Legislație comentată

Numărul 11, 28 martie - 3 aprilie 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 164 din 25 ianuarie 2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 108/08.02.2017

Prin acest ordin se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale, care se aplică în următoarele situații:
  • plata obligațiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;
  • în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate și alte obligații fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;
  • plata obligațiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită.

Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri care se depune de către debitor la organul fiscal competent. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale debitorului, indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată, modul în care va fi reconsiderată această plată, numărul și data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanță) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată, numărul și data documentului prin care s-a efectuat plata inițială, suma totală achitată prin documentul de plată inițial și data plății.

La această cerere trebuie anexate copia ordinului de plată, copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată, copii de pe titlurile de creanță și orice alte documente care atestă eroarea produsă.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 648 din 3 februarie 2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 114/10.02.2017

Acest act normativ aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
  • „Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”;
  • „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice”;
  • „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice”.

Formularele menționate mai sus se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice. Astfel, persoanele fizice care, potrivit legii, aveau obligația de a depune formularul 600 „Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” și nu au făcut acest lucru vor fi notificate de organul fiscal. În situația în care declarația nu se depune în termen de 15 zile de la primirea notificării, organul fiscal va stabili din oficiu obligația de plată a CAS.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 240 din 6 februarie 2017 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 123/15.02.2017

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 41 alin. (2), (4) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru anul fiscal 2017, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 101,4%.

Sursa: Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 16 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/17.02.2017

Conform acestei legi, bugetul de stat pentru anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 117.046,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.159,5 milioane lei, cu un deficit de 33.112,9 milioane lei.

Sursa: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7 din 16 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 128/17.02.2017

Potrivit legii, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pentru anul 2017 se stabilesc la 56.675,4 milioane lei.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350 din 23 februarie 2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete, publicat în Monitorul Oficial nr. 151/28.02.2017

Ordinul stabilește nivelul accizei specifice la țigarete pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018 inclusiv ca fiind de 329,222 lei/1.000 țigarete. Vechiul nivel al accizei, stabilit pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017, era de 334,17 lei/1.000 țigarete.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 869 din 8 martie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 175/10.03.2017

Prin acest act normativ se abrogă poziția 64 „Impozit pe construcții” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat care se declară prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, acest impozit nemaifiind în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017. Totodată, se introduc două noi poziții, 72 și 73, astfel: „72. Impozit specific unor activități” și „73. Impozit pe veniturile din pensii”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.