Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală. Principalele prevederi

Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală. Principalele prevederi

Numărul 14-15, 12-25 apr. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Prezentăm, în cele ce urmează, conținutul formularului Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, aprobat, așa cum a informat CECCAR Business Magazine, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 420/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 291 din 6 aprilie 2023.

Noua notificare a fost introdusă ca urmare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și pentru a depune sau pentru a corecta declarațiile fiscale.

Iată cum arată noua notificare:

NOTIFICARE DE CONFORMARE emisă de organul de inspecție fiscală 

Denumirea contribuabilului/plătitorului .......................................... Codul de identificare fiscală ............................................. Domiciliul fiscal: localitatea ................................., bd./str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., codul poștal ...............

Domnului/Doamnei administrator/director general Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 1211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost emisă prezenta notificare, în scopul reanalizării situației fiscale și, după caz, pentru a proceda la depunerea sau corectarea declarațiilor fiscale, anterior eventualei selectări pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală. Din analizele efectuate de organele fiscale asupra datelor și informațiilor deținute, comunicate de dumneavoastră sau primite/obținute din alte surse, au rezultat următoarele riscuri fiscale în legătură cu activitatea dumneavoastră:
............................................................................................................................................................... ................................................ .............................................*)

Referitor la riscurile fiscale menționate, vă rugăm să procedați la analizarea acestora și la eventuala depunere sau corectare a declarațiilor fiscale, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei notificări. Totodată, în termenul menționat anterior, aveți posibilitatea să ne transmiteți o informare referitoare la rezultatele analizei proprii efectuate, precum și la măsurile întreprinse, după caz, însoțită de documente justificative care să ateste modul de conformare sau de trimiteri la documente deținute deja de Agenția Națională de Administrare Fiscală — depuse la organul fiscal pentru conformare.

În situația în care, ca urmare a analizei proprii, concluzionați că riscurile fiscale identificate de organul fiscal nu se confirmă și, pe cale de consecință, nu se impune să procedați la reanalizarea situației dumneavoastră fiscale, acest fapt va fi menționat în informarea ce va fi transmisă organului fiscal, după caz. Vă informăm că, până la expirarea termenului de 30 de zile de la comunicarea prezentei notificări, organul de inspecție fiscală nu va întreprinde nicio acțiune pentru selectarea pentru inspecție fiscală.

De asemenea, vă comunicăm faptul că depunerea sau corectarea declarațiilor ca urmare a prezentei notificări nu împiedică organul fiscal să vă selecteze pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală, însă numai după împlinirea termenului menționat anterior.

Data comunicării prezentei notificări este data prevăzută la art. 47 și, respectiv, art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de modalitatea de comunicare utilizată de organul fiscal.

Pentru informații suplimentare în legătură cu prezenta notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul .........................., la numărul de telefon .............., la adresa de e-mail ..................... sau la sediul organului fiscal din ..................., în zilele de ............., între orele ........... . Prezenta notificare nu reprezintă act administrativ fiscal în sensul prevederilor art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
Conducătorul structurii de inspecție fiscală,

Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală

Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală se transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtiv a fi selectați pentru inspecția fiscală de către organul de inspecție fiscală competent.

Notificarea se emite de organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul/plătitorul vizat, în baza analizei de risc primite de la structurile cu atribuții din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și/sau în baza analizelor proprii efectuate.

Notificarea se emite ori de câte ori, ca urmare a analizei de risc, sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale. Notificările de conformare pot fi transmise lunar, trimestrial, semestrial sau anual, raportat la perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei, contribuției în care a fost identificat riscul fiscal.

În Ordinul nr. 420/2023 este prezentat și noul model al avizului de inspecție fiscală.

Important de reținut! Până la expirarea termenului de 30 de zile de la comunicarea notificării, organul de inspecție fiscală nu va întreprinde nicio acțiune pentru selectarea contribuabilului in vederea inspecției fiscale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.