Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Numărul 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017  »  Curier legislativ

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a fost modificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), printr-un act normativ emis recent. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.232/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 262/13.04.2017 și se va aplica începând cu deconturile cu sume negative de TVA depuse după 1 mai a.c. 

Așa cum am amintit într-un articol publicat la rubrica Telex a CECCAR Business Magazine, modificările introduse prin actul normativ citat sunt generate de necesitatea creșterii gradului de predictibilitate privind existența riscului fiscal real privind efectuarea unei rambursări necuvenite, iar reglementările sunt de natură să conducă atât la soluționarea cu celeritate a solicitărilor contribuabililor, cât și la o utilizare eficientă a resurselor administrației fiscale. 

Potrivit precizărilor ANAF, redate în referatul de aprobare ce a însoțit ordinul în varianta de proiect, art. 169 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevede că TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției. Măsura învederează faptul că, în situația în care din informațiile deținute organele fiscale constată existența unui risc pentru o rambursare de TVA necuvenită, solicitările de rambursare ale persoanelor impozabile se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate. Pentru aplicarea acestor prevederi s-au stabilit, prin procedura menționată mai sus, reguli pentru constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal. 

În vederea creșterii gradului de acuratețe a procedurii amintite, s-a considerat necesar ca baza de date specială să cuprindă informații privind existența unui risc fiscal cu privire la rambursarea de TVA, transmise de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale și Direcția generală antifraudă fiscală. 

De asemenea, luând în considerare și faptul că pentru decontul care prezintă un risc fiscal mare rambursarea se efectuează în urma unei inspecții fiscale și că, potrivit art. 169 alin. (9) al Codului de procedură fiscală, „(...) perioada supusă inspecției fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei...”, a devenit imperativ, se amintește în referatul citat, ca, pornind de la informațiile cuprinse în baza de date specială, să se efectueze o analiză distinctă pentru a se stabili dacă pentru decontul respectiv există riscul unei rambursări necuvenite. 

Analiza se va efectua pornind de la informațiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, raportate la soldul sumei negative solicitat la rambursare și având în vedere orice alte informații relevante care pot configura sau nu existența unui risc fiscal constând într-o rambursare necuvenită, risc ce poate fi verificat și identificat de organele de inspecție fiscală în cadrul unei acțiuni de inspecție. 

Totodată, pentru a asigura aplicarea unitară a Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prin completările aduse de Ordinul nr. 1.232/2017, sunt prevăzute atât situațiile/motivele care stau la baza stabilirii riscului fiscal pentru persoanele impozabile și, implicit, pentru înscrierea în baza de date specială, cât și situațiile/motivele pe baza cărora organele fiscale pot radia din această bază de date persoanele impozabile. 

Având în vedere cele de mai sus, potrivit noilor prevederi, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situații:
  1. organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și care ar putea avea incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;
  2. în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală;
  3. cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare;
  4. s-au constatat neconcordanțe semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Formularul 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de către persoana impozabilă prin declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (Formularul 390 VIES). 
De asemenea, radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii și/sau menținerii în această bază de date, în oricare dintre următoarele situații:
  1. persoana impozabilă nu mai face obiectul acțiunii de cercetare penală (a fost dispusă neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de organele fiscale, au fost scoși de sub urmărire penală, au fost emise ordonanțe de clasare a cauzelor etc.), potrivit informațiilor primite de la organele abilitate;
  2. organele de inspecție fiscală au constatat diferențe de TVA nesemnificative cu ocazia inspecțiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA stabilite suplimentar;
  3. persoana impozabilă și-a încetat activitatea și a fost radiată din evidențele fiscale;
  4. structurile care au propus înscrierea/menținerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei constituite la nivelul fiecărei administrații județene a finanțelor publice, administrații regionale pentru contribuabili mijlocii, precum și la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, al Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București și la nivelul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice din municipiul București;
  5. organele fiscale au constatat faptul că neconcordanțele între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Formularul 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțele semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de contribuabili prin declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (Formularul 390 VIES), care au stat la baza introducerii în baza de date, nu se mai confirmă la data constatării sau se confirmă într-un procent nesemnificativ.
Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.