Noi reglementări în domeniul achizițiilor publice

Noi reglementări în domeniul achizițiilor publice

Numărul 11, 23-29 mar. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 277 din 22 martie 2022 a fost publicată HG nr. 375/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. HG nr. 375/2022 modifică o serie de acte normative cu impact direct în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră care vor fi finanțate prin PNRR, respectiv HG nr. 395/2016, pentru contractele de achiziție publică, HG nr. 394/2016 pentru contractele sectoriale și HG nr. 1/2018 privind modelul de contract de lucrări pentru investiții majore. Modificarea legislației a fost necesară întrucât neîncadrarea în termenele privind depunerea contractelor cu finanțare prin PNRR poate atrage blocarea finanțării pentru toate proiectele din componenta de transport.

Astfel, prin noul act normativ s-a introdus posibilitatea aplicării, în situații excepționale, a procedurii de negociere fără publicare, în condițiile în care contractele de infrastructură de transport de interes național sunt reziliate doar din culpa exclusivă a antreprenorilor și în condițiile în care beneficiarul a acționat cu diligență pe tot parcursul derulării contractului. Această modificare va avea ca rezultat încheierea unui nou contract de lucrări/servicii într-un timp mult mai scurt.

Pentru toate ofertele financiare depuse care prezintă un preț mai mic de 80% față de cel estimat, este necesară efectuarea de analize suplimentare și de clarificări pentru justificarea prețului.

De asemenea, se introduce obligativitatea ca, pentru toate contractele de lucrări cu o durată mai mare de șase luni, documentațiile de atribuire să conțină formula de actualizare a prețului clară și concretă raportată la situația actuală a pieței.

S-a introdus, totodată, posibilitatea emiterii de către beneficiar a unor documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, din 90 în 90 de zile, nu doar la finalizarea contractului de lucrări sau servicii, cum era reglementat până acum.

Actul normativ mai prevede modificarea contractelor de lucrări, în sensul introducerii unor noi prevederi referitoare la condițiile de reziliere a contractelor atât de către beneficiar, cât și de antreprenor. De asemenea, se introduce posibilitatea ca autoritățile contractante să își stabilească în documentația de atribuire modul de soluționare al revendicărilor/disputelor, fie prin arbitraj, fie prin instanța judecătorească, nu doar prin arbitraj, așa cum este  în prezent. Se modifică prevederile referitoare la garanția de participare și de bună execuție, pentru o eficientizare a procesului de evaluare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.