MFP: Schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi a fost redeschisă

MFP: Schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi a fost redeschisă

Telex » Știri 11 decembrie 2020  

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) anunță mediul de afaceri că se pot depune cereri pentru finanțare în baza HG nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. „Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minimum 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni și redresarea economiei românești”, precizează MFP, într-un comunicat.

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de MFP (instituite în baza HG nr. 332/2014 și HG nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

MFP precizează că, în luna august, prin HG nr. 598/2020 a fost revizuită această schemă, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificări prevăd:

prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțare;

prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;

eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați;

introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;

eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat;

eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanțare în două etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;

stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare pentru asigurarea surselor de finanțare și demonstrarea situației juridice a locației, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanțare;

flexibilizarea condițiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;

posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;

flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

MFP subliniază că, printre principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii, se regăsesc următoarele:

investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;

compania nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

- în ultimul an fiscal, jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția;

este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă înființare ca urmare a realizării de investiții, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

MFP informează că cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, menționându-se pe documentație: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – HG nr. 332/2014. Orice întrebări, sesizări și solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziția operatorilor economici la rubrica - Formular întrebări.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.