Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVII)

Numărul 33, 15-21 noiembrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

<

PUBLICITATE
ng>Reminder: Pe măsură ce ne apropiem de prezent (2016), trecerea în revistă a activității CECCAR pune tot mai pregnant în evidență efortul de regândire, de reevaluare a obiectivelor urmărite și a modalităților de a fi realizate prin promovarea unei guvernanțe moderne, menită să susțină practicile de înaltă calitate prin competență, etică și responsabilitate. (vezi episoadele precedente)

Încredere reciprocă, spirit de echipă, interese comune

Acțiunile desfășurate în anul 2014 sub egida CECCAR au purtat pregnant pecetea solidarității de breaslă exprimate în cele mai variate forme și au avut la bază colaborarea, încrederea reciprocă și interesele comune ale reprezentanților mediului de afaceri, profesioniștilor contabili și organismelor statului pentru asigurarea unei dezvoltări economice și sociale în consonanță cu interesul public.

Accentul a fost pus pe educația profesională continuă, răspunzându-se, astfel, nevoii membrilor de a fi în permanență la curent cu noutățile din domeniile contabil și fiscal, cu legislația și cu standardele profesionale, în vederea desfășurării activității la cel mai înalt nivel calitativ.

Corpul a acționat în permanență pentru asigurarea unui standard ridicat al lucrărilor profesioniștilor contabili, contribuind astfel la consolidarea încrederii beneficiarilor serviciilor în membrii organismului profesional. Colaborarea cu organele beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă s-a concretizat în anul 2014 în numeroase acțiuni care s-au desfășurat la nivelul filialelor. În mod deosebit se cere relevată contribuția Corpului la îmbunătățirea legislației, ceea ce s-a reflectat în propunerile formulate în legătură cu o serie de reglementări, printre care:
 • proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • posibilitățile de simplificare a evidenței contabile pentru contribuabilii încadrați în categoria microîntreprinderilor;
 • proiectul de regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standar­dele Internaționale de Raportare Financiară.
Grupa de lucru a CECCAR Legislație în domeniul fiscal și contabil s-a reunit în anul 2014 în nu­me­roase ședințe, pe agendă sa aflându-se teme variate, printre care:
 • actualizarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 • proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar;
 • impozitul pe dividende și efectele asupra pieței de capital;
 • tratamentele contabile și cerințele de raportare prevăzute de proiectul de ordin pentru apro­barea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile fi­nanciare anuale consolidate;
 • statutul și competențele experților contabili în cadrul proiectelor europene;
 • modificările Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Or­di­nul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.067/2013);
 • probleme de necorelare între normele fiscale și Codul fiscal;
 • proiectul de norme legate de determinarea veniturilor impozabile pentru microîntreprinderi;
 • modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

De asemenea, au fost finalizate trei documente de poziție înaintate Ministerului Finanțelor Publice: Tratamentul fiscal aplicabil dividendelor de la 1 ianuarie 2014 prin modificarea Codului fiscal de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2013, Recomandări privind implementarea în România a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului și Actualizarea cadrului legislativ privind contabilizarea operațiilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și clarificarea legislației fiscale aferente.

Au fost organizate o serie de evenimente profesionale și sociale, dintre care amintim: la 27 februarie 2014 a avut loc în Capitală evenimentul intitulat Recomandări la închiderea exercițiului financiar; la 21 martie s-a desfășurat, la Academia de Studii Economice din București, seminarul de informare și dezvoltare personală Fii activ, pregătește-ți accesul la succes!, la care membrii Clubului Tinerilor Experți Contabili din România s-au întâlnit cu studenții ASE; în perioada 24-25 mai, tot în Capitală, a avut loc acțiunea Înclină balanța către mișcare, în cadrul căreia membrii Clubului au participat la o serie de evenimente sportive.

Mai consemnăm că pe agenda Clubului Tinerilor Experți Contabili s-au înscris, în cursul anului 2014, numeroase alte acțiuni menite să vină în sprijinul celor care înființează IMM-uri, care se angajează în alte afaceri proprii, acțiuni desfășurate cu sprijinul filialelor Corpului din Prahova, Ialomița, Iași etc.

Rezultatele implicării CECCAR în acțiunile și proiectele desfășurate în mediul internațional s-au concretizat prin traducerea a numeroase documente, printre care: Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2014 (traducerea și revizuirea noutăților), Standardele Internaționale de Educație IES 2, IES 3 și IES 4, Standardul Internațional pentru Controlul Calității ISQC 1, Codul etic IFAC, Ghid privind misiunile de examinare, Proiectul de expunere IESBA privind asocierea pe termen lung a personalului (cu un client de audit sau certificare), Implementarea cadrului noii directive de audit statutar, articole, reviste de specialitate și alte documente emise de organisme naționale și internaționale de interes pentru profesioniștii contabili români.

La 17 octombrie 2014 a avut loc Conferința Națională Extraordinară a Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentru alegerea președintelui Consiliului Superior al CECCAR, în urma votului membrilor Corpului fiind ales, pentru mandatul 2014-2018, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova.

Având o bogată tradiție în organizarea de evenimente profesionale de înaltă clasă, CECCAR a organizat, la 11 septembrie 2014, cea de-a V-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema Inovare și calitate – noi valențe pentru practicile mici și mijlocii. La finalul forumului, în semn de apreciere și recunoaștere la nivel național a performanțelor profesionale pe care membrii Corpului le-au atins în activitatea derulată în cursul anului 2013, a avut loc festivitatea de decernare a premiilor pentru cele mai bune companii membre CECCAR, în cadrul galei Topului național al celor mai bune societăți membre CECCAR, ediția a IV-a.

În perioada 26-28 septembrie s-a desfășurat la Moneasa a XII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce”, cu tema Expertul contabil și tehnologia informațională între necesitate și raționament profesional, eveniment organizat de Filiala CECCAR Arad. Continuând tradiția, simpozionul a constituit un forum de dezbateri profesionale axate pe problemele izvorâte din practică, ceea ce a permis și desprinderea unor concluzii utile de ordin științific.

Evenimentul central al anului 2014 l-a constituit desfășurarea, în zilele de 12 și 13 septembrie, a celei de-a XX-a ediții a Congresului Profesiei Contabile din România, cu tema Noi dimensiuni și provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovație și Conformitate. Au participat, alături de reprezentanții la nivel central și teritorial ai CECCAR, exponenți de seamă ai profesiei contabile la nivel internațional, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice din țara noastră.

Cu prilejul Congresului au fost abordate teme de cea mai mare importanță atât pentru comunitatea contabililor români, cât și pentru economia națională în ansamblu, în context internațional. Sunt semnificative, în acest sens, temele dezbătute în sesiunile reprezentativului forum: Sesiunea I – Noi dimensiuni și provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovație și Conformitate; Sesiunea II – Rolul creativ al profesiei contabile în viața unei entități; Sesiunea III – Contextul european și național al implementării Directivei 34/2013 a Parlamentului European și a Consiliului. Soluții pentru România; Sesiunea IV – Inovare și folosirea tehnologiei informaționale în furnizarea serviciilor profesionale de calitate; Sesiunea V – Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.