Noi formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor

Noi formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor

Numărul 41, 3-9 nov. 2021  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

După cum am mai informat, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Premisele adoptării acestui ordin:

Până la apariția acestui act normativ, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se putea realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori prin transmiterea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată. Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale puteau fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale, se extinde, prin acest ordin, modalitatea de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Totodată, în vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea fiscală/declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și radierea înregistrării fiscale a acestora, se renunță la unele formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste formulare în declarațiile de înregistrare fiscală.

Principalele prevederi:

1. Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:

a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010);

b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);

c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);

d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);

e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);

f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal (030);

g) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice (040);

h) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060);

i) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070);

j) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (700);

k) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA;

l) Certificat de înregistrare fiscală.

2. Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

f) impozitul pe reprezentanță;

g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

i) contribuția asiguratorie pentru muncă;

j) redevențele miniere;

k) redevențele petroliere;

l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;

m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;

n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p) taxele datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;

q) impozitul specific unor activități.

3. Ordine abrogate:

a) OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările ulterioare;

b) OPANAF nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit;

c) articolele 2 și 3 și anexele nr. 2 și 3 la OPANAF nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, cu modificările ulterioare;

d) OPANAF nr. 1.546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) Notificare privind modificarea anului fiscal;

e) OPANAF nr. 1.254/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

f) articolul I și anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3.698/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

g) articolul 1 literele a) și c), anexele nr. 1, 3 și punctele I și III din anexa nr. 7 la OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare;

h) articolul 2 litera a), anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la OPANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare;

i) articolul 2, anexa nr. 3 și punctul 1 din anexa nr. 7 la OPANAF nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare;

j) articolul 2, anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la OPANAF nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.