Munca la distanță va fi reglementată prin lege

Munca la distanță va fi reglementată prin lege

Numărul 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017  »  Conectarea la era digitală

Activitatea se va desfășura folosind tehnologia informației și comunicațiilor

Executivul a adoptat un proiect de lege care va reglementa activitatea de telemuncă (munca la distanță) – o transpunere a conceptului de „teleworking”, prevăzut în majoritatea statelor europene. Potrivit proiectului, o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator va putea fi  desfășurată de către salariat și la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Proiectul definește activitatea de telemuncă: „forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea condițiilor cumulative ca activitatea să fie desfășurată în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele, ca activitatea în regim de teleworking să fie desfășurată cel puțin o zi pe lună și cu condiția ca salariatul să-și fi exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz”.

Desfășurarea activității în regim de telemuncă de către salariat va avea loc cel puțin o zi pe lună și se poate extinde pe toată perioada de lucru. Salariatul își poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea contractului individual de muncă sau a unui act adițional, după caz.

Potrivit proiectului, refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia. De asemenea, este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către salariații care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă.

Contractul individual de muncă va include, în cazul activității de telemuncă, pe lângă elementele din contractele clasice, și următoarele aspecte:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
b) perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de telemuncă de către salariat;
c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
d) intervalul orar în care se desfășoară activitatea de telemuncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de salariatul care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă;
f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă a materialelor pe care salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
h) obligația angajatorului de a informa salariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația salariatului de a respecta aceste prevederi;
i) măsurile pentru ca salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.

„Reglementarea telemuncii va conduce la flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socio-economice actuale, în raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, și va oferi avantaje atât salariatului, cât și angajatorului. Concret, pentru angajator se vor reduce costurile cu închirierea spațiilor, utilitățile, consumul de carburant și parcul auto. În ceea ce-l privește pe salariat, acesta va elimina consumul de bani și de timp cu deplasarea de la și până la sediul angajatorului, va avea libertatea alegerii locului de muncă și valorificării timpului de lucru, optimizându-și, astfel, raportul între viața profesională și cea personală. Nu în ultimul rând, prin introducerea acestei noi forme de organizare a muncii și îndeplinire a sarcinilor, vor crește șansele persoanelor cu dizabilități pe piața muncii”, precizează Guvernul, într-un comunicat.

Proiectul de act normativ urmează să fie trimis Parlamentului, spre a fi supus dezbaterii și adoptării.

*

În prezent, domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii sunt reglementate prin  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un element obligatoriu al contractului individual de muncă îl constituie locul muncii. Potrivit Legii securității și sănătății în muncă  nr. 319/2006, prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității.

Codul muncii prevede și posibilitatea de a lucra de acasă cu contract de muncă la domiciliu. Principala particularitate a acestui contract de muncă este că atribuțiile de serviciu se execută la domiciliul salariatului, locul muncii fiind în această situație domiciliul acestuia.

În contextul strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă, Consiliul UE a invitat partenerii sociali să negocieze contracte care să ajute la modernizarea organizării pieței muncii, incluzând aranjamente de muncă flexibile, cu scopul de a oferi productivitate și competitivitate angajamentelor și pentru a realiza un echilibru între flexibilitate și securitate. În acest sens, în anul 2002, la Bruxelles a fost încheiat între partenerii sociali un acord-cadru european privind  teleworkingul  (telemunca).

(Copyright foto: undrey / 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.