Normele metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul MAT, publicate în Monitorul Oficial

Normele metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul MAT, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 14, 13-19 apr. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 358 din 11 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 707/2022 al ministrului Antreprenoriatului și Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit actului normativ, MAT, prin structurile din aparatul propriu, monitorizează schemele de ajutor de minimis pe care le administrează. Procesul de monitorizare se realizează prin controalele delegaților oficiali la fața locului, prin solicitări de documente justificative de la operatorii economici beneficiari de către structura responsabilă cu implementarea schemelor de ajutor de minimis sau prin sesizările autorităților de control abilitate ca urmare a controalelor efectuate. Procesul de monitorizare vizează verificarea următoarelor aspecte: a) îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația europeană în domeniul ajutorului de minimis; b) îndeplinirea condițiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de minimis; c) îndeplinirea condițiilor prevăzute în actele normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de minimis.

În urma procesului de monitorizare, când se constată nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de minimis, structura responsabilă cu implementarea schemelor de ajutor de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului întocmește o notă de oportunitate în vederea emiterii unui ordin, în conformitate cu art. 25 alin. (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, care, în funcție de situația constatată, poate fi de recuperare parțială sau totală a ajutorului de minimis. Aceste ordine au caracter de titlu executoriu.

Ordinul de recuperare a ajutorului de minimis se inițiază de către direcția de specialitate pe baza notelor de oportunitate, va fi avizat de către Direcția juridică și administrare societăți și va fi aprobat de ministrul Antreprenoriatului și Turismului, ulterior avizării acestuia de către secretarul de stat coordonator al structurii care administrează schema de minimis, precum și, dacă este cazul, de alte structuri aferente procesului de avizare din cadrul MAT.

Ordinele prin care se dispune recuperarea ajutorului de minimis trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: a) emitentul ordinului, sediul social și codul de identificare a acestuia; b) numărul și data ordinului; c) denumirea operatorului economic; d) codul unic de înregistrare; e) domiciliul fiscal; f) obiectul ordinului; g) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea ordinului; h) data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispoziția beneficiarului; i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare; j) cuantumul ajutorului de minimis, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate; k) rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat; l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de minimis, precum și a dobânzilor aferente; m) temeiul legal al puterii executorii a ordinului; n) organul la care se depune contestația și termenul de depunere a acesteia; o) data de la care își produce efectele ordinul; p) numele și semnătura ministrului Antreprenoriatului și Turismului sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.

Rata legală a dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat se aplică pentru întreaga perioadă până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referință a BNR în vigoare în momentul recalculării.

Suma datorată de către beneficiarul ajutorului de minimis, acordată în cadrul programelor de promovare a exportului, derulate de MAT, se calculează astfel: suma datorată = suma constatată ca acordată necuvenit + dobânda calculată începând cu data la care ajutorul necuvenit a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.