Noile reglementări privind întreprinderile legate și ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, publicate în Monitorul Oficial

Noile reglementări privind întreprinderile legate și ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 13, 3-9 apr. 2024  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024 a fost publicată OUG nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ care modifică, între altele, definiția întreprinderilor legate, necesară în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor. Potrivit inițiatorilor actului normativ, s-a ținut cont de faptul că „menținerea definirii «întreprinderilor legate» potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care este complexă și necesită interpretare calitativă, nu va permite contribuabililor înțelegerea statutului fiscal”.

PUBLICITATE
În acest sens, OUG nr. 31/2024 modifică art. 47  alin. 1^1 din Codul fiscal, astfel:

„(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

  1. persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;
  2. persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;
  3. persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;
  4. persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/ întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.”

De asemenea, noua OUG aduce amendamente și la regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Codul fiscal prevede, la art. 52, alin. 5^1, că „în cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1), suplimentar față de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate”.

Noua OUG introduce, la articolul 52, după alineatul (5^1), un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins: „În aplicarea prevederilor alin. (5^1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.”

Totodată, OUG nr. 31/2024 prevede, între altele, o serie de măsuri fiscal-bugetare, pentru evitarea apariției unor blocaje în finanțarea ordonatorilor de credite, precum și pentru finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
Astfel, se creează cadrul legal pentru contractarea de împrumuturi de către autoritățile publice locale în vederea terminării proiectelor nefinalizate/nefuncționale aferente programelor 2014-2020.
Se prevede ca valoarea neutilizată a prefinanțărilor acordate să fie cheltuită de beneficiari pentru continuarea implementării proiectelor pentru care a fost acordată, urmând ca justificarea acestor sume să fie realizată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.

De asemenea, actul normativ stabilește continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile din PNRR, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020.

Continuă și în anul 2024 derularea ”Programului social național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulării acestui program.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.