Noi reglementări privind înregistrarea în Spațiul privat virtual. Contribuabilii vor putea utiliza identificarea vizuală online

Noi reglementări privind înregistrarea în Spațiul privat virtual. Contribuabilii vor putea utiliza identificarea vizuală online

Numărul 23-24, 16-29 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a modificat Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între minister/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Actul normativ – OMFP nr. 2.012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 – a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 494/11.06.2020. Redăm, în cele ce urmează, o sinteză a prevederilor ordinului amintit. 

I. Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin OMFP nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Aprobarea înregistrării în Spațiul privat virtual (SPV) se poate face prin identificarea vizuală online (sistem video). 

a) Identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a entităților fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților:

În situația în care împuternicirea nu este generală pentru toate operațiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operațiunile din SPV, se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la transmiterea documentelor.

În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entității fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informațiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica ori informațiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate opțional rezultă că acestea conțin date incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la completarea informațiilor sau cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghișeu ori prin identificare vizuală online.

În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare în SPV se face prin identificare vizuală online, organul fiscal inițiază procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poștă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare.

Potrivit definiției date în ordin, identificarea vizuală online este procesul de recunoaștere unică prin sistem video a persoanei fizice titular sau reprezentant desemnat/împuternicit al persoanelor fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică în baza documentelor transmise și/sau informațiilor comunicate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 2016/679.

În cazul aprobării cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată.

În vederea aprobării cererii de înregistrare ca utilizator SPV prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă documentele și/sau comunică informațiile solicitate de organul fiscal central. 

b) Identificarea persoanei fizice prin NPOTP și înregistrarea ca utilizator SPV:

NPOTP reprezintă identificatorul persoanei fizice (nume) și codul de autentificare (parolă) însoțită de OTP. OTP este codul de autentificare de unică folosință, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție.

În cazul exercitării de către persoana fizică a opțiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală inițiază identificarea prin sistem video.

În vederea identificării vizuale online, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poștă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:

  • instrucțiuni de desfășurare a identificării vizuale online ce se va derula;
  • comunicarea faptului că, în situația în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data și ora programate, aceasta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicației de programări online puse la dispoziție;
  • comunicarea faptului că neprezentarea la ora și data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV.

În situația în care persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare vizuală online la data și ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

În cazul în care documentele transmise în vederea identificării vizuale online de persoana fizică nu reprezintă imaginea actului de identitate valabil și/sau datele nu sunt corecte, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

În timpul sesiunii de identificare vizuală online, funcționarul public poate formula întrebări cu privire la informații ce trebuie să conțină elemente cunoscute de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoana fizică.

În situația în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

În cazul în care identificarea vizuală online se întrerupe din motive tehnice independente de voința solicitantului și/sau a Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze.

În cazul în care identificarea vizuală online s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii și se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică.

De reținut! Dispozițiile prevăzute la punctul 1 intră în vigoare în termen de două luni de la data publicării OMFP nr. 2.012/2020 în Monitorul Oficial (după cum am menționat mai sus, ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial la 11 iunie a.c.).

2. Contribuabilii (persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică) pot efectua plăți în sistem online pentru tipurile de creanțe fiscale stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.