Legea care stabilește obligația evidențierii pe bonul fiscal a bacșișului, publicată în Monitorul Oficial

Legea care stabilește obligația evidențierii pe bonul fiscal a bacșișului, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 50-51, 21 dec. 2022 - 10 ian. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022.

PUBLICITATE
Principalele modificări/completări la OUG nr. 28/1999

Începând cu 1 ianuarie 2023, operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – Restaurante și 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor au obligația evidențierii pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.

Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuți mai sus.

Excepție: Pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți mai sus nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.

În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienților se optează pentru evidențierea bacșișului pe bonul fiscal, prevederile prezentei legi sunt aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului.

Obligațiile operatorilor economici (CAEN 5610 și 5630)

- au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

- este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.

-  bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.

- în situația în care, la solicitarea clienților, utilizatorii eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct și pe aceasta. Sumele reprezentând bacșiș, astfel evidențiate în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entități plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol și au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.

Tratamentul contabil al bacșișului

Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați a sumelor provenite din încasarea bacșișului.

Tratamentul fiscal al bacșișului

Sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.

Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați ca urmare a distribuirii sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV - cap. X din Codul fiscal, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V - Contribuții sociale obligatorii din același act normativ.  Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Sancțiuni în legătură cu bacșișul

Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor acestei legi se sancționează cu amendă de la la 2.000 lei la 4.000 lei.

Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.