Modificări la o serie de ordine ale MF referitoare la anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

Modificări la o serie de ordine ale MF referitoare la anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

Numărul 25-26, 30 iun.-12 iul. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 741/2021 al MF pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului Finanțelor. Actul normativ transpune în legislația națională o serie de reglementări la nivel comunitar referitoare la  anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță.

Astfel, principalele măsuri care fac obiectul Ordinului mr. 741/2021 vizează, în principal, următoarele aspecte:

completarea art. 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană, aprobate prin OMFP nr. 101/2016, cu dispoziții privind publicarea pe site-ul ANAF a unei liste a magazinelor din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în UE, cât și pentru restituirea TVA aferente acestor vânzări, conform solicitării transmise de Direcția generală de asistență pentru contribuabili din cadrul ANAF cu adresa nr. A_LPF_50/2019;

abrogarea Capitolului IV „Importuri cu valoare neglijabilă” din cadrul Titlului IV „Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri” din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1 din OMFP nr. 105/2016, cu modificările ulterioare. Această măsură are ca efect eliminarea, de la 1 iulie 2021, a scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro, pentru compatibilizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul TVA;

modificarea și clarificarea unor prevederi ale Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobate prin OMFP nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a propunerilor primite pe această temă de la organele fiscale teritoriale. Principalele modificări se referă la:

- clarificarea sintagmei „persoană nevoiașă”, în sensul aplicării scutirii de TVA pentru importul bunurilor de strictă necesitate distribuite gratuit;

- clarificarea faptului că în situația în care bunurile importate de o organizație autorizată să importe bunuri în regim de scutire de TVA sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei alte organizații, organizația primitoare trebuie să îndeplinească, la rândul ei, obligațiile de autorizare;

- prelungirea termenului de comunicare a deciziilor privind autorizarea organizațiilor de stat sau a altor organizații cu caracter caritabil ori filantropic pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA;

- modificarea termenului în care organele fiscale teritoriale cu atribuții de efectuare a inspecției fiscale efectuează verificări asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare;

- modificarea și completarea Anexei 1 la procedură – Cerere privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA și, respectiv, a Anexei 2 la procedură – Decizie privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, în sensul menționării în cadrul acestora doar a articolelor în temeiul cărora se solicită, respectiv se aprobă/respinge autorizarea, precum și în sensul includerii în cuprinsul celor două anexe a unor informații privind caracteristicile bunurilor importate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.