Noi propuneri de reglementări conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Noi propuneri de reglementări conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Numărul 34, 22-28 noiembrie 2016  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ ce ar urma să înlocuiască actualele Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, propuse prin proiectul legislativ, ar urma să fie aplicate de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, alte entități obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul amintit, reglementările propuse cuprind prevederi distincte pentru retratarea, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care sunt aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar de raportare. În cazul persoanelor juridice cuprinse în anexa la OMFP nr. 666/2015, retratarea informațiilor urmează a fi efectuată conform prevederilor ordinului respectiv.

Situația cuprinzând rezultatele retratării se întocmește în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la proiectul de ordin, se specifică în referatul care îl însoțește.

De asemenea, în forma propusă de Ministerul Finanțelor Publice, proiectul normativ ar urma să simplifice prevederile cuprinse în reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, prin raportare la actualele reglementări contabile aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, comparativ cu actualele reglementări contabile, prevederile comune situațiilor financiare anuale individuale și celor consolidate, referitoare la întocmirea, auditarea și publicarea situațiilor financiare anuale, respectiv la raportul administratorilor, nu mai apar ca prevederi distincte pentru situațiile financiare anuale individuale și pentru situațiile financiare anuale consolidate. De asemenea, în prevederile propuse referitoare la contabilizarea unor operațiuni, s-a urmărit reducerea trimiterilor la un anumit standard, având în vedere că Standardele Internaționale de Raportare Financiară se modifică frecvent.

În ceea ce privește Planul de conturi, în documentul citat se menționează că referitor la simbolizarea conturilor s-a urmărit alinierea într-o mai mare măsură la cele din Planul de conturi general prevăzut de OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest context s-a avut în vedere că reglementările contabile se aplică inclusiv de regii autonome, fapt care a impus evidențierea distinctă în planul de conturi a patrimoniului acestora.

Reamintim că, în prezent, operatorii economici aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, OMFP nr. 666/2015 stabilește obligația unor anumite entități cu capital de stat de a aplica reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiile financiare ale anilor 2016 și 2017. Pentru aceste exerciții financiare, entitățile respective întocmesc, în scop informativ, un set de situații financiare anuale individuale în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, acestea urmează să organizeze și să conducă contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimele modificări și completări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici au fost efectuate prin OMFP nr. 1.938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari.

Cei interesați pot consulta proiectul de act normativ pe site-ul MFP, www.mfinante.gov.ro, secțiunea Transparență decizională. Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea acestui proiect pot fi transmise, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, la adresa publicinfo@mfinante.ro.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.