euro semnat în 2014.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Tarifele de primă maxime pentru RCA, adoptate de Guvern

Tarifele de primă maxime pentru RCA, adoptate de Guvern

La propunerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, tarifele de primă maxime ce urmează să fie aplicate de societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Se va înființa Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI)

Se va înfiinţa Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI)

Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI) se va înfiinţa în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi va funcţiona ca structură specializată cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din aria de competenţă a acestui minister, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern. DGPI va desfăşura activităţi informativ-operative, exclusiv pe domeniul de competenţă al MAI, ceea ce va asigura departajarea de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

ANAF: Aprobarea unor formulare de înregistrare fiscală și a anumitor tipuri de obligații fiscale

ANAF: Aprobarea unor formulare de înregistrare fiscală şi a anumitor tipuri de obligaţii fiscale

Companiile străine cu sediul conducerii efective în România, în calitatea lor de persoane rezidente, au anumite obligaţii fiscale în România, astfel cum acestea sunt reglementate de Codul fiscal, şi, drept urmare, au calitatea de contribuabil (aşa cum acesta este definit de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

ANAF asigură accesul autorităților publice la informații privind conturile bancare

ANAF asigură accesul autorităţilor publice la informaţii privind conturile bancare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, într-un comunicat, că facilitează îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice centrale şi locale şi le asigură accesul la informaţii referitoare la conturile bancare. Schimbul de informaţii urmează a se face exclusiv electronic prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen, administrat de ANAF.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

IASB și-a anunțat prioritățile pentru următorii 5 ani

IASB şi-a anunţat priorităţile pentru următorii 5 ani

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) a publicat miercuri, 2 noiembrie 2016, concluziile consultării recente referitoare la agenda sa de lucru, precum şi Planul de activitate pentru perioada 2017-2021. Principala prioritate a activităţilor IASB până în anul 2021 va fi îmbunătăţirea eficacităţii comunicării prin intermediul situaţiilor financiare.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Lumea în care trăim

Studiu EY: Cinci tehnologii-cheie care vor transforma funcția directorilor financiari

Studiu EY: Cinci tehnologii-cheie care vor transforma funcţia directorilor financiari

Numeroşi directori financiari consideră că nu sunt îndeajuns de pregătiţi pentru a răspunde cerinţelor viitorului. Potrivit studiului EY, The DNA of CFO, 47% dintre intervievaţi au declarat că funcţia lor actuală nu înglobează toate capacităţile care vor deveni prioritare în următorii ani, iar 69% văd rolul liderului financiar schimbându-se fundamental pe măsură ce sarcinile tradiţionale se automatizează.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Comentariul ediției

Relevanța abordărilor contabile

Relevanţa abordărilor contabile

Consemnăm şi în numărul de faţă date şi fapte din actualitatea imediată, care reliefează, pe diverse planuri, contribuţiile profesioniştilor contabili la soluţionarea unor probleme micro şi macroeconomice, începând cu acordarea de consultanţă întreprinzătorilor şi terminând cu participarea activă la elaborarea unor acte normative de interes naţional. Sunt contribuţii apreciate prin calitatea lor, prin faptul că reprezintă deopotrivă expresii ale competenţei şi responsabilităţii.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Eveniment

Noiembrie, sub semnul manifestărilor economice și culturale

Noiembrie, sub semnul manifestărilor economice şi culturale

Luna noiembrie a început – la capitolul evenimente de mare interes public – cu inaugurarea impresionantei expoziţii Indagra, manifestare tradiţională consacrată agriculturii, industriilor alimentară şi constructoare de maşini şi echipamente de profil. S-a deschis, astfel, seria a nu mai puţin de 205 evenimente importante programate în a 11-a lună a anului.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

CECCAR, organism de elită al profesiei contabile la nivel național și internațional

CECCAR, organism de elită al profesiei contabile la nivel naţional şi internaţional

Interviu cu prof. univ. dr. Dorel Mateş, preşedintele Filialei CECCAR Arad: „Am spus-o cu diverse prilejuri: am crescut şi m-am format profesional, dar şi ca om, împreună cu CECCAR, pe care îl consider a doua mea «familie» deoarece este organismul profesional care m-a adoptat, la începutul anilor ’90, când noua contabilitate începea să răspundă cerinţelor economiei de piaţă, care făcea primii paşi în România. Cariera de dascăl, coroborată cu cea de profesionist, m-a ajutat, în acea perioadă, să înţeleg mai bine destinele contabilităţii româneşti sub impactul integrării europene şi al procesului de globalizare.”

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

BIMARCONT – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brăila

BIMARCONT – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Brăila

SC BIMARCONT SRL este o firmă de contabilitate cu sediul în Brăila înfiinţată în anul 2008, care, în calitatea sa de furnizor de servicii de contabilitate, are ca scop principal oferirea de soluţii personalizate, avantajoase, care să vină în ajutorul agenţilor economici. Interpretarea legislaţiei în vigoare şi consultanţa adaptată situaţiilor în care se află fiecare agent economic în parte vin în ajutorul clienţilor săi, oferindu-le acestora posibilitatea de a economisi timp şi resurse financiare şi de a se concentra în primul rând asupra obiectivelor proprii.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Contabilitatea finanțării campaniei electorale – alegeri locale și parlamentare în 2016. Rolul mandatarului financiar – partea a II-a –

Contabilitatea finanţării campaniei electorale – alegeri locale şi parlamentare în 2016. Rolul mandatarului financiar – partea a II-a –

Lucian-Dorel Ilincuţă

Articolul trece în revistă unele aspecte legate de noile modificări aduse reglementărilor electorale din România, adoptate de Parlament în anul 2015, care reconfigurează, dis­ciplinează şi transparentizează activitatea partidelor politice şi mai ales modul de finanţare a campaniilor electorale, prin introducerea instrumentului financiar numit virament bancar şi a instituţiei mandatarului financiar.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Eliminarea unor taxe și tarife, sprijin efectiv pentru întreprinzători

Eliminarea unor taxe şi tarife, sprijin efectiv pentru întreprinzători

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că prin aplicarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată recent de Parlament şi transmisă spre promulgare la 27 octombrie, mediul de afaceri din România va deveni mai dinamic, iar ţara noastră va face paşi către un mediu antreprenorial atractiv.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Curier legislativ

A fost actualizată Procedura de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre UE

A fost actualizată Procedura de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre UE

Recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (MO nr. 868/31.10.2016).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Instrucțiunile de completare a documentului administrativ electronic (e-DA), publicate în Monitorul Oficial

Instrucţiunile de completare a documentului administrativ electronic (e-DA), publicate în Monitorul Oficial

Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016, publicat recent în Monitorul Oficial (MO nr. 861/28.10.2016).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Legea privind venitul minim de incluziune

Legea privind venitul minim de incluziune

Legea nr. 196/2016, care reglementează venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, a fost promulgată de preşedintele României, Klaus Iohannis, şi publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ intră în vigoare de la 1 aprilie 2018.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Breviar statistic

BNR: Rezervele valutare au ajuns la 34,347 miliarde de euro, la 31 octombrie 2016

BNR: Rezervele valutare au ajuns la 34,347 miliarde de euro, la 31 octombrie 2016

La 31 octombrie 2016, rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) se situau la nivelul de 34,347 miliarde de euro, faţă de 33,299 miliarde de euro la 30 septembrie 2016, se precizează într-un comunicat al BNR. În cursul lunii octombrie au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 1,777 miliarde de euro reprezentând alimentarea contului Comisiei Europene (441 de milioane de euro), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (MFP) (inclusiv suma rezultată din emisiunea de euroobligaţiuni a MFP în valoare nominală de un miliard de euro) şi altele (...).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

În septembrie, rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 5,9%

În septembrie, rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 5,9%

Rata şomajului în luna septembrie 2016 a scăzut cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna precedentă (6%), potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul şomerilor (în vârstă de 15‐74 de ani) estimat pentru luna septembrie din anul curent este de 520.000 de persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă (529.000), cât şi faţă de aceeaşi lună a anului anterior (630.000 de persoane).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Câștigul salarial mediu nominal brut, 2.898 lei în septembrie

Câştigul salarial mediu nominal brut, 2.898 lei în septembrie

În luna septembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.898 lei, cu 0,8% mai mare decât în luna august 2016, relevă datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.094 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 18 lei (+0,9%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (5.737 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (1.265 lei).

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Prețurile la producătorii din industrie au revenit pe plus în septembrie, cu un avans de 0,2% față de luna precedentă

Preţurile la producătorii din industrie au revenit pe plus în septembrie, cu un avans de 0,2% faţă de luna precedentă

Preţurile producţiei industriale au crescut în septembrie cu 0,2% comparativ cu luna precedentă, după două luni de scădere, iar ritmul diminuării din ultimul an s-a atenuat la -1,5%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de News.ro. În luna august, preţurile producţiei industriale au coborât cu 0,3% faţă de iulie şi au fost mai mici cu 1,9% faţă de a opta lună din 2015.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Conectarea la era digitală

Facebook pregătește un sistem prin care companiile vor putea posta joburi disponibile

Facebook pregăteşte un sistem prin care companiile vor putea posta joburi disponibile

Facebook testează în prezent o facilitate ce le va permite companiilor care au pagini pe reţeaua socială să posteze şi să-şi promoveze postările prin care se anunţă disponibilitatea unei poziţii în cadrul firmei, informează News.ro. Paginile de Facebook ar urma să aibă la dispoziţie o nouă opţiune în cadrul meniului de creare a postărilor noi. Alături de opţiuni clasice precum text, poze sau linkuri, pe paginile de Facebook s-ar putea alege în curând secţiunea Job.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Google lansează Android Auto pentru smartphone-uri

Google lansează Android Auto pentru smartphone-uri

Google lansează Android Auto ca aplicaţie independentă ce poate fi instalată pe smartphone-urile cu sistem de operare Android. Aplicaţia poate fi folosită în orice maşină, chiar dacă aceasta nu este compatibilă cu platforma Android, potrivit News.ro. Android Auto grupează o serie de facilităţi utile la volan, precum navigare GPS, muzică sau preluare de apeluri ori mesaje.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Revista presei economice

Echilibrele și dezechilibrele, criterii de evaluare

Echilibrele şi dezechilibrele, criterii de evaluare

În presa economică (şi nu numai) se înregistrează, în continuare, confruntări de idei pe tema tipului de creştere economică a României în acest an. Aproape în fiecare zi apar luări de poziţie pro şi contra care indică, cel puţin, marele grad de interes prezentat de această temă. Un exemplu îl oferă ziarul Bursa (2 noiembrie a.c.), care consemnează pe larg opiniile acad. Daniel Dăianu.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

În colimator: inițiativele parlamentare din preajma alegerilor

În colimator: iniţiativele parlamentare din preajma alegerilor

Controverse acute se desfăşoară şi în legătură cu recentele acte legislative îndreptate spre reducerea unui număr semnificativ de taxe şi majorarea salariilor unor importante segmente ale bugetarilor. Unele puncte de vedere consideră că este vorba despre măsuri cu caracter reparatoriu, care pot fi susţinute cu resursele bugetare existente.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Roza vânturilor

Târgul de carte Gaudeamus va începe în curând la Romexpo

Târgul de carte Gaudeamus va începe în curând la Romexpo

A 23-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură se va desfăşura la Bucureşti, între 16 şi 20 noiembrie, în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo. Invitatul de onoare al acestei ediţii este China, care va fi prezentă la târg cu un stand reprezentativ pentru literatura chineză contemporană, invitaţi de marcă şi un program variat de evenimente dedicate profesioniştilor de pe piaţa cărţii şi publicului.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 32, 8-14 noiembrie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.