Noi prevederi privind scutirea de impozit pe veniturile programatorilor, în vigoare de la 1 iulie

Noi prevederi privind scutirea de impozit pe veniturile programatorilor, în vigoare de la 1 iulie

Numărul 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017  »  Curier legislativ

De la 1 iulie a.c., angajații operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzută de Codul fiscal dacă veniturile anuale realizate de angajator în anul fiscal precedent au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. 

Noile prevederi referitoare la încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator apar în Ordinul comun al ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, ministrului Educației Naționale, ministrului Muncii și Justiției Sociale și ministrului Finanțelor Publice nr. 409/4.020/737/703/2017, publicat recent în Monitorul Oficial (nr. 468/22.06.2017). 

Astfel, potrivit noilor reglementări, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 1. posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în actul normativ (administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic);
 2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 3. dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile amintite;
 4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 5. veniturile anuale realizate de angajator menționate mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. 

Sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la lit. d) societățile care se înființează în cursul anului fiscal, pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor, precum și societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare. 

Potrivit ordinului citat, activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în actul normativ. Amintim că Ordinul nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016, ce reglementează în prezent încadrarea în activitățile programatorilor scutite de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor conform Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, definește această activitate drept prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării

Referitor la documentele justificative necesare pentru a beneficia de scutirea de impozit, actul normativ conține aceleași cerințe ca Ordinul nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016. Astfel, documentele care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, conform ocupațiilor specifice amintite, sunt:
 1. actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 2. organigrama angajatorului;
 3. fișa postului;
 4. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 5. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 6. statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 7. comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 8. balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat, se menționează în actul normativ. Totodată, angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. 

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator se aplică lunar, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut de actul normativ. 

După cum am menționat mai sus, prevederile Ordinului nr. 409/4.020/737/703/2017 intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial (1 iulie a.c.) și se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare actul normativ. 

De la această dată se abrogă prevederile Ordinului nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.

(Copyright foto: pressmaster / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.