O nouă variantă a proiectului de Ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA. Implicarea CECCAR

O nouă variantă a proiectului de Ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA. Implicarea CECCAR

Numărul 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017  »  Prim-plan decizional

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că a adus o serie de modificări proiectului inițial de Ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA, ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri și organismele profesionale, inclusiv în cadrul Comisiei de dialog social. Cele mai importante modificări aduse proiectului inițial sunt sintetizate astfel:

● se amână aplicarea opțională a mecanismului de plată defalcată a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;

● se prelungește perioada de aplicare opțională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

● se amână aplicarea obligatorie a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;

● sunt acordate o serie de facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:
  • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
  • acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

● se extinde termenul în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația virării în contul de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la trei zile lucrătoare la șapte zile lucrătoare;

● instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a-și vira în contul de TVA, în maximum șapte zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;

● înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, organizat de ANAF, și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

● se instituie un termen de maximum trei zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;

● se modifică prevederile referitoare la contravenții și sancțiuni, după cum urmează:
  • stabilirea unei perioade de grație de șapte zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;
  • în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de șapte zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
  • după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.
Implicarea CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, a transmis Ministerului Finanțelor Publice (MFP) un punct de vedere cu privire la proiectul de act normativ, având în vedere impactul în mediul de afaceri și în activitatea desfășurată de experții contabili și contabilii autorizați. Documentul a fost realizat în baza feedbackului venit din partea membrilor – experți contabili și contabili autorizați, care sunt direct implicați în actul economic.

Punctul de vedere înaintat ministerului a cuprins, printre altele, referiri la o serie dintre modificările anunțate ulterior de MFP (mai sus menționate), precum și propunerea efectuării unui studiu de impact în baza căruia să se ia o decizie asupra implementării măsurilor privind obligația ca persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA să dețină și să gestioneze un cont de TVA pentru mecanismul de plată defalcată a TVA. De asemenea, potrivit documentului, este necesară includerea în prevederile Ordonanței Guvernului privind plata defalcată a TVA a unor dispoziții tranzitorii privind utilizarea sumelor din conturile de TVA, până la concurența sumei de recuperat din decontul de TVA aferent lunii anterioare implementării noului sistem, și a mecanismelor de implementare.

În urma comunicării din partea MFP prin care s-a făcut publică varianta actualizată a proiectului de act normativ, CECCAR își exprimă aprecierea pentru deschiderea pe care MFP o manifestă prin analizarea și aplicarea unor prevederi care să faciliteze conformarea și aplicarea textului normativ și prin implementarea propunerilor înaintate de toate părțile interesate.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.