Legătura dintre teorie și practică este valorizată de învățarea continuă și responsabilitatea profesională

Legătura dintre teorie și practică este valorizată de învățarea continuă și responsabilitatea profesională

Numărul 11, 28 martie - 3 aprilie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Ion Buiculescu, vicepreședinte al Filialei CECCAR Olt

Alexandra Rizea: Vă propunem să completați imaginea experiențelor profesionale relevate, la această rubrică, de publicația noastră, prin sublinierea câtorva momente importante în propria dvs. carieră.

Ion Buiculescu: Îmi face o mare plăcere să evoc primul pas, respectiv cel în care am devenit elev la Liceul Agricol Drăgășani, secția Contabilitate. Parcurgerea cursurilor mi-a permis să pun bazele pregătirii mele profesionale, perioada respectivă lăsându-mi amintiri dintre cele mai frumoase. Trebuie să precizez că am avut profesori care s-au dăruit pentru a ne instrui, pentru a ne pregăti, inclusiv din punct de vedere etic, pentru profesia căreia ne-am devotat, la rândul nostru. Ne-au insuflat interesul față de cultură, față de realități, față de modul în care urma să ne comportăm în viață, în activitățile pe care urma să le desfășurăm. Elementul cel mai important l-a constituit felul în care am fost învățați să facem legătura între teorie și practică. Nu pot decât să vorbesc cu recunoștință și admirație față de dascălii noștri, cu o mențiune specială față de cel pe care îl numeam, cu cel mai profund respect, domnul profesor Constantin Isărescu. Ceea ce ne-au învățat constituie o zestre de preț, o călăuză sigură pentru reușita în profesie, pentru împlinirea noastră sufletească, general umană.

Modul în care evocați acea perioadă se constituie, cred, și într-o pledoarie pentru alegerea modelelor în viață, pentru un parcurs care să fie demn de dascălii pe care i-ați avut și care, neîndoios, să răspundă exigențelor fiecărei trepte a carierei dvs.

Ați sesizat esența celor afirmate, și trebuie să spun că această zestre mi-a fost de mare folos și în perioada în care am urmat Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova. Sigur, pregătirea a vizat un nivel calitativ superior, însă principalul filon l-a constituit tot legătura dintre teorie și practică, tot legătura dintre cunoștințe și comportament. Este vorba despre un drum ascendent, care a fost marcat, în anul 1996, de un alt pas decisiv, și anume acela de a fi devenit membru al CECCAR – Filiala Olt.

Unde, când și în ce condiții v-ați început activitatea de profesionist contabil?

S-a reținut, desigur, că am absolvit cursurile Liceului Agricol Drăgășani. Am considerat, de la început, la mijlocul anilor ’70, că trebuie mai întâi să-mi valorific cunoștințele în domeniul agricol. Am devenit, astfel, contabil-șef la Cooperativa Agricolă de Producție Cungrea, județul Olt. Sigur, sunt cunoscute condițiile de atunci, dar ceea ce m-a preocupat, în mod special, a fost să contribui cu tot ceea ce acumulasem ca pregătire, ca experiență, la consolidarea economică a unității respective. În continuare, am lucrat la AESCH Drăgășani, Direcția Generală a Agriculturii Olt, Direcția Sanitar Veterinară Olt în funcția de contabil-șef. Am avut prilejul să particip la procesele de reformă specifice tranziției la economia de piață, calitatea de membru al CECCAR ajutându-mă, direct și substanțial, să cunosc și să aplic standardele în continuă perfecționare ale profesiei noastre. Mai precizez că, în anul 1994, am fost promovat în funcția de controlor financiar în cadrul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Olt. După anul 2000, am considerat că trebuie să intru în sectorul privat al economiei și, în consecință, am înființat o societate corespunzătoare codului CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, al cărei unic asociat și administrator sunt.

Ați amintit de modul în care calitatea de membru al CECCAR a influențat activitatea dvs. Vă rog să exemplificați, cu trimiteri directe la ceea ce s-a întreprins la nivelul filialei pentru perfecționarea continuă a profesioniștilor contabili.

În cadrul CECCAR Flilala Olt, pregătirea, perfecționarea profesioniștilor contabili, angajați sau liber-profesioniști, s-a desfășurat și se desfășoară mai ales prin organizarea de cursuri de profil, seminare și dezbateri în domeniile contabilității financiare și de gestiune, controlului financiar, evaluării economice și financiare a întreprinderii, eticii profesionale, precum și în alte domenii necesare desfășurării activităților specifice. Când vorbesc despre pregătire, am în vedere și componenta care vizează implicarea civică. În cadrul Filialei CECCAR Olt am ocupat funcția de președinte al Comisiei de disciplină, iar în prezent sunt vicepreședinte al filialei. Am participat la Congresele și Conferințele Naționale ale CECCAR, ceea ce mi-a permis să-mi aprofundez cunoștințele, să-mi orientez activitatea în direcțiile cele mai fertile pentru afirmarea profesioniștilor contabili în viața economico-socială, în cazul meu în procesul de modernizare a entităților economico-sociale din județul Olt. Participarea la asemenea evenimente mi-a oferit o largă deschidere, spre înțelegerea imperativelor la nivel național, regional, european și mondial, în condițiile globalizării și digitalizării.

Tocmai pentru că exigențele prezentului și ale viitorului determină profilul profesionistului contabil, ar fi interesant de aflat opinia dvs. privind adaptarea la ceea ce ați numit imperativele erei digitale.

Este limpede că prezentul, ca antecameră a viitorului, impune să avem privirea mereu îndreptată spre ziua de mâine. Tendințele în plan profesional se conturează tot mai clar, așa cum am avut prilejul să constatăm și la Congresul Profesiei Contabile care a avut loc în septembrie 2016. Obiectivul nostru permanent constă în a fi conectați la respectivele imperative, începând cu programele de evidență contabilă și prelucrarea datelor informatice, trasmiterea declarațiilor în sistem electronic, sintetizarea informațiilor, astfel încât să fim în stare să oferim clienților servicii integrate, la un nivel calitativ tot mai înalt, să devenim principalii consilieri ai întreprinzătorilor, ai managerilor, în fundamentarea deciziilor lor.

Ați pus „punctul pe i” prin menționarea serviciilor integrate în raporturile cu întreprinzătorii și managerii. Din această perspectivă, vă propunem să vă referiți la prioritățile în materie de armonizare a cererii și ofertei de pe piața specifică.

Evident, activăm pe o piață concurențială. Interesul nostru major este să se respecte principiile și regulile competiției loiale. Din acest punct de vedere, oferta de servicii integrate corespunde nemijlocit cerințelor economico-sociale din municipiu și județ, în special în privința creării de locuri de muncă și asigurării de salarii corespunzătoare. Sunt domenii în care noi, cu experiența acumulată, putem să asigurăm o ofertă competitivă tocmai prin serviciile integrate. Mă refer, în special, la IMM-uri, la micii întreprinzători care au nevoie de cel mai mare sprijin de specialitate în planificarea și desfășurarea propriilor afaceri. Bineînțeles, avem în vedere și reglementările de ordin fiscal, la așezarea cărora pe baze sănătoase contribuie semnificativ conducerea CECCAR, prin promovarea unui dialog constructiv cu instituțiile de reglementare. Toate acestea reprezintă un suport trainic pentru mediatizarea în spațiul public a serviciilor oferite de profesioniștii contabili și sunt convins că mergând consecvent pe acest drum vom deveni tot mai competitivi atât la nivel personal, cât și la nivelul Filialei CECCAR Olt.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.