Noi modele de formulare în domeniul colectării creanțelor fiscale

Numărul 2, 24-30 ianuarie 2017  »  Curier legislativ

A

PUBLICITATE
ia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularele utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, pentru a le adapta la prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 32/11.01.2017, înlocuiește actul normativ anterior ce reglementa formularele amintite, respectiv OPANAF nr. 2.446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală, abrogat.

Așa cum am precizat în nr. 38-39 al CECCAR Business Magazine, în adaptarea formularelor, pe lângă temeiurile legale invocate în acestea, s-a avut în vedere modificarea textului astfel încât să se asigure concordanța între acestea și noile dispoziții legale.

Astfel, prin actul normativ se aprobă modelele următoarelor formulare:
 • Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
 • Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;
 • Cerere de restituire a creanțelor fiscale/bugetare;
 • Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;
 • Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
 • Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
 • Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale;
 • Borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale;
 • Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate contribuabilului;
 • Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;
 • Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
 • Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;
 • Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;
 • Titlu executoriu;
 • Somație;
 • Proces-verbal privind comunicarea somației;
 • Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești;
 • Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
 • Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;
 • Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
 • Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
 • Adresă de înștiințare privind înființarea popririi;
 • Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
 • Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
 • Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
 • Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
 • Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignație;
 • Anunț privind vânzarea bunurilor mobile;
 • Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile;
 • Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație;
 • Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare;
 • Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile;
 • Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile;
 • Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
 • Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație urmare a neplății prețului de către adjudecatar;
 • Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate;
 • Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
 • Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită;
 • Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
 • Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor;
 • Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;
 • Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate;
 • Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită;
 • Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
 • Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a înștiințării de plată.

Totodată, prin OPANAF nr. 63/2017 se abrogă dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. e) și f) din Ordinul președintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice (mai multe detalii privind OPANAF nr. 3.454/2016 găsiți aici), astfel încât modelele formularelor Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice și Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice să nu se regăsească în două acte normative diferite.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.