MF: Procedura de înrolare și modalitățile de acces în PatrimVen, în consultare publică

MF: Procedura de înrolare și modalitățile de acces în PatrimVen, în consultare publică

Telex » Știri 31 ianuarie 2022  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înrolare precum și modalitățile de acces în PatrimVen. În Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, inițiatorii menționează că, în prezent, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, instituie, la art. 69 alin. (1), obligativitatea colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public, în scopul realizării codului. Astfel, ori de câte ori o instituție sau autoritate publică trebuie să soluționeze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluționarea cererii legislația specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverințe de venit sau a unui alt document cu privire la situația fiscală a persoanei în cauză, instituția sau autoritatea publică are obligația să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent, caz în care, persoana fizică sau juridică nu mai are obligația depunerii certificatului, adeverinței sau documentului. De asemenea, Codul de procedură fiscală prevede la art. 68 alin. (1) că autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public, centrale și locale, precum și serviciile deconcentrate ale autorităților publice centrale au obligația să furnizeze informații și acte organului fiscal, la cererea acestuia.

Furnizarea de informații se realizează prin PatrimVen, sistem care este funcțional și care este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor/ANAF, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori, și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, printre care: veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România; informații despre situația fiscală a contribuabililor; bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România.

De asemenea, în Referatul de aprobare, reprezentanții Ministerului Finanțelor menționează că, prin OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, s-a reglementat la nivelul Codului de procedură fiscală posibilitatea utilizării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală denumit PatrimVen, care reprezintă un instrument de cooperare și de furnizare a documentelor și informațiilor deținute, autorităților și instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, care, în temeiul Codului de procedură fiscală ori în temeiul altor acte normative, pot solicita informații/documente deținute de organul fiscal. „În acest fel, se elimină birocrația și se diversifică și crește calitatea serviciilor pentru cetățeni și operatori economici”.

MF precizează că, la solicitarea autorităților judiciare ori în situația în care, din motive tehnice, informațiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor. Astfel, Ministerul Finanțelor oferă gratuit accesul la serviciile și informațiile accesibile prin sistemul informatic PatrimVen și colectează date de la instituții și autorități publice prin sistemul informatic PatrimVen. De asemenea, în cazul persoanelor juridice de drept privat, furnizarea de informații urmează să se realizeze prin sisteme informatice dedicate.

Potrivit art. 701 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, procedura de înrolare precum și modalitățile de acces în PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor.

În acest context, MF propune, prin proiectul de Ordin supus consultării publice, ca utilizarea de către autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, a sistemului informatic PatrimVen să se realizeze în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum și descrierea interfețelor de acces la acesta.

Formularul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, care include lista serviciilor disponibile din cadrul acestui sistem, se publică pe portalul Ministerului Finanțelor, respectiv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, împreună cu instrucțiunile de completare.

Lista serviciilor disponibile autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, din cadrul sistemului informatic PatrimVen, se completează de către Ministerul Finanțelor, din proprie inițiativă sau la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe măsură ce rezultă necesitatea, în baza prevederilor legale, de acces al acestora sau pentru realizarea furnizării de informații.

De asemenea este propusă spre reglementare procedura privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen precum și modelul Cererii de numire sau revocare administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autorității publice, instituției publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală.

MF precizează că protocoalele de aderare aprobate anterior, potrivit OMFP nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.